Prispevki filtrirani po datumu: ponedeljek, 18 september 2017
ponedeljek, 18 september 2017 13:11

ZPS svetuje: Bančništvo za upokojence

Banke v svojih informacijskih gradivih pogosto poudarjajo posebno skrb za upokojence in oglašujejo produkte, ki so namenjeni le njim. V ZPS so preverili, kako ugodni so bančni računi, namenjeni upokojencem, v primerjavi s klasičnimi bančnimi računi, kakšne so razlike med bankami, pripravili pa so tudi nekaj nasvetov, kako si lahko upokojenci zmanjšajo stroške poslovanja z banko in kako se pametno odločati v zvezi z bančnim varčevanjem.


Upokojencev je pri nas približno 680.000 in predstavljajo za banke pomemben delež njihovih strank. Upokojenci se med seboj zelo razlikujejo po načinu finančnega poslovanja z bankami. Nekateri so sodobne bančne rešitve že vzeli za svoje, drugi pa prisegajo na bolj tradicionalne načine poslovanja. Posebej tisti upokojenci, ki ne uporabljajo interneta, so občutljivi na visoke stroške poslovanja na bančnem okencu in so pri izbiri banke bolj omejeni, saj potrebujejo poslovalnico v bližini svojega doma. Zagotovo pa imajo starejši občani še bolj kot mlajši, težave z razumevanjem vedno bolj zapletenih bančnih ponudb. Tudi oni pa bi morali bančne ponudbe primerjati med seboj, saj bi lahko tako prihranili. Letos je namreč že polovica bank podražila storitve, povezane z uporabo bančnih računov, ki jih komitenti najpogosteje uporabljajo, spremljajo pa jih v ZPS.

Stroški so odvisni od načina poslovanja z banko


Poizvedovanje ZPS je pokazalo, da pri nas 11 od 15-ih bank in hranilnic ponuja posebne račune za potrošnike z upokojenskim statusom. Bistvenih razlik med takšnimi računi in bančnimi računi za zaposlene ni, praviloma pa so nekatere storitve ugodnejše – na primer vodenje računa in plačilo položnic na bančnem okencu. Če ste se pred kratkim upokojili in vaša banka ponuja poseben bančni račun za upokojence, preverite, ali se vam ga izplača odpreti. Predvsem tistim, ki imate na obstoječem računu odobren večji limit ali dodatne kartice, pa svetujemo, da se v banki pozanimate, ali boste lahko te storitve uporabljali tudi z upokojenskim računom.

Prihranki, ki jih lahko dosežete pri poslovanju z bančnim računom, so odvisni od obsega in načina vašega poslovanja z banko. Medbančno primerjavo stroškov so pri ZPS zato opravili za dva tipična profila upokojencev:
  • "upokojenec 1" posluje z banko na bančnem okencu. Tam vsak mesec poravna pet položnic, gotovino pa dviguje samo na bankomatu svoje banke;
  • "upokojenec 2" uporablja spletno banko. Vsak mesec plača šest položnic in trikrat dvigne gotovino na bankomatu druge banke. Poleg tega ima odprt še en trajni nalog in eno direktno obremenitev, uporablja pa tudi kartico z odloženim plačilom. Več o tem, kako računamo stroške tipičnih potrošnikov, lahko preberete na našem spletnem mestu.

Krediti za upokojence? 


V ZPS vsem potrošnikom pri najemu kredita svetujejo veliko previdnost in dobro načrtovanje, pa tudi naj se izogibajo pogosti uporabi dragih hitrih kreditov, ki jih banke odobrijo v obliki limita ali pa posojilnih kartic. Posebej dolgoročne in večje kredite je smiselno odplačati še pred upokojitvijo, zadolževanje po upokojitvi pa naj bo rešitev le v res nujnih primerih.

