Prispevki filtrirani po datumu: torek, 28 junij 2016
torek, 28 junij 2016 10:20

Adrenalinski dnevi v Lipici

V KOBILARNI LIPICA SE ZAČENJA MINI SVETOVNO PRVENSTVO V VOŽNJI VPREG

Adrenalinsko vzdušje bo doseglo vrhunec v soboto, 2. julija, ob 10. uri z maratonsko vožnjo

Z rekordno udeležbo več kot 70 voznikov z več kot 200 konji iz 13 držav se bo v četrtek, 30. junija, v Kobilarni Lipica začelo vrhunsko mednarodno tekmovanje v vožnji vpreg, ki šteje za svetovni pokal.

Najboljši tekmovalci iz Argentine, Avstrije, Češke, Estonije, Nemčije, Madžarske, Italije, Nizozemske, Romunije, Srbije, Švice, Slovaške in Slovenije bodo v četrtek ob 13.30 začeli tekmovanje z dresurno vožnjo na lipiškem hipodromu in ga nadaljevali v  petek, ob 9. uri.

V soboto ob 10. uri bo na vrsti najbolj zahtevna, drzna in atraktivna preizkušnja, to je maratonska vožnja po lipiškem posestvu. Najbolj zahteven del tekmovanja bo vožnja skozi sedem maratonskih ovir iz naravnih materialov, med katerimi bosta tudi atraktivna vodna ovira in ovira iz kraškega kamna.

V nedeljo, 3. julija, ob 10. uri se bo začela finalna spretnostna vožnja med stožci, ki bo odločila o zmagovalcih tako med vozniki eno-, dvo- in štiri vpreg kot tudi med tekmovalci, ki bodo nastopili s poniji.

Atraktivno in priljubljeno tekmovanje, ki ga vozniki imenujejo kar Adrenalinski dnevi, je obenem generalka za svetovno prvenstvo v vožnji vpreg, ki ga bo Kobilarna Lipica organizirala od 20. do 24. septembra 2017 in bo pomenilo največje in najpomembnejše konjeniško tekmovanje v Sloveniji doslej.

Zato ne preseneča, da bo v Lipici nastopil tudi veliki zmagovalec svetovnega prvenstva v vožnji vpreg s poniji leta 2011, Bram Chardon (Nizozemska), ki bo tokrat nastopil s svojo štirivprego s konji in se potegoval za točke svetovnega  pokala. V Lipico se vrača tudi lanski zmagovalec med vozniki dvovpreg in član zlate madžarske ekipe s svetovnega prvenstva leta 2015, Madžar Jozsef Dobrovitz mlajši.

Dobro pripravljen in ambiciozen je tudi voznik Kobilarne Lipica Miha Tavčar, ki je leta 2013 na maratonski vožnji na svetovnem prvenstvu osvojil zavidljivo četrto mesto in 11. mesto v skupnem seštevku, kar pomeni najboljši rezultat slovenskih voznikov doslej. Lani je Tavčar v Lipici osvojil prvo mesto v spretnostni vožnji in skupno četrto mesto, zato s svojimi lipicanci tudi letos obeta odličnem nastop.

Kobilarno Lipica in Slovenijo bo obenem zastopal drugi udeleženec svetovnih prvenstev Mitja Mahorčič, pa tudi voznika Klemen Turk in Marko Memon. V srednje zahtevni kategoriji bodo nastopili še trije slovenski vozniki: Janez Peternel, Damjan Ščuka in Robert Vrhovnik.

Za ogled vrhunskih nastopov na Adrenalinskih dnevih bo na voljo posebno ugodna ponudba vstopnic.

Objavljeno v Novice
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) obvešča zavarovane osebe, da so lekarne dolžne tudi po 27. juniju 2016 nemoteno izdajati zdravila na recept. S strani Lekarniške zbornice Slovenije napovedane* morebitne posamične motnje pri izdaji zdravil zaradi uvedbe avtomatske (elektronske) zavrnitvene kontrole nad obračunano ceno zdravila, ki jo bo ZZZS uvedel dne 27.6.2016, so povsem neupravičene, nezakonite in tudi neetične. Morebitne kršitve pravice do izdaje zdravil lahko zavarovane osebe prijavijo pri pristojni območni enoti ZZZS.

ZZZS je natanko pred 2 letoma (dne 18. 6. 2013) obvestil vse lekarne o uvedbi novih elektronskih kontrol o izdanih zdravil, med drugim tudi o zavrnitveni kontroli nad obračunano ceno zdravila, ki pa je ostala evidenčna. To kontrolo je ZZZS uvedel že 1. 12. 2013. Z 27. 6. 2016 pa ta kontrola postaja avtomatska zavrnitvena kontrola, kar pomeni, da bo ZZZS v okviru elektronskega poslovanja lekarni avtomatsko zavrnil obračun zdravila, katerega obračunana cena bo višja kot cena za obračun v Centralni bazi zdravil (www.cbz.si) na datum nabave zdravila. Iz navedenega izhaja, da ZZZS ne uvaja »sistema novih tehnologij«, kot to napačno navaja lekarniška zbornica, temveč, da zgolj spreminja dosedanjo evidenčno kontrolo v avtomatsko zavrnitveno kontrolo, ter da so imele lekarne in ostali deležniki v lekarniški verigi več kot 2 leti časa za ustrezne prilagoditve svojega poslovanja.

Navedena novost glede obračuna zdravil, o kateri so bile lekarne pravočasno obveščene dne 8. 6. 2016 tudi s ciljem optimiziranja njihovih zalog zdravil, zato ne sme vplivati na izdajo zdravil na receptv lekarnah, saj so lekarne skladno z veljavno zakonodajo in pogodbo z ZZZS dolžne izdajati zdravila in jih obračunati po nabavni ceni, ki ne sme biti višja kot cena za obračun v Centralni bazi zdravil. Neizdaja zdravila iz razloga, ker bo ZZZS avtomatsko zavrnil lekarnam obračun zdravil po višjih cenah, kot so določene oz. dogovorjene, pa bi pomenilo kršenje pogodbe z ZZZS, z vidika zavarovanih oseb pa kršenje njihovih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

ZZZS zato poudarja, da mora poslovna tveganja, ki bodo morebiti nastala zaradi neustreznega načrtovanja zalog zdravil v lekarnah, nositi lekarna sama in jih ni dopustno prenašati na zavarovane osebe. ZZZS ocenjuje, da je poslovno nekorektno in do pacientov tudi etično sporno, če bi želeli posamezni deležniki v lekarniški verigi (lekarne, veledrogeristi, proizvajalci zdravil in njihovi zastopniki) v prehodnem obdobju morebitno manjšo poslovno škodo iz naslova neustreznega načrtovanja zalog zdravil z višjo nabavno ceno prenesti na zavarovane osebe. Še posebej glede na dejstvo, da so javne lekarne v letu 2015 poslovale s kumulativnim presežkom prihodkov nad odhodki v višini 11,8 milijonov evrov.

V primeru, da bodo zavarovane osebe po 27. juniju 2016 v lekarnah pri izdaji zdravil na recept deležne neustrezne obravnave, kot je neizdaja zdravila na recept oziroma neupravičeno zaračunavanje doplačil, jim ZZZS svetuje, da se s pritožbo zoper konkretno lekarno in morebitnimi računi obrnejo na najbližjo območno enoto ZZZS, ki jim bo v upravičenih primerih povrnila stroške, proti lekarni pa izvedla ustrezne postopke, ki lahko vključujejo tudi pogodbeno dogovorjene kazni.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE


* Opomba: Sporočilo za medije Lekarniške zbornice Slovenije št. 1139/2016 z dne 23.6.2016.

Vir: http://www.zzzs.si/

Objavljeno v Novice
"Kupila sem aparat za peko kruha. Ko sem brskala po priloženih navodilih, sem ugotovila, da so napisana v različnih vzhodnoevropskih jezikih, v slovenščini pa ne. Ker nisem ravno strokovnjak za tehniko, me skrbi, da ne bi aparata pravilno uporabljala, navodil v tujih jezikih pa ne razumem. Do zdaj sem mislila, da morajo biti pri izdelkih, ki so naprodaj v Sloveniji, na voljo tudi navodila v slovenščini. Se morda motim?"

Zakon o varstvu potrošnikov v 33. členu določa, da mora proizvajalec blagu, pri katerem je za pravilno uporabo potreben določen postopek ali bi potrošnik z njegovo napačno uporabo lahko povzročil nevarnost zase ali za druge ali onesnažil okolje, priložiti navodila za uporabo.

Navodila so lahko prilepljena ali natisnjena na blagu oz. njegovi embalaži. Navodilo je lahko v obliki besedila, slike ali skice oziroma kombinacije vseh teh oblik. Navodila za uporabo morajo biti za potrošnika lahko razumljiva in morajo omogočati pravilno uporabo izdelka. Če je blago namenjeno prodaji na ozemlju Republike Slovenije, mora biti navodilo za uporabo v celoti v slovenskem jeziku.

Potrošnici so na ZPS predlagali, naj piše prodajalcu in ga pozove, naj ji pošlje ustrezna navodila v slovenščini.

Vir: https://www.zps.si, Avtorica: Anja Pikelc

Objavljeno v Nasveti
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije v letu 2016 obeležuje 30. obletnico svojega delovanja s številnimi dogodki. Februarja je stekla vseslovenska družbeno odgovorna akcija ozaveščanja o moških rakih »Pravi moški skrbi zase«. Prireditev »Srečanje 3 x 30« pa je bila namenjena bolnikom. Zbralo se je okrog 260 članov iz 20 skupin za samopomoč, ki delujejo v okviru programa Pot k okrevanju – organizirana samopomoč bolnikov z rakom.

Jubilejno prireditev smo poimenovali »Srečanje 3 x 30«, zato ker skupini za samopomoč Ljubljana in Murska Sobota slavita letos skupaj z društvom tudi svojo 30. obletnico. Srečanje je potekalo v soboto, 18. junija 2016. Člani so se zbrali v Turnišču v cerkvi Marije Vnebovzete pri bogoslužju in nadaljevali družabno srečanje v Odrancih z bogatim programom, upihnili 30 svečk, si nazdravili, zapeli in zaplesali. Sprehodili so se skozi čas, se zaustavljali ob pomembnih mejnikih in obujali spomine.

 

Program Pot k okrevanju, ki poteka v obliki individualne samopomoči in v skupinah za samopomoč, je namenjen vsem bolnikom z rakom in njihovim svojcem. Osnovno načelo samopomoči temelji na dejstvu, da si ljudje z enako izkušnjo bolezni in s podobnimi težavami najlaže zaupajo svoje stiske in učinkovito nudijo oporo.

društvo onkološjih bolnikov 1

V skupini lažje spregovorijo o svojih stiskah in iščejo lastne rešitve z izmenjavo izkušenj in strokovno pomočjo. Mnogi bolniki poročajo, da so jim skupine pomagale ohranjati upanje in lajšati pot okrevanja. Prostovoljec/prostovoljka mora v skladu s Pravilnikom uspešno opraviti začetno usposabljanje, slediti tekočemu izobraževanju in se udeleževati rednih supervizijskih srečanj. Podpiše izjavo, s katero se zavezuje, da bo zvest načelom samopomoči programa Pot k okrevanju in po pravilih izpolnjeval svoje poslanstvo.

društvo onkološjih bolnikov 2

Osnovne društvene dejavnosti so namenjene ljudem z rakom, društvena dejavnost pa obsega tudi preventivo, s katero lahko zmanjšamo verjetnost, da bi zboleli za rakom. Letos smo v okviru jubilejne akcije »Pravi moški skrbi zase« tej temi namenili veliko prostora in prejeli odlične odzive. Več na spletni strani: www.izogniseraku.si.

društvo onkološjih bolnikov 3

Ob Mednarodnem tednu moškega zdravja, ki je potekal med 13. in 19. 6. 2016, smo posvečali pozornost dejstvu, da je moškim večinoma še vedno težko priznati, da so kdaj tudi ranljivi in se teže odločijo za pregled pri zdravniku. Včasih pridejo, ko je bolezen že močno napredovala. To potrjujejo tudi številke. Slovenija je med 10 državami v Evropi, kjer je umrljivost zaradi raka pri moških na prvem mestu in med 5 z največjo incidenco raka pri moških. Po raziskavi OECD Health at Glance 2015 je tudi pričakovana življenjska doba moških v Sloveniji pod povprečjem razvitih držav.

 

prim. Marija Vegelj Pirc, dr.med., predsednica

Objavljeno v Novice
Zveza društev upokojencev Slovenije – Komisija za tehnično kulturo, razpisuje natečaj za izbor ljubiteljskih mojstric in mojstrov rokodelskih izdelkov med upokojenci s ciljem, da bi svoja znanja prenesli na svoje vrstnike  in na mlade v svojih okoljih.
Z natečajem želimo izbrati ljubiteljske mojstre in mojstrice - ustvarjalke in ustvarjalce, ki bi se nato vključili v različne izobraževalne procese in v ustvarjanje novih izdelkov.
 
Izbrani ljubiteljski mojstri in mojstrice bodo vodili delavnice za izbrane izdelke na Rokodelskih delavnicah Delfin 2016 v Izoli v decembru 2016.
Vse izbrane ljubiteljske mojstre in mojstrice bomo povabili na enodnevno delavnico, ki bo oktobra letos v prostorih ZDUS-a v Ljubljani na kateri bodo vabljeni ljubiteljski mojstri in mojstrice podrobno predstavili proces izdelave svojega izdelka, uporabljene materiale, potrebno orodje in pribor ter ostale podrobnosti. Poleg tega jim bomo predstavili program in in ostale pogoje udeležbe in vodenja Rokodelskih delavnic Delfin 2016 v Izoli.
 
Pogoji za prijavo in izbor:
-          Iz vsakega društva se lahko prijavi samo ena kandidat/ka
-          Iz PZDU bomo praviloma izbrali samo enega kandidata/kandidatko
-          Upoštevali bomo prijave kandidatov/k samo iz DU, ki so plačala članarino ZDUSu v letu 2015
-          Izbrali bomo kandidate, ki so v svojih okoljih imeli najmanj dve podobni delavnici in so sodelovali na najmanj eni razstavi rokodelskih izdelkov v obdobju zadnjih 12 mesecev
-          Izbrali bomo kandidate/ke po principu 40% novih in 60%, ki so  že bili udeleženci na preteklih rokodelskih delavnicah Delfin
-          Izbrani kandidati bodo vodili eno od rokodelskih delavnic za mentorje/ice na Rokodelskih delavnicah Delfin 2016 v Izoli v decembru 2016
-           
Izbrali bomo kandidate, ki bodo se prijavili na eno od naslednjih delavnic:
 
1.      OBLIKOVANJE IZDELKOV IZ MODELIRNE MASE ( das masa ).
2.      IZDELOVANJE CVETJA IZ RAZLIČNEGA PAPIRJA
3.      TRADICIONALNA PEKA KRUHA IN PIŠKOTOV.
4.      IZDELAVA RAZLIČNIH VRST NAKITA.
5.      PONOVNA UPORABA MATERIALA ZA RECIKLIRANJE - papir, les, blago, plastika.
6.      POSLIKAVA TKANIN – bombaž, svila,ostalo
7.      ROČNO TKANJE NA RAZLIČNE NAČINE
8.      IZDELOVANJE KRPANK.
9.      IZDELAVA SVEČ.
10. IZDELAVA RAZLIČNIH VEZENIN
11. IZDELOVANJE DEKORATIVNIH IN OKRASNIH PREDMETOV, SESTAVLJENIH IZ RAZLIČNIH MATERIALOV
12. POSLIKAVA RAZLIČNIH PREDMETOV – steklo, les, kovina.
13. DEKORATIVNO OBLIKOVANJE TESTA – slano testo, ipd.
14. ŠIVANE SLIKE.
15. SODOBNO UNIKATNO OBLIKOVANJE USNJA – mošnjički, nakit, denarnice.
16. PLETENJE NOGAVIC  IN KAP – nasnutek, peta, prsti, nasnutek in snemanje pri kapi.
17. IZDELAVA TIPANKE
18. IZDELAVA POBARVANK ZA STAREJŠE
19. IZDELAVA SVILENEGA CVETJA, BROŠK, ipd.
20. MONTAŽA HIŠIC ZA ŽUŽELKE IN DIVJE ČEBELE
21. MONTAŽA KRMILNIC/VALILNIC/GNEZDILNIC ZA PTICE
-          Izdelki in tehnike, ki zahtevajo strojno obdelavo naj bodo pripravljeni v obliki polizdelkov, narejenih na strojih in bi se nato z ročnim delom in manjšimi pripomočki in orodjem dokončali na delavnicah.
-          V prijavi je potrebno upoštevati vse tehnične in varnostne pogoje za izdelavopredlaganih izdelkov v hotelskih prostorih (prah, priključki, varnostne zahteve, smrad, itd.).
-          Predlagajte čim več tipičnih izdelkov iz vašega okolja
-          Prednost bodo imeli izdelki in tehnike, ki uporabljajo material za recikliranje – okoljsko osveščanje
 
Vsi kandidati naj pošljejo prijavo izključno po elektronski poti na elektronski naslovTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., izdelke pa na naslov ZDUS, Kebetova 9, 1000 Ljubljana (Prijava na natečaj ljubiteljskih mojstric in mojstrov.
 
V obrazcu obvezno vpišite naslednje podatke:
·         Kontaktne podatke prijavitelja s telefonsko številko in elektronskim naslovom
·         Podatke o članstvu v DU, PZDU
·         Podatki o članstvu še v drugih rokodelskih organizacijah in združenjih
·         kratek opis svoje dejavnosti, strokovni življenjepis s svojega interesnega področja (več letno delo na določenem področju, izvajanje delavnic, medgeneracijsko sodelovanje,  nastopi na razstavah, osvojene nagrade),
·         2 tipična izdelka prijavitelja iz interesnega področja
·         Opis postopka izdelave teh izdelkov, uporabljeni materiali, uporabljeni stroji, orodje, pripomočki in okvirni stroški materiala.
·         Vsi podatki označeni z * so obvezni; nepopolne prijavnice ne bomo upoštevali
 
Vrsto in število izdelkov in kandidatov bo pregledal in izbral Organizacijski odbor Rokodelskih delavnic Delfin 2016 in njegova odločitev je dokončna.
 
Rok za prijavo je 31. julij 2016.
Vsi kandidati bodo obveščeni o rezultatih izbora do 31.8.2016. Izdelki neizbranih kandidatov bodo vrnjeni v začetku septembra 2016, izbrani kandidati pa jih bodo prevzeli na delavnici za ljubiteljske mojstre in mojstrice.
 
Za več informacij se lahko obrnete na Kajo Klun - Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,  tel: 01 51 95 086 in 051 442 465 ali na Branka Suhadolnika – Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. tel. 041 665 719
Objavljeno v Novice
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework