Prispevki filtrirani po datumu: ponedeljek, 23 september 2013

Zdravljenje starejših bolnikov z zdravili je zelo odgovorno.

Praviloma so to bolniki, ki prejemajo največ zdravil, med njimi tudi številna, ki zanje niso nujno potrebna ali so celo neprimerna. Obvladovanje polifarmakoterapije (sočasno jemanje 5 ali več zdravilnih učinkovin) postaja ena naših prednostnih nalog.

Zdravila se pogosto menjajo, odmerki prilagajajo. Le redko kateri bolnik ima dolgo časa enaka zdravila. Zato vsem bolnikom svetujemo, da vodijo natančen seznam zdravil (priloga). S takšnim pristopom se verjetnost napak zmanjša. Z uvedbo najvišjih priznanih vrednosti za terapevtske skupine zdravil se to ne bo bistveno spremenilo, bo pa to dober razlog, da bodo pri predpisovanju in izdajanju zdravil zdravniki in farmacevti še bolj pozorni.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je že v letu 2004 začel z osveščanjem bolnikov o varni uporabi zdravil in v sodelovanju s stroko pripravil in izdal več informativnih gradiv. Po drugi strani je bilo za zdravnike osnovnega zdravstva pripravljenih osem kazalnikov kakovostnega predpisovanja v razvojni nalogi ZZZS »Kakovost predpisovanja zdravil v družinski medicini«. Od maja 2011 lahko tako vsak zdravnik družinske oziroma splošne medicine dostopa do svojih podatkov po teh kazalnikih. ZZZS pa je predvsem v letu 2012 te podatke sistematično predstavljal zdravnikom po območnih enotah v vsej Sloveniji.

Za boljše obvladovanje neželenih učinkov, medsebojnega delovanja zdravil in zlasti polifarmakoterapije je ZZZS na podlagi nizozemskih izkušenj pripravil razvojno nalogo »Skupine kakovostnega predpisovanja zdravil in Farmacevt – svetovalec« v območni enoti Murska Sobota. Organizacija v razvojni nalogi je takšna, da omogoča aktivno sodelovanje dveh komplementarnih strok, medicine in farmacije, na področju kakovosti zdravljenja z zdravili. Tako Skupine kakovostnega predpisovanja (v nadaljevanju: Skupine) kot farmacevt – svetovalec so organizirani krajevno, torej čim bližje bolnikom in zdravnikom:

 • skupina kakovostnega predpisovanja Zdravstveni dom Gornja Radgona,
 • skupina kakovostnega predpisovanja Zdravstveni dom Lendava,
 • skupina kakovostnega predpisovanja Zdravstveni dom Ljutomer,
 • dve skupini kakovostnega predpisovanja Zdravstvenem domu Murska Sobota.

V Skupini je do 15 zdravnikov, ki se skupaj s farmacevtom – svetovalcem sestajajo na dva meseca. Strokovni program dela Skupin je bil pripravljen v sodelovanju s Katedro za družinsko medicino Medicinske fakultete v Mariboru in ga je potrdila Zdravniška zbornica Slovenije ter mu dodelila kreditne točke za izobraževanje. Program dela je osredotočen na sistematičen pregled zdravljenja z zdravili in manj primerna zdravila za starejše bolnike, kjer je osnova lista PRISCUS s prilagoditvami za slovenski prostor. V delu Skupine je ob tem bistvenega pomena razprava z izmenjavo znanja in izkušenj ter predstavitve primerov urejanja farmakoterapije.
Vsaka Skupina ima svojega farmacevta – svetovalca, ki tedensko opravlja svetovalno ambulanto bodisi v zdravstvenem domu ali v katerem od pripadajočih domov za starejše občane. Farmacevt – svetovalec pregleda farmakoterapijo bolnikov, ki mu ju jih napotijo zdravniki, in izda pisni predlog optimiziranja zdravljenja z zdravili – farmakoterapijski pregled. Ta obsega:

 • pregled predpisanih zdravil, glede na bolnikov odziv (ali je zdravilo učinkovito) in ob upoštevanju bolnikovih bolezni (npr. okvara ledvic, sladkorna bolezen),
 • pregled predpisanih zdravil pri starostnikih glede na listo morebitnih neprimernih zdravil (PRISCUS lista),
 • pregled odmerkov predpisanih zdravil, njihovega števila in časa dajanja, tudi glede na obroke hrane in ostala zdravila,
 • pregled predpisanih zdravil glede na morebitno medsebojno nezdružljivost ali slabo združljivost, ter glede na alergije,
 • pregled klinično pomembnih interakcij med zdravili,
 • pregled optimalnega kombiniranja zdravil,
 • pregled stroškovne učinkovitosti predpisanega zdravljenja.

Farmakoterapijski pregled prejme zdravnik, ki ima vedno možnost pogovora oziroma razprave s farmacevtom - svetovalcem preden prilagodi bolnikovo zdravljenje.
Razvojna naloga se je začela izvajati novembra 2012, ko so potekali prvi sestanki Skupin. Do konca maja 2013 so bili v vsaki Skupini izvedeni štirje sestanki. V tem času so imeli farmacevti – svetovalci 103 svetovalne ambulante v katerih so pripravili 389 farmakoterapijskih pregledov. Zdravniki so nato v dogovoru z bolniki prilagodili njihovo zdravljenje z zdravili (farmakoterapijo). Obravnavani so bili predvsem bolniki z 10 in več različnimi zdravilnimi učinkovinami.

Cilj razvojne naloge je večja kakovost predpisovanja zdravil, kjer so upoštevani različni vidiki, kot je učinkovitost zdravila, njegova varnost (neželeni učinki, interakcije, druge pomembne posebnosti), stroškovna učinkovitost in bolnikove posebnosti oziroma odločitve. Hkrati pa tudi sistematičen pregled zdravil pri bolnikih s polifarmakoterapijo poleg tistih, za katere zdravnik meni, da so njihove težave povezane zdravili. Tako razvojna naloga prispeva k povečanju kakovosti v zdravstvenem sistemu, obvladovanju neposrednih stroškov za zdravila in zmanjšanju stroškov zaradi zapletov zdravljenja z zdravili (ambulantne obravnave, hospitalizacije).

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Priloga:

- obrazec Moj seznam zdravil:

Moj seznam zdravil_september 2013.pdf

- zloženka Neželeno medsebojno delovanje zdravil,

- priročnik za varno in pravilno rabo zdravil:

Vir: http://www.zzzs.si

Objavljeno v Zdravje
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework