Prispevki filtrirani po datumu: petek, 11 september 2015
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) spodbujajo aktivni transport (pešačenje ali kolesarjenje) za povečanje stopnje telesne dejavnosti, ki je nujno potrebna za ohranjanje zdravja in preprečevanje kroničnih bolezni. Zato podpirajo aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti, ki se bo tudi letos tradicionalno začel 16. septembra, in se zaključil 22. septembra z »DNEVOM BREZ AVTOMOBILA« s sloganom Izbiraj. Spreminjaj. Združuj.

»Namesto da podležete navadi in sedete v avto, vedno izberite, prilagodite ali združujte tiste vrste prevoza, ki so za vaše  potovanje in za vaše zdravje optimalni« opozarja Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, ki v Sloveniji koordinator teden mobilnosti.

 

 

Aktivni transport v kombinaciji z javnim prevozom je smiselno razumeti in ozavestiti ne samo kot način varovanja okolja, temveč tudi in predvsem kot način telesne dejavnosti za krepitev zdravja in izboljšanje počutja.

Vpletimo gibanje v naše vsakdanje obveznosti - izberimo aktivni potovalni način

V Sloveniji se je v zadnjih 30 letih delež prekomerno hranjenih in debelih otrok in mladostnikov podvojil, med odraslimi pa ima večjo telesno maso od priporočene kar 70 odstotkov moških in malo manj kot polovica žensk. Za ohranjanje zdravja po drugi strani ni potrebna intenzivna vadba, saj izsledki sodobne znanosti kažejo, da ogroženost za nastanek in napredovanje kroničnih nenalezljivih bolezni, pa tudi fizioloških dejavnikov tveganja zanje, pomembno zmanjšuje že pol ure vsakodnevne zmerne telesne dejavnosti vsaj pet dni na teden oz. 150 minut (2,5 ure) zmerno intenzivne telesne dejavnosti na teden, kolikor jo za ohranjanje zdravja priporoča Svetovna zdravstvena organizacija. Pomembno je, da je telesna dejavnost vsaj zmerno intenzivna, kar pomeni, da se pri tem ogrejemo, nekoliko pospešeno dihamo in čutimo malo višji srčni utrip. Predvsem pa je pomembno, da smo dejavni skozi vse življenjsko obdobje. »Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da spodbujanje aktivnega transporta bolj učinkovito poveča celotno količino telesne dejavnosti kot pa spodbujanje rekreativnih dejavnosti,« je povedala asist. Janet Klara Djomba z NIJZ.

evropski teden mobilnosti 2015 a

Ljudje se za nezadostno telesno dejavnost nemalokrat izgovarjamo prav na pomanjkanje časa, hkrati pa se z avtom odpeljemo do skoraj vsakega vogala. »Dva kilometra v mestnem okolju s prometom, križišči, semaforji in prehodi za pešce pomeni največ pol ure hoje ali največ 15 minut kolesarjenja. Tudi če bi za aktivno pot v službo potrebovali več časa kot z avtomobilom, je razlika v času še vedno manjša, kot če bi se odpravili na rekreacijo od doma,« pojasnjuje asist. Janet Klara Djomba z NIJZ in opozori: »Evropski teden mobilnosti ponuja priložnost za razmislek o naših transportnih navadah in o tem, kako jih lahko spremenimo, morda celo dolgoročno in s tem prispevamo k bolj zdravemu in varnemu okolju ter našemu boljšemu počutju.«

Varnost v prometu – alkohol ne sodi v promet

Alkohol pomembno vpliva na posameznikovo psihofizično sposobnost sodelovanja v prometu. »Alkohol deluje na številne organe v našem telesu, a primarno zaviralno na centralni živčni sistem. Vpliva na presojo, precenjevanje lastnih sposobnosti, poveča pripravljenost za tveganje, zmanjša samokritičnost, podaljša odzivni čas ter zmanjšuje sposobnost usklajenega gibanja pri rekreaciji, športu ali delu. Nezgode in poškodbe v alkoholiziranem stanju so zato pogostejše,« opozarja mag. Marjetka Hovnik Keršmanc z NIJZ.

»Pomembno je tudi, da smo pešci v prometu dobro vidni, še posebej v slabem vremenu, mraku in temi. Najbolj varno je, da hodimo po pločniku, če smo zunaj naselja pa ob levem robu cestišča tako, da gledamo v prihajajoče avtomobile, ker lahko le tako vidimo voznika, on pa nas. Cesto vedno prečkajmo na označenih prehodih za pešce. Pri prečkanju ceste na semaforiziranih prehodih za pešce se ne zanašajmo le na signalizacijo. Čeprav gori zelena luč za pešce, bodimo ves čas pozorni na promet in se prepričajmo, da nas voznik, ki zavija res vidi. Mladostniki na to pogosto pozabijo in uporabljajo elektronske naprave s slušalkami, ki oslabijo njihove slušne zaznave in pozornost v prometu. Če smo starejši in hodimo počasi, je bolje, da ne prečkamo ceste, če se zelena luč za pešce ni ravnokar prižgala. Raje počakajmo na novo zeleno luč, saj bomo tako imeli dovolj časa za varno prečkanje. Otroci mlajši od 10 let pa v prometu potrebujejo spremstvo odrasle osebe, ker še ne zmorejo oceniti tveganja in se pravilno odločiti, kako je treba ukrepati v nepredvideni prometni situaciji,« je opozorila mag. Mateja Rok Simon z NIJZ.

»Otroci med vožnjo s kolesom naj vedno nosijo čelado, ki je primerna otrokovi starosti in velikosti njegove glave. Otroci radi posnemajo odrasle, zato bodimo zgled in zaradi lastne varnosti na kolesu vedno nosimo čelado, čeprav to ni zakonsko predpisano,« je povedala mag. Mateja Rok Simon z NIJZ in dodala: »Tako kot pešci, moramo v mraku in slabem vremenu poskrbeti, da nas med vožnjo s kolesom drugi udeleženci v prometu dobro vidijo. Bolje je, da se vožnji ponoči izogibamo, še posebej če smo starejši in slabše vidimo. Med vožnjo po cesti se držimo desne strani ceste, vozimo vedno v smeri prometa in pravočasno nakažimo spremembo smeri. Ves čas budno spremljajmo promet okoli sebe, še posebej ko zavijamo. Med vožnjo ne uporabljajmo elektronskih naprav, knjige in druge predmete pa pospravimo v nahrbtnik ali košarico, ki je pritrjena na kolo. Najbolj varno je, da vozimo po kolesarskih stezah, ki so ločene od ostalega prometa, kar je posebej priporočljivo za starejše kolesarje. Otroci se lahko samostojno vozijo s kolesom v prometu šele, ko dopolnijo 10 let in opravijo kolesarski izpit.«

Tudi vozniki lahko veliko prispevamo k varnosti pešcev tako, da v bližini prehodov za pešce, v naseljih, v bližini šol in vrtcev vozimo previdno in z zmanjšano hitrostjo, da bomo lahko v trenutku ustavili, če bo potrebno. »Še posebej moramo biti pozorni na otroke, ki nosijo rumeno rutico okrog vratu, ker to pomeni, da so v prometu šele začetniki in zato lahko ravnajo nepredvidljivo. Pri zavijanju spremljamo predvsem premike ostalih vozil, vendar ne pozabimo na pešce in kolesarje, ki prečkajo cesto. Bodimo potrpežljivi pri starejših pešcih in osebah z manjzmožnostjo, ker bodo za prečkanje potrebovali dalj časa,« je opozorila mag. Mateja Rok Simon z NIJZ.

V tednu mobilnosti bodo aktivno sodelovali tudi Centri za krepitev zdravja, na katere pa se lahko kadarkoli obrnete za pomoč v vašem zdravstvenem domu.

Teden mobilnosti je priložnost, da multimodalnost preizkusimo v praksi. Na pot se ta teden odpravimo peš ali s kolesom, pri tem pa ne pozabimo na varnost v prometu, brez alkohola.

Vir: http://www.nijz.si/

Objavljeno v Novice
Na lestvici Global Age Watch Index 2015, ki jo je 9. septembra 2015 objavila mednarodna organizacija Help Age International, je za staranje najbolj prijazna država Švica, pred Norveško, Švedsko, Nemčijo in Kanado.

Indeks je sestavljen iz štirih dimenzij: varnost prihodkov, zdravstveno stanje, zaposlitev in izobraževanje ter zagotavljanje ugodnega okolja Slovenija. Slovenija je zasedla 26. mesto med 96 državami sveta, kar predstavlja napredek glede na leto 2014, ko je zasedla 29. mesto in nižjo uvrstitev kot leta 2013, ko je zasedla 20. mesto.Na lestvici Global Age Watch Index 2015, ki jo je 9. septembra 2015 objavila mednarodna organizacija Help Age International, je za staranje najbolj prijazna država Švica, pred Norveško, Švedsko, Nemčijo in Kanado. Indeks je sestavljen iz štirih dimenzij: varnost prihodkov, zdravstveno stanje, zaposlitev in izobraževanje ter zagotavljanje ugodnega okolja Slovenija. Slovenija je zasedla 26. mesto med 96 državami sveta, kar predstavlja napredek glede na leto 2014, ko je zasedla 29. mesto in nižjo uvrstitev kot leta 2013, ko je zasedla 20. mesto. Slovenija je vsa leta najbolje uvrščena pri dimenziji zagotavljanje ugodnega okolja (7. mesto), ki upošteva kako varno se počutijo seniorji, njihovo družbeno povezanost s svojim okoljem, državljanske svoboščine v smislu, koliko nadzora imajo nad svojim življenjem, zanima jih tudi dostopnost javnega prevoza. Sorazmerno visoko se je Slovenija uvrstila pri varnosti prihodkov (25. mesto), nekaj slabše pri zdravstvenem stanju (38. mesto). Slovenija se vsa leta najslabše uvršča pri zaposlitvi in izobraževanju (79. mesto), kjer je predvsem problematična nizka stopnja delovne aktivnosti med prebivalci starosti 55-64 let. To kaže, da je človeški potencial prebivalstva starejšega od 54 let v Sloveniji zelo slabo izkoriščen. V okviru prihodnje strategije aktivnega in zdravega staranja bo potrebno sprejeti ukrepe, ki sovpadajo z vsemi štirimi dimenzijami staranja, še posebno pozornost pa bo potrebno posvetiti ukrepom, ki bodo izboljšali izkoristek obstoječega človeškega kapitala, kar bo zahtevalo spodbujanje podaljšanega zaposlovanja in odloženega upokojevanja.

Aktivno staranje je velik politični cilj bodočnosti. Za daljnovidno politiko je daljše življenje razvojna spodbuda, pri nas pa še kar razpravljamo o problemih starajoče se družbe. Global Age Watch Index 2015 je s prikazanimi kazalniki za Slovenijo pohvala in svarilo hkrati.


Kot odziv na omenjeno problematiko Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z različnimi partnerji vodi projekt Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia - AHA.SI). Namen projekta je priprava podlag za vključitev v Strategijo aktivnega in zdravega staranja za Slovenijo na treh vsebinskih področjih, in sicer:

  • Podaljšano zaposlovanje in odloženo upokojevanje (vodi Inštitut za ekonomska raziskovanja);
  • Aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost (vodi Inštitut Emonicum);
  • Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju ter dolgotrajna oskrba in nega (vodi Skupnost socialnih zavodov Slovenije).

Dolgoročen cilj projekta je vsem prebivalcem Slovenije z različnimi ukrepi omogočiti bolj aktivno in zdravo starost ter pripraviti predloge za učinkovite nacionalne odločitve. Vabimo vas, da si več o projektu preberete na spletni straniwww.staranje.si.

Vir: http://www.nijz.si/

Objavljeno v Novice
Mijaks, MOL ter JSS MOL vas vljudno vabijo na otvoritev oskrbovanih stanovanj Mijaks v ljubljanskih Dravljah, ki bo v ponedeljek, 14.9.2015, ob 13.30 na Draveljski ulici 44 v Ljubljani.  

Po otvoritvi bo ogled stanovanjskih enot ter manjša pogostitev.

 
Vljudno vabljeni.
Objavljeno v Novice
petek, 11 september 2015 10:09

Vabilo na brezplačni jesenski izlet

Drage upokojenke, dragi upokojenci
 

V Turistični agenciji Lokaturist Vas vabimo na brezplačni jesenski izlet, ki bo potekal:

 
ČETRTEK, 8. OKTOBRA 2015
 
Odpravili se bomo v Belo Krajino, točneje na Turistično kmetijo Simonič, ki se nahaja v vasi Drašiči. Sama vas je znana po še edini delujoči vinski banki, kjer dajejo vino na rovaš. Na poti do Drašičev se bomo ustavili tudi v Novem Mestu, kjer se bomo sprehodili skozi mesto.
 
Cilj našega tokratnega druženja bo ogled oz. predstavitev Turistične kmetije Simonič na kateri izvajamo naš program Martinovanje v Beli Krajini,predstavitev izletov za upokojence ter upokojenskih paketov počitnic v hotelu Bluesun Bonaca na otoku Braču in hotelu Pagus na otoku Pagu. Na izletu nas bo vodil in zabaval priznani turistični vodič Venčeslav Kolar.
 
Ob tem bomo poskrbeli tudi za vaše prijetno počutje, saj boste na izletu deležnipijače in jedače (topli obrok), na koncu pa boste, kot se spodobi, prejeli še POSEBNO DARILO.
 
Udeležba na Izletu je za 2 udeleženca iz vašega društva BREZPLAČNA!
 

Program izleta po urah:

08:00 – odhod iz Postojne (parkirišče pri pokopališču)
08:00 – odhod iz Kranja (avtobusno postajališče nasproti knjižnice)
08:20 – odhod iz Medvod (avtobusno postajališče Medvode spodaj smer proti Ljubljani)
08:45 – odhod iz Ljubljane (parkirišče v Parku Tivoli)
09:10 - odhod iz Grosupljega (Parkirišče izpred Kongo Hotela) 
09:25 - odhod iz Ivančne Gorice (bencinski servis Petrol) 
09:40 – odhod iz Trebnjega (bencinski servis Petrol na stari cesti)
10:00 – prihod v Novo Mesto (izstop pod Cerkvijo) in kratek ogled starega dela mesta
11:15 – odhod iz Novega Mesta (izpred Mestne hiše)
12:10 – prihod v Drašiče na Turistično kmetijo Simonič (dobrodošlica)
12:20 – čas za kosilo
13:00 – predstavitev izletov in počitnic za upokojence v organizaciji Turistične agencije Lokaturist
14:30 – slovo od Simoniča in vožnja proti domu

 
Za tiste, ki boste prišli v gostišče z lastnim prevozom je zbirno mesto v gostišču ob12:10 uri.
 
Prijava na izlet:
 
Na izlet se najhitreje prijavite preko spodnje prijavnice oz. preko elektronske pošteTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled." style="color: rgb(149, 199, 3);">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali nas pokličete na telefonski številki 04/51-55-520 ali041/781-800.
 
 
Prijave zbiramo do petka, 2. oktober 2015 oz. do zasedbe prostih mest, saj je število udeležencev omejeno, zato priporočamo,da s prijavami pohitite!
 
V pričakovanju osebnega srečanja vas lepo pozdravljamo,
 
KOLEKTIV AGENCIJE LOKATURIST
 
Bojan, Boža in Eva
tel: +386(0)45155520
mob: +386(0)41781800
http://www.maliskrati.si" style="color: rgb(149, 199, 3);">www.raca.si   
http://www.timko.si" style="color: rgb(149, 199, 3);">www.timko.si

 

Objavljeno v Novice