Prispevki filtrirani po datumu: sreda, 06 marec 2013

Novosti, ki jih prinaša reforma trga dela:

 • Maksimalni odpovedni rok v primeru redne odpovedi delovnega razmerja se s sedanjih 120 dni skrajšuje na 80 dni za tiste, ki so pri zadnjem delodajalcu zaposleni več kot 25 let. Odpovedni rok do enega leta zaposlitve bo znašal 15 dni, od enega do dveh let zaposlitve 30 dni, od dveh ali več let pa bo za vsako leto naraščal za dva dni, največ pa do 60 dni.
 • Delavec se bo na zavod za zaposlovanje prijavil že v času odpovednega roka in tako aktivno iskal zaposlitev.
 • Maksimalno trajanje prejemanja nadomestila za čas brezposelnosti ostaja 25 mesecev. Višina nadomestila v prvih treh mesecih ostaja nespremenjena, to je 80 odstotkov od osnove. V nadaljnjih devetih mesecih bo nadomestilo v višini 60 odstotkov od osnove, do konca trajanja pa se zniža na 50 odstotkov od osnove.
 • Delavcu bo pripadala odpravnina v višini ene petine osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če bo pri njem zaposlen od enega do 10 let, ene četrtine osnove za vsako leto pri zaposlitvi od 10 do 20 let in ene tretjino osnove za vsako leto pri zaposlitvi nad 20 let.
 • Do odpravnine ob upokojitvi bodo upravičeni le še tisti, ki bodo pri zadnjem delodajalcu zaposleni vsaj pet let. Kolektivne pogodbe lahko določijo tudi drugače.
 • Reforma uvaja odpravnine za delavce, zaposlene za določen čas (odpravnine ne pripadajo po nadomeščanju odsotnih delavcev ali za opravljaje sezonskih del).
 • Delodajalec, ki bo delavca zaposlil za določen čas, bo ves čas trajanja takšne zaposlitve plačeval petkrat višji prispevek delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti. Delodajalec, ki bo delavca zaposlil za nedoločen čas, bo dve leti oproščen plačila tega prispevka.
 • Agencijski delavci bodo lahko predstavljali največ 25 odstotkov vseh zaposlenih v podjetju.
 • Delavec bo lahko pogodbo o zaposlitvi odpovedal, ko mu delodajalec tri mesece zapored ne bo plačal prispevkov za socialno varnost. Po takšni odpovedi bodo delavcu pripadale vse pravice na zavodu za zaposlovanje.
 • V primerih, ko delodajalec delavcu ne bo izplačal plače ali drugih prejemkov, bo lahko delavec zahteval izvršbo pri pristojnem sodišču kar s pisnim obračunom plače, ki bo odslej veljal kot verodostojna listina.
 • Reforma rešuje problem t. i. slamnatih podjetij, saj bodo morale matične družbe še vedno ohraniti odgovornost za delavce, ki bi jih prezaposlile na nova slamnata podjetja.
 • Reforma ukinja obvezno prijavo prostega delovnega mesta na zavodu za zaposlovanje za delodajalce v zasebnem sektorju. Razpise bodo morali še naprej objavljati v javnem sektorju in v podjetjih v državni lasti.
 • Upokojenci bodo lahko opravljali začasna in občasna dela, vendar največ 60 ur na mesec. Podjetja bodo omejena pri najemanju začasnih in občasnih delavcev; v podjetju, ki zaposluje več kot sto delavcev, bodo tako upokojenci lahko opravili največ 1050 ur začasnega ali občasnega dela na mesec.
 • Denarno nadomestilo v trajanju dveh mesecev bodo lahko dobile tudi brezposelne osebe, mlajše od 30 let, če so bile v zadnjih 24 mesecih pred nastankom brezposelnosti zavarovane vsaj šest mesecev. Doslej je bil vstopni pogoj za prejemanje denarnega nadomestila devet mesecev zavarovanja.
 • V prehodnem obdobju (do 1. marca 2018) bodo brezposelne osebe, ki jim bosta po prenehanju pravice do denarnega nadomestila do starostne upokojitve manjkali največ dve leti, upravičene do državnega plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Volonterski pripravniki bodo upravičeni do vračila stroškov prevoza na delo in prehrane.

Vir: http://www.primorske.si

Objavljeno v Novice
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework