Prispevki filtrirani po datumu: torek, 15 september 2015
torek, 15 september 2015 15:10

Pridobitev subvencije EKO sklada

Eko sklad je tudi letos objavil razpisa za nepovratne finančne spodbude občanom, ki vlagajo v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb, tako individualnih kot večstanovanjskih, poleg tega pa poseben razpis, s katerim lahko občani dobijo subvencijo za ukrepe, s katerimi v starejši stanovanjski zgradbi zmanjšajo izpuste škodljivih emisij v zrak, in sicer za območja s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka. V nadaljevanju si oglejmo priporočljivo zaporedje korakov, ko želimo kandidirati za nepovratna sredstva.

 

Občani, ki se prvič srečajo z možnostjo pridobivanja nepovratnih sredstev, se na energetske svetovalce pogosto obrnejo po nasvet, kje začeti, da bi načrtovani ukrep izvedli strokovno pravilno in optimalno ter pridobili subvencijo in/ali posojilo Eko sklada. Najpogosteje sprašujejo o zamenjavi kurilne naprave (in energenta), izolaciji ovoja stavbe in podstrešja ter menjavi oken.

Nevtralne informacije

 

Ko se odločimo, da bomo stavbo sanirali ali zamenjali ogrevalno napravo, da bi zmanjšali rabo energije ali energent zamenjali z obnovljivim virom energije, je dobro pridobiti čim več informacij. Že tu se lahko zaplete, saj je predvsem na svetovnem spletu »preveč« informacij in nas količina in različnost podatkov lahko zmedeta.

Priporočljivo je poiskati nevtralne informacije, tehnične in druge strokovne nasvete, kaj je za nas primerno. Za odločitev o moči kurilne naprave, izračun letne rabe energije je pravi naslov usposobljen strokovnjak (projektant), ki nam to napravi strokovno neoporečno. Praksa je žal drugačna – te parametre običajno določi oziroma izračuna izvajalec na podlagi izkušenj ali informativnih izračunov. Res je, da imajo predvsem večja podjetja svoje projektante, ki nam napravijo izračune, seveda za svoje izdelke. Ena od možnosti je tudi obisk neodvisnega energetskega svetovalca.

Vloga pred začetkom naložbe

Pri kandidiranju za subvencije je ključnega pomena, da vlogo oddamo, preden se lotimo nameravane naložbe. Ko imamo vsaj okvirno izbran izdelek ali sistem, preglejmo reference potencialnega izvajalca in poiščimo informacije iz kroga prijateljev, znancev, sosedov, ki so takšen ukrep že izvedli. Povprašamo jih, kako so zadovoljni z delom, izvajalcem in ceno ... Od posameznih izvajalcev pridobimo več ponudb, da se bomo lahko odločali na podlagi kakovosti, cene, dobavnih rokov in podobno. Seveda ne smemo pozabiti izvajalcev povprašati, ali njihov izdelek oz. sistem (tudi za fasadne sisteme so zahtevana tehnična soglasja) izpolnjuje zahteve Eko sklada. Načeloma proizvajalci to vedo, vendar se raje še sami prepričamo na skladovih spletnih straneh, kjer bomo našli poimenski seznam vseh naprav, sistemov, ki izpolnjujejo razpisne zahteve. Če izbranega izdelka ni na seznamu, nam je izvajalec dolžan dati izjavo, da izpolnjuje zahteve standarda, ki je naveden v razpisu. Med ponudbami izberemo najboljšo in šele tedaj lahko začnemo pripravljati vlogo.

Priskrbimo si razpisno dokumentacijo, za katero bodisi pokličemo na Eko sklad, zanjo zaprosimo po e-pošti ali si jo natisnemo z njegove spletne strani. Vlogo pazljivo izpolnimo (glejmo navodila za izpolnjevanje) in zberemo zahtevane priloge: predračun že imamo, fotografirati moramo le še obstoječe stanje, ki ga nameravamo s posegom spremeniti. Če menjujemo kurilno napravo, fotografiramo obstoječo kurilnico ali morda drugi prostor, namenjen za novo kurilno napravo, pri fasadi in menjavi oken vse strani hiše in tako naprej za druge ukrepe (navodila so v razpisu). Če nam karkoli ni jasno, se za pojasnila lahko obrnemo na Eko sklad na telefonsko številko (01) 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13. in 15. uro.

Ko vlogo odpošljeno na Eko sklad, lahko takoj začnemo izvajati ukrep.

Odločitev najpozneje v treh mesecih

 

Eko sklad bo vlogo predvidoma pregledal v 30 do 90 dneh od prispetja in nas pozval k morebitni dopolnitvi dokumentacije. Če je vloga popolna, sklenemo z Eko skladom pogodbo in v skladu z odločbo moramo investicijo končati v roku šestih mesecih (za večino posamičnih ukrepov), 12 mesecev, če gre za hkratno izvajanje treh ali več ukrepov, in 18 mesecev pri celoviti prenovi starejše hiše ali novogradnji.

Po zaključku naložbe (za končni datum šteje datum izdaje računa) moramo v dveh mesecih predložiti v razpisu zahtevano dokumentacijo: pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude; izjavo o zaključku naložbe (obrazec je del v razpisne dokumentacije); račun izvajalca; dokazilo o plačilu celotnega računa in fotografijo, ki dokazuje, da je naložba izvedena (pri izdelavi fasade in menjavi oken so potrebne tudi fotografije detajlov izvedbe).

Pri novogradnjah in celovitih adaptacijah obstoječih gradenj se seveda zahteva več projektne dokumentacije in fotografij same izvedbe – vse je pojasnjeno v razpisni dokumentaciji. Če smo vse skupaj dosledno izpeljali, lahko pričakujemo nakazilo nepovrat­nih finančnih spodbud na svoj transakcijski račun v 60 dneh.

Pravilna, strokovno utemeljena izbira izdelka ali sistema, kakovostna izvedba ukrepa, subvencija dela vrednosti investicije ob zato manjši rabi energije in s tem manjši obremenitvi družinskega proračuna bodo gotovo zadosten razlog, da bomo ponosni na izvedeni ukrep.

Vir: http://www.deloindom.si/

Objavljeno v Nasveti
Ali poznate in razumete vse postavke na računu za električno energijo? Velik del zneska, ki ga plačujete vsak mesec, določa obračunska moč. Tudi če varčujete z električno energijo, bo ta del računa vedno enak, saj je fiksen, ne glede na porabo. Preverite obračunsko moč in se posvetujte s strokovnjakom o primernosti moči glavne varovalke glede na vaše potrebe. Zmanjšanje moči, ki je ne potrebujete, vam bo prineslo občuten prihranek.

Za vsako enoto obračunske moči plačate mesečno slaba dva evra, kar pri moči 6 kW pomeni 11 evrov vsak mesec, pri moči 22 kW pa kar 40 evrov. Obračunsko moč, s tem pa tudi znesek na računu, lahko spremenite. Še pred tem pa se morate prepričati, kakšna obračunska moč je primerna za vaše gospodinjstvo. Želja po manjših stroških ne sme biti edino merilo.

 

Kolikšno moč potrebujete?

Obračunska moč je zapisana na računu za električno energijo (v kW) in predstavlja zgornjo mejo skupne električne energije, ki jo lahko v nekem trenutku porabljate. Določena je z zmogljivostjo glavne varovalke in pomeni omejitev sočasne uporabe električnih naprav v gospodinjstvu. Kolikšno obračunsko moč potrebujete, je odvisno od števila in moči porabnikov električne energije (električnih naprav), ki jih uporabljate.

Za vsako električno napravo je določena priključna moč, ki jo porablja, ko deluje. Priključna moč je napisana na napravi, v tehnični specifikaciji ali v navodilih za uporabo, ki jih dobite ob nakupu. Če ste papirje založili, lahko ta podatek poiščete tudi na spletu. Vedeti morate le ime modela naprave. Največji porabniki električne energije so pralni, pomivalni in sušilni stroji, sesalniki, električni štedilniki ter pečice, ki imajo priključno moč okrog 2 kilovata (kW) oziroma 2.000 vatov. Veliki porabniki so tudi klimatske naprave, precej manj pa porabita na primer televizor in računalnik (okrog pol kilovata) ter žarnice (8 W, 15 W, 23 W ...).

Če boste na primer sočasno vklopili pomivalni, sušilni in pralni stroj, ki imajo vsak po 2 kW priključne moči, to pomeni, da morate imeti zagotovljene najmanj 6 kW obračunske moči, sicer bo glavna varovalka omejila sočasno uporabo teh naprav, po domače, varovalko bo "vrglo ven". Če pa uporabljate trenutno le eno od teh naprav, potem zadostuje obračunska moč 2 kW.

Za gospodinjske odjemalce, ki elektriko uporabljajo le za razsvetljavo in manjše gospodinjske aparate, je ustrezna obračunska moč 3 kW. Za večino gospodinjstev, ki uporabljajo tudi pralni in sušilni stroj, električno pečico in klimatsko napravo, je ustrezna obračunska moč 6 ali 7 kW. Večja obračunska moč (10 kW ali več) je namenjena velikim porabnikom električne energije, tistim, ki se na primer ogrevajo na elektriko in/ali uporabljajo električne naprave z večjimi priključnimi močmi (savna, stroji v delavnici …).

 

Naredite seznam svojih električnih naprav, seštejte njihove priključne moči in seveda upoštevajte, koliko naprav običajno uporabljate istočasno. Dobili boste podatek o obračunski moči, ki jo potrebujete.

Kakšni so stroški?
Obračunska moč določa višino dveh postavk na računu za elektriko: “obračunska moč” in “prispevek za SPTE in OVE”, ki ga je vlada RS z avgusta 2015 podražila za 25 odstotkov. Za vsak kilovat obračunske moči boste letno plačali 22 evrov. Za obračunsko moč 3 kW je to 66 evrov, za 7 kW 154 evrov, za 10 kW 220 evrov letno.

Če imate obračunsko moč, ki je ne potrebujete, pomeni to nepotreben strošek. Moč glavne varovalke lahko po predhodnem posvetu s strokovnjakom zmanjšate. Sprememba zahteva fizično zamenjavo glavne varovalke, ki jo mora opraviti strokovnjak in za to boste plačali nekaj več kot 30 evrov (32,76 €). Strošek pa se vam bo hitro povrnil z nižjimi računi za elektriko. Če boste npr. zmanjšali obračunsko moč z 10 na 7 kilovatov, boste strošek pokrili že po šestih mesecih, v prihodnje pa boste vsak mesec prihranili 5 evrov in pol.

Da želite spremeniti obračunsko moč, morate pisno sporočiti svojemu dobavitelju, ki bo zahtevek predal pooblaščenemu distributerju električne energije na vašem geografskem območju.

Kako izračunamo obračunsko moč?
P = U x I (moč = napetost x tok)
Primer:
Obračunska moč = 230 V (napetost) x moč glavne varovalke 25 A = 5.750 W (toliko lahko obremenimo glavno varovalko) = zaokroženo 6.000 W oziroma 6 kW.

Vir: https://www.zps.si

Objavljeno v Nasveti
torek, 15 september 2015 11:50

Nacionalni projekt eZdravje

Nacionalni projekt eZdravje prinaša v slovensko zdravstvo rabo elektronskih komunikacijskih sredstev in s tem več varnosti in kakovosti za paciente, predvsem pa učinkovitosti izvajanja zdravstvenih storitev. eZdravje, katerega zahtevna izvedba se je začela že leta 2008, združuje različne elektronske rešitve, ki se po uspešnih poskusnih fazah že širijo v uporabo po celi Sloveniji in prinašajo nov pristop zdravstva, ki je orientiran na državljane in njihove potrebe.
 
Med pomembnejšimi storitvami projekta sta rešitvi eNaročanje in eRecept. eNaročanjeomogoča elektronsko napotitev in hitrejše ter enostavnejše naročanje na zdravstvene storitve, ki jih izvajajo  izvajalci na sekundarni ali terciarni ravni, eRecept pa predpisovanje in izdajo zdravil preko elektronskega recepta, ki ga zdravnik pošlje v centralni sistem, od koder ga pridobi lekarna ob izdaji zdravila za pacienta. Obe novosti prinašata mnogo prednosti tako za paciente kot zdravstveno osebje.
 
Da bi eZdravje in vse njegove rešitve čimbolj približalo ljudem in odgovorilo na čim več vprašanj, ki se državljanom porajajo ob projektu, Ministrstvo za zdravje organizira predavanja, delavnice in praktične predstavitve tehnoloških rešitev po celi Sloveniji.
 
eZdravje po Sloveniji
 
Podrobnejše informacije o eZdravju lahko preberete na www.ezdrav.si, kjer lahko spremljate tudi napovedi ostalih predstavitev eZdravja po Sloveniji. 
 
ezdravjeeZdravje pa seveda ne bo manjkalo tudi na letošnjem Festivalu tretjega življenjskegaobdobja, ki bo potekal od 29. septembra do 1. oktobra 2015 v Cankarjevem domu. Vse tri dni festivala bodo predstavniki Ministrstva za zdravje obiskovalcem odgovarjali na vprašanja in jim praktično predstavili potek naročanja v sistemu eNaročanja. V okviru festivala bo 29. septembra 2015 ob 14.30 potekalo predavanje Kaj nam prinaša eZdravje, na okrogli mizi v sredo, 30. septembra, pa bodo udeleženci ob 11.30 razpravljali o tem, kaj prinašajo e-storitve starejšim. 
 
Prijazno vabljeni!
Objavljeno v Zdravje
torek, 15 september 2015 11:38

Mafini iz hokaido buče

Buče hokaido so ob muškatnih bučah najbolj priljubljene jesenske bučke. So sladkastega okusa, obožujemo pa jih predvsem zaradi njihove žareče oranžne barve, ki s kuho ne obledi. Buče hokaido so namreč bogate z betakarotenom, ki varuje oči in bistri vid, vlakninami in luteinom. 

Za testo: dve skodelici namenske moke, skodelica sladkorja, žlička cimeta, pol žličke ingverja v prahu, pol žličke muškatnega oreščka, žlička pecilnega praška, žlička sode bikarbone, pol žličke soli, 300 gramov bučnega pireja, pol skodelice stopljenega masla (brez dodane soli), dve veliki jajci, dve žlički vaniljevega izvlečka.

Za preliv: pol skodelice sladkorja v prahu, žlica stopljenega masla, ena ali dve žlici mleka.

Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. Pripravimo pekač za mafine z 12 vdolbinami – v vsako postavite papirnat modelček.

V skledi zmešamo moko, sladkor, cimet, ingver, muškatni orešček, pecilni prašek, sodo bikarbono in sol.

V drugi skledi zmešamo mokre sestavine: bučni pire, maslo, jajca in vaniljo. Mokrim sestavinam dodamo suhe in premešamo. Testo enakomerno razdelimo med vdolbinice in pečemo 16–18 minut.

Medtem pripravimo preliv. Gladko zmešamo maslo, sladkor v prahu in mleko. Pečene mafine ohladimo in jih nato prelijemo s sladkim prelivom.

Objavljeno v Sladice