Večina bank tudi upokojencem ponuja redni limit v okviru bančnega računa v znesku nekaj sto evrov, kar je odvisno od višine rednih prilivov. Banke so povprašali tudi o pogojih za odobritev potrošniškega kredita za upokojence, saj občasno pri ZPS dobijo pritožbe upokojencev, ki so naleteli na težave pri odobritvi kredita zaradi starostnih omejitev. Pri večini bank bodo upokojencem odobrili potrošniški kredit le pod pogojem, da bo poplačan, preden bo kreditojemalec star največ 75 let; ponekod je določena meja 80 let. Pogosta praksa pri kreditiranju starejših je tudi, da banka kot pogoj za odobritev kredita zahteva poroštvo mlajšega družinskega člana.

V preteklih letih so bili pri ZPS pri kreditodajalcih, ki niso banke, priča številnim primerom oderuškega kreditiranja. Najpogostejše žrtve pa so bili prav upokojenci. Najem kredita pri nebančnih ponudnikih brez res dobrega razumevanja kreditnih pogojev in stroškov odsvetujejo vsem potrošnikom.

Kako prihraniti, če poslujete le na bančnem okencu?


Klasični račun zamenjate z upokojenskim. Če se po upokojitvi odločite, da boste pri svoji banki namesto klasičnega bančnega računa odprli upokojenski račun, si lahko pri večini bank obetate prihranek, kar je razvidno iz tabele 1. Največji prihranek, na letni ravni kar 111 evrov, lahko pričakujejo stranke banke Intesa Sanpaolo, občutne ugodnosti pa tudi upokojenci, ki poslujejo pri Gorenjski banki, Unicredit in Abanki.

Plačujete prek direktnih obremenitev. Plačevanje položnic na bančnem okencu je drago, stroške pa lahko zmanjšate tako, da na banki uredite plačevanje zneskov za vodo, elektriko, uporabo mobilnega telefona in podobno z direktno obremenitvijo. Banka bo vsak mesec z vašega bančnega računa samodejno plačala znesek, ki ste ga dolžni za tovrstne stroške. Iz tabele 1 je razvidno, da lahko s tem veliko prihranite, še posebej pri dražjih bankah. Naš »upokojenec 1«, ki bi vsak mesec pet položnic plačal s “trajnikom”namesto pri bančnem okencu, bi pri štirih bankah (Sberbank, Addiko bank, NKBM in SKB) na letni ravni prihranil več kot 100 evrov. Zamenjajte banko. Za tistega, ki ne želi poslovati z direktnimi obremenitvami in ne želi (ali pa ne more) uporabljati spletne banke, je pot do prihrankov zamenjava banke. Pri računih za upokojence (oz. pri klasičnih računih, če banka ne ponuja upokojenskega računa) je trenutno najugodnejša banka Delavska hranilnica, kjer je poslovanje za »upokojenca 1« za dobrih 130 evrov ugodnejše kot pri najdražji banki; sledita ji Hranilnica Lon in Intesa Sanpaolo.

Če v bližini ni ugodne banke. V manjših krajih pogosto prevladujejo zgolj poslovalnice dražjih bank. Če torej prave izbire med bankami nimate, imate še vedno nekaj možnosti za zmanjšanje stroškov poslovanja z banko. Morda lahko prihranite s plačilom položnic na posebnih bankomatih svoje banke. Takšen način plačila ponuja nekaj bank; pri NLB lahko tako za plačilo položnice namesto 2,1 evra odštejete le 0,67 evra. Razmeroma ugodnejše je tudi plačevanje položnic v poslovalnicah Pošte (za manjše zneske zaračunajo 1,05 evra, ponekod pa le 0,60 evra) in pri Delavski hranilnici (od 0,60 evra). Abanka ponuja ugodno plačilo položnic (0,65 evra) v poslovalnicah Mercatorja, Tuša in na bencinskih servisih OMV. Ponekod so na voljo tudi mestne blagajne, ki omogočajo brezplačno plačilo položnic za nekatere predvsem javne storitve in za plačilo lokalnim podjetjem. Preverite na svoji občini!

Nekateri upokojenci pogrešajo hranilno knjižico. V ZPS so poleti v centrih dnevnih aktivnosti za starejše v Ljubljani in Mariboru organizirali izobraževalne seminarje o osebnih financah. Prijetno jih je presenetilo, kako odgovorno ravnajo upokojenci s svojimi financami in kako poskušajo prihraniti pri poslovanju z banko. Nekateri starejši so se pritoževali nad tem, da je več bank ukinilo možnost pred leti razširjenega vodenja bančnega računa s knjižico, na kateri se beležijo transakcije in stanje. O tem so pri ZPS povprašali banke in izvedeli, da Abanka, Deželna banka, Delavska hranilnica, NKBM in Hranilnica Vipava še vedno ponujajo tako storitev.

Tabela 1: Letni stroški poslovanja na bančnem okencu (tipični upokojenec 1*) (kliknite za povečavo)

 

Kako prihraniti, če poslujete s spletno banko?


Klasični račun zamenjate z upokojenskim. Tudi uporabniki spletne banke si z zamenjavo klasičnega računa z upokojenskim lahko obetajo prihranek. Iz tabele 2 je razvidno, da je mogoče na ta način največ, skoraj 40 evrov, prihraniti pri banki Unicredit. Pri večini bank so razlike majhne, medtem ko je pri Hranilnici Lon poslovanje z računom za upokojenca, ki poslujejo kot naš »upokojenec 2«, celo nekoliko dražje kot poslovanje s klasičnim računom. Vsekakor preverite, ali morda banka ponuja paket, s katerimi se da prihraniti več kot z upokojenskim računom. Takšen je na primer Direkt paket Sberbanke, s katerim bi naš modelni upokojenec lahko prihranil 20 evrov v primerjavi z upokojenskim računom. Nekoliko ugodnejše pakete pa ponujajo tudi pri Addiko banki, Hranilnici Lon in NKBM. Preden se odločite za paket, preverite, ali vsebuje vse, kar potrebujete, in seveda, če je zares ugodnejši.

Zamenjate banko. Uporabniki spletne banke si lahko stroške poslovanja z banko najenostavneje zmanjšajo z zamenjavo banke. Za upokojence je poslovanje s spletno banko najugodnejše pri Delavski hranilnici, sledita ji Primorska hranilnica Vipava in Sberbank. Na letni ravni lahko modelni »upokojenec 2« z zamenjavo banke prihrani do 65,66 evra.

Tabela 2: Letni stroški poslovanja s spletno banko (tipični upokojenec 2*) (kliknite za povečavo)
 

 

Varčevanje: s primerjavo proti prenizkim obrestnim meram


Obrestne mere za bančno varčevanje so že nekaj let zelo nizke, nekatere banke pa jih še nižajo. Inflacija, ki je ponovno oživela v zadnjem letu, je povzročila, da je bančno varčevanje še manj donosno, saj prihranjeni denar pogosto izgublja vrednost. Kljub temu se zaradi finančne varnosti skoraj ne moremo izogniti varčevanju v banki. Z zlato rezervo, torej s sredstvi, ki jih hranimo na varčevalnem računu, s katerega jih lahko kadarkoli dvignemo, se zavarujemo pred nepričakovanimi izdatki in stroški. Na varčevalnem računu je priporočljivo hraniti trikratnik rednih mesečnih dohodkov.

Prihrankom, ki jih ne potrebujemo za zlato rezervo, se lahko odrečemo za več časa in jih v obliki bančnega depozita vežemo v zameno za višjo obrestno mero. Prav v tem pa je jedro problema za potrošnike, ki v tej obliki hranijo vse ali pa velik del svojih prihrankov – pri večini bank so namreč obrestne mere zelo nizke. V tabeli 3, kjer prikazujemo bančno ponudbo obrestnih mer za 12 in 24 mesečni depozit, lahko vidite, da dve banki (NLB in Unicredit) za enoletni depozit ponujata celo samo 0,01-odstotno obrestno mero. Obresti nikakor niso tako nizke pri vseh bankah, vedeti pa morate, da so nekatere ponudbe ugodnejše za njihove komitente in če je depozit sklenjen prek spleta. Banke upokojencem praviloma ponujajo enake obrestne mere kod drugim strankam, kar je drugače v primerjavi s ponudbo pri bančnih računih.

Tabela 3: Depozit v znesku 10.000 evrov, ročnost 12/24 mesecev (kliknite za povečavo)
 

Kako do višje obrestne mere pri depozitu?


Daljša doba varčevanja. Najprej preverite, ali vam vaša banka za daljšo vezavo morebiti ponuja višjo obrestno mero. V tabeli 3 lahko opazite, da so pri nekaterih bankah dvoletni depoziti občutno donosnejši od enoletnih, posledično pa bo večji tudi prihranek. Pri tem bodite previdni, da ne bi denarja vezali za predolgo obdobje, saj boste morda sredstva potrebovali, preden bo potekel depozit, ali pa ne boste mogli izkoristiti morebitnega preobrata na finančnem trgu, ki bi lahko povzročil ugodnejšo obrestno mero.

Varčevanje pri drugi banki. Za takšno odločitev ni treba niti zamenjati banke, če tega ne želite, kar je ugotovila naša članica, upokojenka iz Ljubljane, ki vse svoje prihranke (nekaj deset tisoč evrov) hrani v obliki depozitov. Ker je bila razočarana nad sramotno nizko obrestno mero pri svoji banki, se je pozanimala še pri drugih bankah v soseski in ugotovila, da lahko pri njih prihrani nekaj sto evrov več. Uslužbenci pri novi banki so ji pomagali pri odprtju brezplačnega referenčnega računa, na katerega je iz svoje banke najprej nakazala prihranke, potem pa podpisala pogodbo o vezavi denarja za dve leti. Ko se bo pogodba iztekla, ji bodo denar skupaj z obrestmi nakazali na referenčni račun.

Na podoben način lahko ravnate tudi tisti, ki prihranke še zbirate in želite redno varčevati. Priporočamo, da pri bližnjih bankah povprašate o pogojih za sklenitev obročnega varčevanja. Tudi pri postopnem varčevanju je pomembno, da se odločite za obrestovanje z vnaprej določeno obrestno mero, saj boste tako že ob sklenitvi vedeli, koliko obresti lahko pričakujete ob izteku varčevanja.

Previdno pri drugih varčevalnih produktih


Banke svojim strankam pogosto raje ponudijo druge produkte, kot da bi jim omogočile ugodne obrestne mere za varčevanje. Pri tem gre pogosto za naložbena zavarovanja (upokojencem jih radi oglašujejo kot idealen način varčevanja za vnuke) ali pa varčevalne dvojčke, pri katerih en del prihrankov naložite v depozit z višjo obrestno mero, drugega pa v vzajemne sklade. Znani so tudi depoziti, pri katerih je donos odvisen od gibanj tržnih kazalcev, ki jih je določila banka. Zavedati se morate, da je možnost večjega donosa praviloma povezana tudi z možnostjo izgube, če bi bila tržna gibanja neugodna. Kdor svojih prihrankov ne želi izpostaviti naložbenim tveganjem in ne razume dobro lastnosti ponujenega produkta in njegovih stroškov, naj vsekakor raje ostane zvest varnejšemu bančnemu varčevanju.

Delite svoje izkušnje z ZPS!


ZPS zanimajo vaše izkušnje z bančnim poslovanjem, predvsem kako prihranite pri stroških in na katere težave najpogosteje naletite.

Vir: https://www.zps.si, Avtorja: Boštjan Krisper, Alina Meško
Objavljeno v Nasveti

Od 26. do 28. septembra bo v Cankarjevem domu v Ljubljani ponovno potekal Festival za tretje življenjsko obdobje. Vstop na festival je popolnoma brezplačen, v letošnjem letu pa organizatorji obljubljajo izjemno bogat program.

 

IZDELKI IN STORITVE ZA AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA


Na sejemski razstavi v okviru festivala se bo predstavilo več kot 160 razstavljavcev z informacijami, izdelki in storitvami, ki spodbujajo aktivno staranje, izboljšujejo življenje tako starejših kot vseh ostalih generacij in prispevajo k uresničevanju sodelovanja in solidarnosti med generacijami. Na številnih razstavnih prostorih bodo med drugim na voljo tudi sejemski popusti ter številne meritve.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ZA VSE OKUSE


Tradicionalno bo na festivalu potekalo več kot 60 izobraževalnih dogodkov, razprav, delavnic in predavanj na temo aktivnega in zdravega preživljanja zlatih let. AMZS bo poskrbela za varnost starejših v prometu, Be-hempy in ICANNA inštitut pripravljata predavanje o pozitivnih učinkih konoplje, Manca Košir, Carmen L. Oven in slovensko društvo Hospic bodo spregovorili in delili izkušnje o minljivosti, žalovanju in izgubi bližnjega, predstavljena bo bioterapija po metodi Zdenka Domančića, možganski fitnes, potekala bo delavnica živih bobnov, zumbe, premagovanja ovir v domačem okolju, telovadbe za starejše, risanja in še in še.

ZDUSOV KOTIČEK


Eden izmed treh soorganizatorjev festivala bo tudi letos Zveza društev upokojencev  Slovenije, ki bo na festivalu predstavila Memorandum ZDUS za leto 2018, s katerimi želi predstavnike vlade in ministrstva opozoriti na ključne težave, s katerimi se starejši srečujejo v slovenski družbi. Bogat program bo Zveza nadaljevala še v strokovnem, izobraževalnem in festivalskem delu programa. Vodila bo delavnice telesne kulture starejših, predstavila splošno stanje na tem področju, poudarila medgeneracijsko sodelovanje na lokalni ravni, predstavila stanovanjsko zadrugo, ki temelji na medgeneracijskem bivanju, obiskovalce pa vabi tudi k ogledu projekcije filma »Just it it« - »Ne mečmo hrane stran!«. V Veliki sprejemni dvorani bo za vsa vprašanja na voljo tudi ZDUS-ova Info točka.

SREČANJE VSEH BIVŠIH MINISTROV ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADVE IN ENAKE MOŽNOSTI


Kot soorganizator festivala se s svojim lastnim razstavnim prostorom predstavlja tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na sejemskem prostoru bo vsak dan prisotna tudi ministrica dr. Anja Kopač Mrak, ki bo na voljo za pogovore in druženje. V sredo, 26. septembra 2017 v preddverju Gallusove dvorane, bo na vabilo ministrice potekalo tudi druženje vseh bivših ministrov za delo. Pogovarjali se bodo o ukrepih za starejše na trgu dela in aktivnem staranju. 

PRILOŽNOST ZA VODEN OBISK LJUBLJANE


Bližnji in predvsem najbolj oddaljeni obiskovalci festivala bodo lahko svoj prihod v prestolnico izkoristili tudi za obisk najbolj zanimivih in skritih kotičkov Mestne občine Ljubljana. V okviru festivala bo MOL namreč obiskovalcem omogočil številne brezplačne aktivnosti in vodene oglede po raznih aktivnostih. Sprehodili se boste lahko po Plečnikovi Ljubljani, uživali v polurnem ogledu Ljubljane s Kavalirjem, se udeležili delavnice učenja spleta in še veliko drugega. Tudi sicer bo MOL na festivalu na lastnem predstavitvenem prostoru pripravila številne plesne, športne, izobraževalne in druge brezplačne delavnice. 

KULTURNI IN SPREMLJEVALNI PROGRAM


Obiskovalci bodo lahko uživali ob odličnem kulturnem programu na kar dveh odrih in v Linhartovi dvorani, kjer bosta med drugim potekala 9. Večer pesmi in plesa ter 42. Državno srečanje pevskih zborov društev upokojencev v organizaciji ZDUS.  Na voljo pa bodo tudi številne umetniške razstave. 

OBISKOVALCI VABLJENI K RAZPRAVAM


V duhu spodbujanja in negovanja vseživljenjskega učenja in enakovrednega grajenja prihodnosti vseh je strokovni program letošnjega festivala posvečen vsakoletnemu prikazu dobrih praks in izzivov dolgožive družbe. Obiskovalci ste vabljeni k razpravam na okroglih mizah na temo priprave na upokojitev, ustvarjanja okolja za delo starejših, sooblikovanju strategij dolgožive družbe, položaja starejših v družbi in še veliko drugega!
 

Vstop prost!


Več informacij in celoten program na www.f3zo.si.
 
 
Festival soorganizirajo:
Proevent I Zveza društev upokojencev Slovenije I Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 
Objavljeno v Dogodki
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework