Prispevki filtrirani po datumu: ponedeljek, 13 junij 2016
ponedeljek, 13 junij 2016 11:59

Obnova severne ljubljanske obvoznice

V soboto, 18. Junija, se bodo s postavitvijo prve faze zapore pričela obsežna obnovitvena dela na delu severne ljubljanske obvoznice H3, na odseku med Celovško cesto in krožiščem Tomačevo. Obnovljeno bo nekaj več kot tri kilometre dotrajanega cestišča hitre ceste v obeh smereh ter priključki. Obnova bo potekala v poletnem času, ko je na ljubljanski obvoznici v povprečju tudi za desetino manj prometa kot običajno, manj izrazite so tudi prometne konice. Grafa, ki ponazarjata padec skupnega števila vozil na severni obvoznici H3 po posameznih mesecih si lahko ogledate tukaj - zato se za večja obnovitvena dela na ljubljanski obvoznici odločamo za poletne mesece. Prvi graf se nanaša na smerno vozišče H3 od Kosez proti Bežigradu oz. Zadobrovi/Štajerski, drugi pa za smer proti Kosezam/Primorski.

Med obnovitvenimi deli bo promet urejen še vedno po dveh, sicer zoženih prometnih pasovih v vsako smer ter ob omejeni hitrosti vožnje 60 km/h. V prvi fazi, ki bo trajala predvidoma do 4. julija, bosta zaprta prehitevalna pasova v obe smeri, promet bo potekal po voznem in odstavnem pasu v obe smeri, v prvi fazi odprti bodo vsi priključki na tem odseku. Skico prve faze zapore si lahko ogledate na tej povezavi.

 

Odsek med Tomačevim in Celovško cesto je bil zgrajen in predan prometu leta 1983. Gre za prvo večje obnovitveno delo na tem odseku, saj so se v preteklosti izvajala le lokalna popravila asfaltov, s katerimi se je zagotavljala ustrezna prometna varnost.

 

Obnova, ki bo zaključena v sredini septembra, bo vključevala zamenjavo zgornjega ustroja ceste, širitev vozišča ob zunanjem robu za vzpostavitev zapore C2+2 (dva začasna vozna pasova v vsako smer na enem smernem vozišču), lokalne sanacije in preplastitev predmetnih priključkov, zamenjavo jeklene varnostne ograje (JVO), zamenjavo betonske varnostne ograje (BVO), novo razsvetljavo, nova horizontalno in vertikalno signalizacijo, ureditev odvodnjavanja, ureditev bankin. Posebna pozornost bo namenjena vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja, saj bo izvajalec moral upoštevati vse ukrepe za zaščito podzemne vode.

 

Obnovitvena dela bodo potekala v štirih fazah:

1. Faza: zaprta bosta prehitevalna pasova v obeh smereh, promet bo potekal po voznem in odstavnem oz. zaviralnem/pospeševalnem pasu. Dostop na hitro cesto prek priključkov Bežigrad, Savlje in industrijska cona Šiška bo urejen z odvzemom prednosti (znak STOP). Izvajalec bo v tej fazi odstranil BVO, stebre javne razsvetljave, uredil jaške kanalizacije in jaške javne razsvetljave ter obnovil asfalte v srednjem ločilnem pasu. Trajanje prve faze zapore bo predvidoma 17 dni, predvidoma do 4. julija.
zapore prve faze

 

2. Faza: zaprta bo polovica hitre ceste med krožiščem Tomačevo in Celovško cesto, promet bo potekal po drugi polovici po dveh zoženih pasovih v vsako smer, smerni vozišči bosta ločeni z začasno varnostno ograjo. Celoten čas bo zaprt uvoz na hitro cesto s priključka industrijska cona Šiška. Trajanje druge faze bo predvidoma 30 dni.
 
3. Faza: zaprta bo polovica hitre ceste med Celovško cesto in krožiščem Tomačevo, promet bo potekal po drugi polovici po dveh zoženih pasovih v vsako smer, smerni vozišči bosta ločeni z začasno varnostno ograjo. Trajanje tretje faze bo predvidoma 30 dni.

 

V sklopu druge in tretje faze bodo izmenično zaprti uvozi in izvozi na hitro cesto s priključkov Bežigrad, Savlje in Celovška. O tem in obvozih bomo uporabnike ceste pravočasno obvestili.

 

Druga in tretja faza zaobjemajo odstranitev stebrov javne razsvetljave ob robu vozišča in na zaprtih priključkih, demontažo JVO, zamenjavo zgornjega ustroja ceste, lokalne sanacije in preplastitev zaprtih priključkov, nove talne obeležbe in prometni znaki, postavitev nove JVO, nova razsvetljava.

 

4. Faza: postavljena bo enaka zapora kot v 1. fazi (zaprta bosta oba prehitevalna pasova), promet pa bo potekal po že obnovljenih odstavnem in voznem pasu. V tej fazi se bo postavila nova BVO, stebri javne razsvetljave in zaprli službeni prehodi. Trajanje 4. faze bo predvidoma 11 dni, zaključek vseh del in odstranitev zapore je predvideno v sredini septembra.


Preusmeritev tovornega prometa bo na južno (A2) in vzhodno (A1) ljubljansko obvoznico.
Zaradi postavljanja prve faze prometne zapore so predvideni zastoji na območju krožišča Tomačevo proti Kosezam/Primorski.

Na javnem razpisu je bila izbrana ekonomsko najbolj ugodna ponudba izvajalcev v skupnem nastopu GP Krk d.d., Hrvaška in CBE d.o.o., Ljubljana. Pogodbena vrednost znaša 6.713.328,99 EUR brez DDV, rok izvedbe je 88 dni od uvedbe izvajalca v delo.

 

Pred štirimi leti, poleti 2012 (od konca maja do začetka septembra), je bil celovito obnovljen odsek med Celovško in Kosezami v razdalji nekaj manj kot dva kilometra. Takrat je bilo nekaj zastojev zaradi spremenjene prometne ureditve zlasti v prvih dneh po postavitvi zapore, potem pa večjih zastojev ni bilo.

 

Dejstvo je, da promet vsako leto raste. Kljub temu, da so prometne obremenitve na ljubljanski obvoznici v primerjavi s preostalim letom prav v poletnih mesecih najnižje, na odseku, kjer se bodo izvajala dela, je zlasti ob konicah, lahko pričakovati tudi zastoje.

 

Del severne obvoznice, ki bo obnovljen, prevozi na primer na odseku med Celovško cesto in Industrijsko cono Šiška (Litostroj) v letnem povprečju približno kar 70.000 vozil na dan, od tega 3.800 tovornih. Od leta 2012, ko je bil obnovljen odsek med Celovško in Kosezami, ga je prevozilo približno 66.000 vozil na dan, od tega 3.200 tovornih. Za primerjavo: odsek Unec–Postojna prevozi v povprečju 43.000 vozil na dan, od tega 6.500 tovornih.

 

K večji varnosti in pretočnosti prometa ob postavljeni delovni zapori lahko prispevamo tudi uporabniki avtocest, in sicer z upoštevanjem prometnih predpisov, prometne signalizacije, pravilno razvrstitvijo pred zaporo in strpnostjo v primeru zastoja. Prekratka varnostna razdalja, nepotrebno prehitevanje in menjava prometnih pasov pred zaporo in v njej ali oviranje prehitevalnega pasu s strani voznikov tovornjakov hitro privede do nesreče in posledično daljših zastojev. 
 
Pred potjo preverite razmere na cestah:
• PIC (prometnoinformacijski center): www.promet.si ali tel. 1970
• avtomatski telefonski odzivnik o stanju prometa na avtocestah: 080 22 44
• mobilna aplikacija DarsPromet+ oz. DarsTraffic+ 

Vozniki lahko k zmanjšanju morebitnih zastojev veliko prispevamo tudi tako, da se bomo skozi zaporo poskušali voziti čim bolj tekoče, brez ogledovanja gradbišča.


Prosimo za strpno in varno vožnjo.

Vir: https://www.dars.si

Objavljeno v Novice
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework