Evropski teden športa in podporne aktivnosti zdravstva

torek, 08 september 2015 09:21
(0 glasov)
Na pobudbo Evropske komisije letos prvič v tednu od 7. do 13. septembra obeležujemo Evropski teden športa (angl. European Week of Sports, skrajšano: EWoS). Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) se pridružuje tovrstni pobudi. Telesna nedejavnost namreč predstavlja četrti glavni dejavnik tveganja za splošno umrljivost (6% smrti) (WHO, 2010), zato NIJZ namenja spodbujanju telesne dejavnosti za krepitev zdravja še prav posebno pozornost.

Prvo leto bodo sodelujoče države lahko izvajale dejavnosti in dogodke na nacionalni ravni do konca meseca. Evropski teden športa je namenjen spodbujanju udeležbe v športu in telesni dejavnosti ter ozaveščanju o njunih številnih koristih. Teden je namenjen vsakomur – ne glede na starost, izobrazbo ali telesno pripravljenost. V njem lahko sodelujejo posamezniki, javni organi, športna gibanja, organizacije civilne družbe in zasebni sektor. Nacionalni koordinator aktivnosti ob Evropskem tednu športa je Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, zato v duhu »Športa za vse« poziva vse vladne in nevladne organizacije, da se pridružijo Evropskemu tedna športa z dnevi odprtih vrat in vsem zainteresiranim ta teden omogočijo brezplačne obiske vadb, športnih prireditev in športnih objektov. Več o tem si lahko preberete na naslednji povezavi.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) se pridružuje tovrstni pobudi. Telesna nedejavnost namreč predstavlja četrti glavni dejavnik tveganja za splošno umrljivost  (6% smrti) (WHO, 2010), zato NIJZ namenja spodbujanju telesne dejavnosti za krepitev zdravja še prav posebno pozornost. Nova Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2015, pri implementacije katere aktivno sodeluje tudi NIJZ, opredeljuje, da želi država s tovrstnim nacionalnim programom izboljšati prehranske in gibalne navade prebivalcev od zgodnjega obdobja življenja do pozne starosti. Zaustaviti in obrniti trend naraščanja telesne mase prebivalcev Republike Slovenije in vplivati na manjšo pojavnost kroničnih nenalezljivih bolezni in posledično na vzdržnost zdravstvenega sistema. S predvidenimi ukrepi želi vplivati tudi na enake možnosti za zdravje za vse prebivalce, tudi za socialno in ekonomsko ogrožene skupine, ter ugodno vplivati na bio-psiho-socialni razvoj posameznika (Resolucija, 2015).

Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije za doseganja večine koristi za zdravje pri odraslih zadošča izvajanje 150 minut vsaj zmerne telesne dejavnosti na teden ali 75 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti na teden. To se lahko doseže z zmerno telesno dejavnostjo po 30 minut vsaj 5 dni v tednu ali pa visoko intenzivno telesno dejavnostjo po 25 minut vsaj 3 dni v tednu. Seveda se lahko kombinira telesno dejavnost obeh intenzivnosti. Šteje tudi telesna dejavnost razdeljena na več manjših sklopov dnevno, vendar posamezen sklop ne sme biti krajši od 10 minut.Za otroke in mladostnike se priporoča vsaj 60 minut zmerne do visoko intenzivne telesne dejavnosti vsak dan. V večini primerov se to najlažje in najhitreje doseže s vsakodnevnim/rednim pešačenjem in/ali kolesarjenjem. Vsaj dvakrat na teden se vsem starostnim skupinam priporoča tudi izvajanje vaj za krepitev večjih mišičnih skupin.Starejšim od 65 let in tistim, ki so slabše gibljivi, se dodatno priporoča izvajanje vaj za ravnotežje in preprečevanje padcev vsaj 3 dni v tednu. Če posameznik ne more dosegati priporočil, naj bo telesno dejaven v skladu s svojimi zmožnostmi in zdravstvenim stanjem (WHO, 2010).

Vsem, ki se niso nikoli ali pa se niso že dlje časa ukvarjali z bolj intenzivno telesno vadbo in športno rekreacijo (posebno pa moškim starejšim od 40 let in ženskam starejšim od 50 let) in kroničnim bolnikom, se priporoča, da se predhodno posvetujejo s svojim zdravnikom in se udeležijo testiranj telesnih sposobnosti (vsaj testiranja aerobne zmogljivosti). Začnejo naj počasi in postopno napredujejo pri vadbi.

NIJZ toplo pozdravlja in podpira Evropski teden športa, ker spodbuja sodelovanje zdravstvene in športne stroke, vladnih in nevladnih organizacij ter brezplačen dostop do športno/rekreativnih dejavnosti in testiranj telesne pripravljenosti. K sodelovanju zato NIJZ poziva vse zdravstvene domove in pripadajoče zdravstveno vzgojne centre. Številni zdravstveni domovi namreč v septembru in oktobru tradicionalno organizirajo brezplačna testiranja aerobne zmogljivosti s pomočjopreizkusa hoje na 2 km in demonstracije nordijske hoje ter druge za zdravje privlačne aktivnosti. Več informacij glede točnih datumov in lokacij najdete v brezplačni knjižici Z gibanjem do zdravja 2015. Več o tem lahko preberete na spletni strani NIJZ na naslednji povezavi.

NIJZ pozivu k sodelovanju so se odzvali tudi slovenski fizioterapevti, ki bodo marsikje organizirali dneve odprtih vrat. Kot nadgradnja Evropskemu tednu športa bodo skozi ves mesec september izvajali številne brezplačne aktivnosti predvsem pa testiranja različnih telesnih sposobnosti (poleg aerobne zmogljivosti, bodo testirali še moč, gibljivost in ravnotežje zainteresiranih posameznikov) in svetovanja na podlagi rezultatov testiranj ter prikaze aktivnih odmorov za delavce in vodene terapevtske vadbe za ljudi z zdravstvenimi težavami. 8. septembra namreč fizioterapevti praznujejoSvetovni dan fizioterapije, zato bo na ta dan po Sloveniji največ tovrstnih aktivnosti. Podrobnosti o tovrstnihbrezplačnih dogodkih najdete na spletni strani Društva fizioterapevtov Slovenije - strokovnega združenja (DFS-SZ).

V Ljubljani bo NIJZ v podporo Evropskemu tednu športa sodeloval tudi pri obeležitvi Ljubljanskega tedna športa, ki ga organizira Športna zveza Ljubljana. Več o tem lahko preberete na naslednji povezavi.

V torek 8.9. bo organiziran dan zdravja, zato vas od 10 do 13 vabimo na testiranja telesnih sposobnosti in svetovanja pred Hišo športa na Bregu 2, ki ga bosta skupaj izvajala NIJZ in Zdravstvena fakulteta v sodelovanju z DFS-SZ.

Nenazadnje bo NIJZ prisoten tudi na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, kjer bo v sodelovanju z nacionalnim koordinatorjem aktivnosti OKS-ZŠZ in Zdravstvenim domom Celje izvajal testiranja telesnih sposobnosti in analizo telesne sestave ter svetovanje za zdrav življenjski slog. 

Vir: http://www.nijz.si/

Prijavite se za komentiranje
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework