Preventivni program skupaj za zdravje

petek, 11 avgust 2017 11:39
(0 glasov)

Preventivni program integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri odraslih. Namenjen je izboljšanju zdravja odraslih prebivalcev Slovenije.

Namen Preventivnega programa Skupaj za zdravje:

  • Zgodnje odkrivanje oseb s prisotnimi dejavniki tveganja za kronične bolezni, ogroženih za razvoj nekaterih najpogostejših kroničnih bolezni in bolnikov s kroničnimi boleznimi ter 
  • Zagotavljanje strokovnih informacij, učenje veščin in nudenje podpore za dolgotrajno spremembo z zdravjem povezanega življenjskega sloga, opolnomočenje za življenje s kroničnimi boleznimi in krepitev duševnega zdravja.

Program prav tako podpira skupnostni pristop za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju z vključevanjem ranljivih skupin.
 

Kaj so kronične bolezni

Kronične bolezni so skupina bolezni, kamor sodijo bolezni srca in žilja, rak, sladkorna bolezen, kronične bolezni dihal, duševne motnje in mišično-skeletne bolezni. Omenjene bolezni zmanjšujejo kakovost življenja obolelih, obenem pa bolezni srca in žilja ter rak predstavljajo najpogostejši vzrok umrljivosti pri prebivalcih Slovenije. 

Pri posameznikih lahko večje tveganje za razvoj teh bolezni ugotovimo na podlagi dejavnikov tveganja. Med najpomembnejše prištevamo tiste, ki so povezani z nezdravimi življenjskimi navadami posameznika: nezdravim prehranjevanjem, nezadostno telesno dejavnostjo, kajenjem, tveganim in škodljivim pitjem alkohola ter dolgotrajno izpostavljenostjo stresu. Pomembna dejavnika tveganja sta tudi prekomerna telesna teža in debelost.

KAJ VKLJUČUJE PREVENTIVNI PROGRAM SKUPAJ ZA ZDRAVJE

centri

 

Za pravočasno odkrivanje tveganja za razvoj kroničnih bolezni ter za krepitev, ohranjanje ali izboljšanje vašega zdravja, sta vam v Preventivnem programu Skupaj za zdravje na voljo:

  • Preventivni pregled, ki ga lahko opravite pri svojem izbranem osebnem zdravniku ali diplomirani medicinski sestri v referenčni ambulanti družinske medicine in
  • Program za krepitev zdravja, ki se ga lahko udeležite v Centru za krepitev zdravja v vašem zdravstvenem domu in je namenjen osebam s tveganji za razvoj kroničnih bolezni in kroničnim bolnikom.

Če imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje sta preventivni pregled in udeležba v Programu za krepitev zdravja za vas brezplačni. 

PREVENTIVNI PREGLED ZA PREPREČEVANJE KRONIČNIH BOLEZNI

preventivni pregledi

Kakšen je namen preventivnega pregleda? 

Udeležba na preventivnem pregledu vam omogoča pravočasno odkrivanje tveganja za kronične bolezni oziroma pravočasno odkrivanje že prisotnih kroničnih bolezni in ustrezno ukrepanje. 

 

Kje poteka preventivni pregled? 

Preventivni pregled poteka v ambulantah družinske medicine pri vašem osebnem izbranem zdravniku ali pri diplomirani medicinski sestri v referenčnih ambulantah družinske medicine. 

Referenčna ambulanta družinske medicine je naziv za ambulanto družinske medicine z razširjenim timom zdravstvenega osebja. Poleg zdravnika družinske medicine in medicinske sestre oziroma tehnika zdravstvene nege je vanjo vključena tudi diplomirana medicinska sestra, ki prevzema aktivnosti na področju preventive.

 

Kdo izvaja preventivni pregled?

Preventivni pregled v referenčni ambulanti družinske medicine izvaja diplomirana medicinska sestra, ki ob ugotovljeni ogroženosti oziroma obolelosti, posameznika usmeri k zdravniku družinske medicine. 

V ambulanti družinske medicine, ki ni referenčna, pa celoten preventivni pregled izvaja zdravnik družinske medicine. 

Pri tistih osebah, ki se iz različnih razlogov ne morete udeležiti preventivnega pregleda pri vašem osebnem izbranem zdravniku, preventivni pregled na domu lahko izvede tudi diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu.

 

Kaj obsega preventivni pregled?

  • Pogovor o vaših življenjskih navadah, povezanih z zdravjem;
  • Meritve krvnega tlaka, telesne višine, teže in obsega pasu;
  • Laboratorijske meritve ter
  • Kratko svetovanje o spreminjanju nezdravih življenjskih navad in krepitvi duševnega zdravja.

 

Kako pogosto poteka preventivni pregled? 

Do preventivnega pregleda ste upravičeni vsakih 5 let. 

Ogroženi za razvoj kroničnih bolezni in kronični bolniki pa vsako leto. 

 

Kaj pridobim z opravljenim preventivnim pregledom?

Po opravljenem preventivnem pregledu se boste skladno z rezultati le-tega, prisotnimi nezdravimi življenjskimi navadami oziroma glede na novo odkrite kronične bolezni, lahko udeležili različnih skupinskih delavnic in individualnih svetovanj v Programu za krepitev zdravja, ki vam bodo pomagale pri krepitvi, ohranjanju ali izboljšanju zdravja oziroma pripomogle h kakovostnemu življenju s kronično boleznijo.

Vir: http://skupajzazdravje.nijz.si

Prijavite se za komentiranje