Upokojevanje po ZPIZ-2

četrtek, 03 januar 2013 12:40

Z 1.1.2013 je začela veljati nova pokojninska zakonodaja ZPIZ-2. V prispevku je navedenih nekaj načinov upokojitev.

 

Starostna upokojitev

Pravica do starostne pokojnine je odvisna od dopolnjene starosti zavarovanca ali zavarovanke in pokojninske dobe, ki sta dva parametra, ki morata biti kumulativno izpolnjena, da se oseba lahko starostno upokoji. V skladu z ZPIZ-2 bodo pogoji za pridobitev starostne pokojnine za moške in ženske izenačeni, kar je smotrno glede na daljšo življenjsko dobo žensk ter posledično daljše prejemanje pokojnine in zaradi nujnosti formalnopravne izenačitve spolov. Prav različni upokojitveni pogoji za ženske so namreč v minulem obdobju prispevali k nižjim pokojninam pri ženskah zaradi krajše pokojninske dobe. Upokojitvena starost bo tako za oba spola dvignjena na 65 let, pravico do starostne pokojnine pa bodo posamezniki pridobili, če bodo dopolnili najmanj 15 let zavarovalne dobe. Glede na različno pokojninsko dobo so v 27. členu ZPIZ-2 za starostno upokojitev predvidena tudi prehodna obdobja, med katerimi se nekatera iztečejo šele v letu 2020. V drugem odstavku 27. člena je tako določeno prehodno obdobje za zvišanje pogoja starosti iz prvega odstavka tega člena, in sicer za ženske, ki izpolnijo 15 let zavarovalne dobe, tretji odstavek 27. člena ZPIZ-2 pa določa prehodno obdobje za dvig starosti na 65 let za oba spola za tiste osebe, ki so se lahko po dosedanjih predpisih upokojevale pri 61 letih (ženske) oziroma 63. letih (moški) in so ob tem dopolnile 20 let pokojninske dobe. Te osebe bodo imele po ZPIZ-2 možnost, da v prehodnem obdobju od leta 2013 do 2016 za zavarovance in od leta 2013 do 2020 za zavarovanke, pridobijo pravico do starostne pokojnine z 20 leti pokojninske dobe in pri nižji starosti od 65 let. Starosti pri obeh spolih bodo naraščale po 6 mesecev na leto, in sicer pri zavarovancih iz 63 na 65 let in pri zavarovankah pa iz 61 na 65 let.
Zavarovanec oz. zavarovanka bo tako v letu 2013 pridobil(a) pravico do starostne pokojnine, če bo izpolnjeval(a) pogoj starosti 58 let in 4 mesece ter 40 let pokojninske dobe brez dokupa (moški) oz. 58 let starosti in 38 let in 4 mesece pokojninske dobe brez dokupa (ženska). Upokojitvena starost se bo nato vsako naslednje leto dvignila za 4 mesece, starost 60 let pa bo ob dopolnjenih 40 letih pokojninske dobe brez dokupa pogoj za upokojitev šele v letu 2018 (za moške) in 2019 (za ženske).
Upokojitveno starost za pridobitev starostne pokojnine bo mogoče zniževati na račun otrok, obveznega služenja vojaškega roka ter zaradi vključitve v zavarovanje pred 18. letom starosti:
znižanje pogoja starosti zaradi skrbi za otroke v prvem letu njihove starosti. ZPIZ-2 določa, da si lahko zavarovanec, ki je skrbel za otroka v prvem letu njegove starosti, zniža upokojitveno starost za 6 mesecev za enega otroka, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 mesecev za štiri otroke ter za 48 mesecev za pet ali več otrok). Omenjena določba velja za zavarovance (moški in ženske), ki so dopolnili 40 let pokojninske dobe brez dokupa, starost pa se znižuje od 60. leta starosti, vendar največ do 56. leta (ženske) oziroma 58. leta (moški) ter za zavarovance (moški in ženske), ki so dopolnili 38 let pokojninske dobe brez dokupa, pri čemer se starost znižuje od 65. leta starosti do največ 61. leta.
znižanje pogoja starosti zaradi obveznega služenja vojaškega roka. Zavarovanec (moški) si lahko zniža starost za 2/3 obdobja služenja vojaškega roka od 60. leta do največ 58. leta starosti ter za 2/3 obdobja služenja vojaškega roka od 65. leta do največ 63. leta starosti.
znižanje pogoja starosti zaradi vključitve v zavarovanje pred 18. letom starosti. Omenjeno znižanje starosti lahko uveljavljajo zavarovanci (moški in ženske), ki so dopolnili 40 let pokojninske dobe brez dokupa, in sicer od 60 leta starosti za ves čas dela pred 18. letom starosti, vendar ne več kot do 57 let (oz. do 56 let do 31. 12. 2018) – ženske in do 58 let - moški.

Predčasna upokojitev

V novem zakonu je predvidena tudi predčasna upokojitev pred dopolnjenim starostnim pogojem 65 let. Zavarovanec oz. zavarovanka bosta tako lahko pridobila pravico do predčasne pokojnine pri starosti 60 let, če bosta dopolnila najmanj 40 let pokojninske dobe. Vendar pa je potrebno opozoriti, da bo zaradi prenovljenega sistema malusov, ki bodo trajni, predčasen odhod v pokoj vplival na višino pokojnine. Za vsak mesec razlike do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev, se bo pokojnina, odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, znižala za 0,3 odstotka.
Seveda se bodo tudi pogoji za predčasno upokojitev dvigali postopno, in sicer pri moških do leta 2018, pri ženskah pa do leta 2019. Zahtevana starost za pridobitev pravice do predčasne pokojnine bo tako v letu 2013 za zavarovance znašala 58 let in 4 mesece ob 40 letih pokojninske dobe, za zavarovanke pa 58 let ob dopolnjenih 38 letih in 4 mesecih pokojninske dobe. Ob tem je treba poudariti, da starosti 60 let, ki osebam omogoča predčasno upokojitev z dopolnjenimi 40 leti pokojninske dobe, ne gre enačiti s starostjo 60 let, ki zavarovancem, ki dopolnijo 40 let pokojninske dobe brez dokupa, dopušča starostno upokojitev. Slednji namreč pridobijo starostno in ne predčasne pokojnine, medtem ko prvi dobijo pravico do predčasne pokojnine, ki je zmanjšana za manjkajoče mesece do dopolnitve starosti, ki se zahteva za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Delna upokojitev

Zavarovanci bodo imeli v skladu z ZPIZ-2 tudi možnost delne upokojitve, ki jo sicer pozna že veljavni sistem, vendar pa novi ZPIZ-2 uvaja nekatere novosti. Možnost delne upokojitve bodo imeli po novem tudi samozaposleni, kmetje in družbeniki, delovni čas bo še bolj prilagodljiv (vendar najmanj 4 ure dnevno), zavarovanci pa bodo poleg dela plače prejemali tudi delno pokojnino v odstotku, ustreznem skrajšanju polnega delovnega časa, do dopolnitve starosti 65 let povečane za 5 %. Delna pokojnina bo tako namenjena stimuliranju podaljševanja delovne aktivnosti in kasnejšega upokojevanja zavarovancev. Zavarovanci, ki bodo izpolnili pogoje za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine, bodo po novem imeli možnost pridobiti pravico do delne pokojnine, če bodo ostali v obveznem zavarovanju v obsegu, ki bo ustrezal sorazmernemu delu polnega delovnega časa, vendar po novem najmanj 4 ure dnevno ali 20 ur tedensko. Delna pokojnina se bo odmerila od predčasne ali starostne pokojnine, odmerjene na dan njene uveljavitve glede na dopolnjeno pokojninsko dobo in starost zavarovanca, v odstotku, ki bo ustrezal skrajšanju polnega delovnega časa in bo do dopolnitve 65 let povečana za 5 %. V primeru delne upokojitve ob izpolnitvi pogojev za predčasno pokojnino se bo zavarovancu v pokojninsko dobo štelo tudi to obdobje delne upokojitve, zavarovanec pa bo po dopolnitvi pogojev za starostno pokojnino pridobil pravico do starostne pokojnine brez malusov.

Vir: http://www.racunovodja.com

Objavljeno v Novice

Seznam domov za starejše

četrtek, 26 februar 2015 00:00

DOMOVI ZA STAREJŠE

 

Območna enota CELJE

 1. DOM OB SAVINJI CELJE
  Jurčičeva 6, 3000 Celje
  telefon: 03 427 95 00
  faks: 03 427 95 42
  e-pošta: celje(at)ssz-slo.si
  URL: http://www.ssz-slo.si/slo/main.asp?id=52F3547E

 2. ZDRAVILIŠČE LAŠKO DOM STAREJŠIH - KONCESIJA
  Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško
  telefon: 03 734 51 11
  faks: 03 734 52 98
  e-pošta: tajništvo(at)zdravilišče.laško.si
  URL: http://www.thermana.si/oskrba-starejsih/dom-starejsih

 3. DOM UPOKOJENCEV POLZELA
  Polzela 18, 3313 Polzela
  telefon: 03 703 34 00
  faks: 03 572 00 23
  e-pošta: dom.upokojencev-polzela(at)netsi.net
  URL: http://www.ssz-slo.si/slo/main.asp?id=31FE63FF 

 4. »LAMBRECHTOV DOM« SLOVENSKE KONJICE
  Šolska 4, 3210 Slovenske Konjice
  telefon: 03 757 41 00
  faks: 03 757 41 10
  e-pošta: skonjice(at)ssz-slo.si
  URL: http://www.lambrechtov-dom.si/

 5. DOM STAREJŠIH ŠENTJUR
  Svetinova 1, 3230 Šentjur
  telefon: 03 746 17 00
  faks: 03 746 18 19
  e-pošta: info(at)dom-sentjur.si
  URL: http://www.dom-starejsih-sentjur.si/ 

 6. DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH
  Rakeževa 8, 3240 Šmarje pri Jelšah
  telefon: 03 817 14 00
  faks: 03 817 14 20
  e-pošta: domsmarje(at)siol.net

 7. DOM NINE POKORN GRMOVJE
  Pernovo 4a, 3310 Žalec
  telefon: 03 713 29 00
  faks: 03 713 29 10
  e-pošta: dom_nine_pokorn.zalec(at)siol.net

 8. CONTRACO STORITVE D.O.O. 
  ŠPESOV DOM VOJNIK - KONCESIJA
  Cesta v Tomaž 6a, 3212 Vojnik
  telefon: 03 780 42 00
  faks: 03 780 42 20
  e-pošta: spesovdom.vojnik(at)contraco.si

 9. ZAVOD SV. RAFAELA VRANSKO - KONCESIJA
  Vransko 144a, 3305 Vransko
  telefon: 03 703 42 20
  faks: 03 703 42 21
  e-pošta: mojca.hrastnik(at)gmail.com

 10. COMETT DOMOVI D. O. O.
  PE Pegazov dom - KONCESIJA

  Celjska cesta 11, 3250 Rogaška Slatina
  telefon: 03 818 55 00
  faks: 03 818 55 11
  e-pošta: janja.stojnsek(at)pegazov-dom.si

 11. DOM SV. JOŽEF - KONCESIJA
  Plečnikova 29, 3000 Celje

  telefon: 03 492 65 10
  e-pošta: sv.jozef(at)rkc.si
  URL: http://www.dom-sv-jozef.si/

 12. DOM LIPA D. O. O. - KONCESIJA
  Cesta kozjanskega odreda 3, 3220 Štore
  telefon: 08 200 92 00
  faks: 03 780 20 40
  e-pošta: info(at)domlipa.si
  URL: http://www.domlipa.si/
 13.  


Območna enota KOPER

 1. OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER
  Casa costiera del pensionato Capodistria
  Krožna cesta 5, 6000 Koper
  telefon: 05 665 96 00
  faks: 05 628 51 02
  e-pošta: info(at)odu.si
  URL: http://www.odu-koper.si/ 

 2. DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA
  Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bistrica
  telefon: 05 714 08 00
  faks: 05 714 08 39
  e-pošta: info(at)dso-ilb.si
  URL: http://www.dso-ilb.si/ 

 3. DOM UPOKOJENCEV IZOLA
  Casa del pensionato Isola
  Kosovelova 22, 6310 Izola
  telefon: 05 641 71 21, 641 60 56, 641 52 10
  faks: 05 641 52 11
  e-pošta: duizola(at)siol.net
  URL: http://www.ssz-slo.si/slo/main.asp?id=138A85FF

 4. DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA
  Rožna ulica 10, 6230 Postojna
  telefon: 05 700 11 00
  faks: 05 700 11 16
  e-pošta: dupo(at)siol.net
  URL: http://www.du-po.si/

 5. TALITA KUM Zavod Postojna - KONCESIJA
  Ljubljanska cesta 28, 6230 Postojna
  telefon: 05 720 39 84
  e-pošta: racunovodstvo.talita.kum(at)studioproteus.si

 6. DOM UPOKOJENCEV SEŽANA
  Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana
  telefon: 05 731 17 00
  faks: 05 731 17 01
  e-pošta: domupokojencev.sezana(at)siol.net
  URL: http://www.dus.si/

 7. SOCIALNO-VARSTVENI ZAVOD DUTOVLJE
  Dutovlje 128, 6221 Dutovlje
  telefon: 05 708 41 00, 764 01 14
  faks: 05 764 01 14
  e-pošta: info(at)svz-dutovlje.si 
  URL: http://www.svz-dutovlje.si/

 8. DOM DANICA d. o. o. (dovoljenje za delo za varstvo starejših v oskrbnem domu)
  Gažon 39, 6274 Šmarje
  telefon: 05 656 01 59, 656 01 60

 9. CENTER ZA STAREJŠE OBČANE LUCIJA - KONCESIJA
  Seča 197b, 6320 Portorož
  telefon: 08 200 30 00
  e-pošta: info(at)center-lucija.si
  URL: www.center-lucija.si 


Območna enota KRANJ
 

 1. DOM UPOKOJENCEV KRANJ
  Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj
  telefon: 04 280 13 00
  faks: 04 233 13 32
  e-pošta: kranj(at)ssz-slo.si
  URL: http://www.du-kranj.si/

 2. DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE
  Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice
  telefon: 04 583 41 00
  faks: 04 583 41 20
  e-pošta: dufbj(at)siol.net
  URL: http://www.dom-jesenice.si/

 3. DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR
  Potoče 2, 4205 Preddvor
  telefon: 04 275 20 00
  faks: 04 255 11 10
  e-pošta: dom.preddvor(at)dso-preddvor.si
  URL: http://www.dso-preddvor.si/

 4. DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA
  Šercerjeva 35, 4240 Radovljica
  telefon: 04 537 50 00, 537 51 52
  faks: 04 537 51 70
  e-pošta: radovljica(at)ssz-slo.si
  URL: http://www.dom-drjankabenedika.si/

 5. DOM PETRA UZARJA TRŽIČ
  Bistrica, Ročevnica 58, 4290 Tržič
  telefon: 04 598 03 00
  faks: 04 598 03 00
  e-pošta: dpu-trzic(at)siol.net
  URL: http://www.dputrzic.si/

 6. CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA
  Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka
  telefon: 04 511 60 00
  faks: 04 511 60 00
  e-pošta: info(at)css-sl.sistanka.vauh(at)css-slo.si
  URL: http://www.css-sl.si/

 7. ZAVOD SV. MARTINA - KONCESIJA
  Srednja vas 33a, 4267 Srednja vas v Bohinju
  telefon: 04 577 84 10, 031 847 530
  e-pošta: zsm(at)zsm.si
  URL: http://www.zavodsvetegamartina.si/
   
 8. COMETT DOMOVI D. O. O.
  Podružnica Dom Viharnik - KONCESIJA
  Čičare 14, 4280 Kranjska Gora
  telefon: 04 583 77 00
  e-pošta: recepcija(at)dom-viharnik.si

 

 

Območna enota KRŠKO 

 1. DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO
  Kovinarska 13, 8270 Krško
  telefon: 07 488 18 50
  faks: 07 488 18 80
  e-pošta: krsko(at)ssz-slo.si
  URL: http://www.dsokrsko.si/

 2. DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA
  Arto 13, Studenec, 8290 Sevnica
  telefon: 07 816 14 00, 814 16 50
  faks: 07 814 16 43
  e-pošta: duo.impoljca(at)duo-impoljca.si
  URL: http://www.impoljca.si/

 3. TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
  Loka 48, 1434 Loka pri Zidanem mostu
  telefon: 03 565 81 00
  faks: 03 568 41 96
  e-pošta: loka(at)ssz-slo.si
  URL: http://www.tdu-loka.si/

 

Območna enota LJUBLJANA

 1. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD
  Komanova 1, 1000 Ljubljana
  telefon: 01 589 67 50
  faks: 01 568 20 49
  e-pošta: bezigrad(at)ssz-slo.si, ema.horvat(at)dsolj-bezigrad.si
  URL: http://www.dsolj-bezigrad.si/

 2. DOM UPOKOJENCEV CENTER, TABOR-POLJANE
  Tabor 10, 1000 Ljubljana
  telefon: 01 234 73 00
  faks: 01 234 73 45
  e-pošta: dom.tabor(at)siol.net
  URL: http://www.duc.si/
  • Enota: DOM POLJANE
   Zrinjskega 3, 1000 Ljubljana
   telefon: 01 234 71 00
   faks: 01 234 71 45
   e-pošta: dom.poljane(at)siol.net

 3. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA MOSTE-POLJE
  Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana
  telefon: 01 584 37 00
  faks: 01 524 78 03
  e-pošta: dsolmp(at)siol.net

 4. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA - ŠIŠKA
  Kunaverjeva 15, 1000 Ljubljana
  telefon: 01 513 16 30
  faks: 01 513 16 65
  e-pošta: siska(at)ssz-slo.si

 5. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
  Cesta na Bokalce 51, 1125 Ljubljana
  telefon: 01 477 06 00
  faks: 01 477 06 55
  e-pošta: Dom.Vic(at)dso-vic.si
  URL: http://www.dso-vic.si/

 6. DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE
  Nove Fužine 40, 1125 Ljubljana
  telefon: 01 587 46 00
  faks: 01 587 46 20
  e-pošta: tajnistvo(at)dso-fuzine.si

 7. PRIZMA PONIKVE POSEBNI SOCIALNOVARSTVENI ZAVOD
  Ponikve 76, 1312 Videm - Dobrepolje
  telefon: 01 788 01 00
  faks: 01 788 01 59
  e-pošta: prizma.ponikve(at)ssz-slo.si

 8. DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE
  Karantanska 5, 1230 Domžale
  telefon: 01 724 12 30
  faks: 01 724 84 98
  e-pošta: dom.upokojencev.domzale(at)siol.net
  URL: http://www.dom-upokojencev-domzale.com/ 

 9. DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE
  Ob Grosupeljščici 28, 1290 Grosuplje
  telefon: 01 781 07 10
  faks: 01 781 07 20
  e-pošta: grosuplje(at)ssz-slo.si
  URL: http://www.dso-grosuplje.si/

 10. DOM STAREJŠIH HRASTNIK
  Novi Log 4/A, 1430 Hrastnik
  telefon: 03 565 41 00
  faks: 03 565 41 10
  e-pošta: hrastnik(at)ssz-slo.si
  URL: http://www.dom-hrastnik.si/

 11. DOM UPOKOJENCEV JOŽETA PRIMOŽIČA MIKLAVŽA IDRIJA
  Arkova ulica 004, 5280 Idrija
  telefon: 05 377 34 36, 377 11 73
  faks: 05 377 33 32
  e-pošta: sabina.vidmar(at)duidrija.si
  URL: http://www.duidrija.si/

 12. SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD VITADOM
  P. E. DOM ZA STAREJŠE OBČANE BOR - KONCESIJA
  Črni vrh 120, 5274 Črni vrh nad Idrijo
  telefon: 05 375 13 00
  faks: 05 375 13 30
  e-pošta: andrej.zugel(at)vitadom.si
  URL: http://www.vitadom.si/default.asp

 13. DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK
  Neveljska pot 26, 1240 Kamnik
  telefon: 01 839 15 06, 839 15 10, 839 15 13, 839 15 18
  faks: 01 839 13 26
  e-pošta: dom.kamnik1(at)siol.net  
  URL: http://www.dso-kamnik.si/ 

 14. DOM STAREJŠIH OBČANOV KOČEVJE
  Roška cesta 22, 1330 Kočevje
  telefon: 01 893 02 22
  faks: 01 893 02 24
  e-pošta: tajnistvo(at)dsokocevje.si
  URL: www.dsokocevje.si

 15. DOM »TISJE« ŠMARTNO PRI LITIJI
  Črni potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji
  telefon: 01 890 01 00
  faks: 01 890 01 10
  e-pošta: tisje(at)ssz-slo.si 
  URL: http://www.dom-tisje.com/

 16. DOM STAREJŠIH LOGATEC
  Gubčeva 8a, 1370 Logatec
  telefon: 01 750 80 80
  faks: 01 750 80 90
  e-pošta: info(at)ds-logatec.si 
  URL: http://www.ds-logatec.si/ 

 17. DOM MARIJE IN MARTE KARITAS - KONCESIJA 
  Šolska pot 1, 1370 Logatec
  telefon: 01 754 31 09, 754 20 40
  faks: 01 754 25 55
  e-pošta: dom.marije.marte(at)siol.net
  URL: http://zupnije.rkc.si/dolenji-logatec/index.php?vr=1&st=5

 18. DEOS, D. D. LJUBLJANA - KONCESIJA
  PE Center starejših Medvode
  Zbiljska cesta 15, 1215 Medvode
  telefon: 01 362 54 00
  faks: 01 326 54 20
  e-pošta: dom-medvode(at)siol.net
  URL: http://www.deos.si/

 19. DEOS, D. D. LJUBLJANA - KONCESIJA
  PE Center starejših Cerknica
  Cesta pod Slivnico 1, 1380 Cerknica
  teledon: 01 705 51 00
  faks: 01 705 51 20
  e-pošta: info.cerknica(at)deos.si
  URL: http://www.deos.si/

 20. DOM POČITKA MENGEŠ
  Glavni trg 13, 1234 Mengeš
  telefon: 01 723 72 28, 01 723 78 95
  faks: 01 723 73 47
  e-pošta: zavod(at)dom-pocitka-menges.si 
  URL: http://www.dom-pocitka-menges.si/

 21. DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON TRBOVLJE
  Kolonija 1. maja 21, 1420 Trbovlje
  telefon: 03 565 33 00, 03 565 33 39
  faks: 03 565 33 03
  e-pošta: dom.upo-f-salamon(at)siol.net
  URL: http://www.dufs.eu/

 22. DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA
  Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika
  telefon: 01 750 44 00, 01 750 21 41
  faks: 01 750 51 68
  e-pošta: du-vrhnika(at)s5.net 

 23. DOM STAREJŠIH OBČANOV »POLDE EBERL-JAMSKI«, IZLAKE
  Izlake 13, 1411 Izlake
  telefon: 03 567 40 85, 03 567 41 04
  faks: 03 567 35 07
  e-pošta: izlake(at)ssz-slo.si
  URL: http://www.dso-izlake.si/

 24. PAPILOT Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja
  Center za dnevno oskrbo in druženje starejših (zavod ima dovoljenje za delo za opravljanje te storitve)
  Zakotnikova 3, 1000 Ljubljana
  telefon: 01 542 15 82
  faks: 01 542 15 87
  e-pošta: simona(at)papilot.si
  URL: http://papilot.sisplet.org/

 25. ZAVOD SV. TEREZIJE - KONCESIJA
  Videm 33, 1312 Videm Dobrepolje
  telefon: 01 781 23 00, 01 781 23 05
  e-pošta: zavod.svterezije(at)siol.net

 26. DOM STAREJŠIH OBČANOV RIBNICA - KONCESIJA
  RIVE, izgradnja in upravljenje doma starejših občanov v Ribnici, d. o. o.
  Krošnjarska pot 2, 1310 Ribnica
  telefon: 08 200 97 00, 08 200 97 01
  faks: 01 835 09 00
  e-pošta: rive(at)rive.si
  URL: http://www.dsoribnica.si/

 27. DEOS, D. D. LJUBLJANA - KONCESIJA
  PE Center starejših Horjul
  Slovenska cesta 17, 1354 Horjul
  telefon: 01 759 13 00
  faks: 01 759 13 33
  e-pošta: info.horjul(at)deos.si
  URL: http://www.deos.si/horjul-center.html

 28. ZAVOD ŽUPNIJE KARITAS TRNOVO - KONCESIJA
  DOM JANEZA KRSTNIKA

  Kolezijska 1, 1000 Ljubljana
  telefon: 08 200 14 70, 030 322 706
  URL: http://www.dom-janeza-krstnika.si/

 29. DEOS, D. D. LJUBLJANA - KONCESIJA
  PE Center starejših Trnovo

  Devinska 1, 1000 Ljubljana
  telefon: 08 200 25 00
  faks: 01 280 03 95
  e-pošta: info.trnovo(at)deos.si
  URL: http://www.deos.si/

 30. DEOS, D. D. LJUBLJANA - KONCESIJA
  PE Center starejših Notranje Gorice
  Devinska ulica 11, 1000 Ljubljana
  telefon: 08 200 24 05
  e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  URL: http://www.deos.si/

 

Območna enota MARIBOR

 1. DOM UPOKOJENCEV DANICE VOGRINEC MARIBOR
  Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor
  telefon: 02 480 61 00
  faks: 02 471 31 57
  e-pošta: info(at)du_danicevogrinec.si
  URL: http://www.du-danicevogrinec.si
  • Enota: TABOR
   Veselova 3, 2000 Maribor
   telefon: 02 420 41 21

 2. DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO
  Panonska ulica 41, 2000 Maribor
  telefon: 02 460 26 00
  faks: 02 460 26 14
  e-pošta: ida.kmetec(at)dso-tezno.si
  URL: http://www.dso-tezno.si

 3. SONČNI DOM, DRUŽBA ZA STORITVE, D. O. O. - KONCESIJA
  Železnikova 10, 2000 Maribor
  telefon: 02 471 64 02
  faks: 02 471 64 13
  e-pošta: nevenka.rajh.dom(at)amis.net
  URL: http://www.soncnidom.si/

 4. DOM STAREJŠIH IDILA, JARENINA - KONCESIJA
  Vukovski dol 34a, 2221 Jarenina
  telefon: 02 655 66 50
  faks: 02 655 66 91
  e-pošta: info(at)dsidila.sigipit.doo(at)siol.net
  URL: http://www.domstarejsihidila.si/

 5. DOM UPOKOJENCEV PTUJ
  Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj
  telefon: 02 780 73 00
  faks: 02 771 45 31
  e-pošta: du.ptuj(at)siol.net, domptuj(at)domptuj.si
  URL: http://domptuj.si/ 

  • Enota: MURETINCI
   Muretinci 45, 2272 Gorišnica
   telefon: 02 740 80 59

 6. CENTER ZA STAREJŠE OBČANE ORMOŽ D. O. O. - KONCESIJA
  Ulica dr. Hrovata 10, 2270 Ormož
  telefon: 02 741 62 00
  faks: 02 741 62 34
  e-pošta: cso.ormoz(at)siol.net
  URL: www.cso-ormoz.si

 7. DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE
  Potrčeva 1, 2319 Poljčane
  telefon: 02 829 59 20
  faks: 02 802 56 75
  e-pošta: info(at)dom-poljcane.si
  URL: http://www.dom-poljcane.si

 8. ZAVOD HRASTOVEC-TRATE
  Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah
  telefon: 02 729 35 10, ambulanta: 02 729 02 12
  faks: 02 729 35 66
  e-pošta: hrastovec.zavod(at)siol.net
  URL: http://www.hrastovec.org/ 

  • Enota Pesnica: ZAVOD TRATE
   Trate 7, 2213 Zgornja Velka
   telefon: 02 645 57 31, 645 57 41
   faks: 02 645 57 20
   e-pošta: z.hrastovectrate(at)siol.net

 9. DOM LENART d. o. o. - KONCESIJA
  Gubčeva 5, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah
  telefon: 059 22 11 00, 059 22 11 03
  faks: 059 22 11 50
  e-pošta: dom.lenart(at)karitasmb.si
  URL: http://www.domlenart.si/

 10. DOM POD GORCO, DRUŽBA ZA BIVANJSKO OSKRBO, d. o. o. - KONCESIJA 
  Grajski trg 1, 2000 Maribor
  telefon: 02 480 56 20
  e-pošta: info(at)dompodgorco.si

 

Območna enota MURSKA SOBOTA

 1. DOM STAREJŠIH RAKIČAN
  Dr. Vrbnjaka 1 - p. p. 1302, 9001 Murska Sobota
  telefon: 02 532 16 09, 532 16 30
  faks: 02 530 42 40
  e-pošta: dom.rakican(at)siol.net
  URL: http://www.ds-rakican.com/

 2. DOM STAREJŠIH LENDAVA
  Idösebb polgárok otthona Lendva
  Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava
  telefon: 02 578 12 36, 578 12 37
  faks: 02 578 12 38
  e-pošta: dom_starejsih.Lendava(at)siol.net
  URL: http://www.dslendava.si/

 3. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER
  Cesta 1. Slovenskega tabora 5, 9240 Ljutomer
  telefon: 02 585 11 00
  faks: 02 585 11 20
  e-pošta: dso.ljutomer(at)siol.net
  URL: http://www.dso-ljutomer.si

 4. DOM LUKAVCI
  Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru
  telefon: 02 588 84 20
  faks: 02 588 84 44
  e-pošta: lukavci(at)ssz-slo.si
  URL: http://www.lukavci.si/

 5. ZAVOD SV. CIRILA IN METODA BELTINCI - KONCESIJA
  Mladinska 4, 9231 Beltinci
  telefon: 02 542 31 10
  faks: 02 542 31 11
  e-pošta: info(at)zcm.si 
  URL: http://www.zcm.si

 6. DOM STAREJŠIH OBČANOV GORNJA RADGONA d. o. o. - KONCESIJA
  Trate 40, 9250 Gornja Radgona
  telefon: 02 568 45 00
  faks: 02 568 45 16
  e-pošta: info(at)dso-gr.si 
  URL: http://www.dso-gr.si/

 7. DOSOR, Dom starejših občanov d. o. o. - KONCESIJA
  Prisojna cesta 4a, 9252 Radenci
  telefon: 02 568 46 00
  faks: 02 568 46 01
  e-pošta: info(at)dosor.si 
  URL: http://www.dosor.si/

 8. VITAL GLAMMY, d. o. o. - KONCESIJA
  PE Dom starejših Kuzma
  Kuzma 60l, 9263 Kuzma
  telefon: 08 200 07 37
  e-pošta: vital.gl(at)siol.net 

 9. ZAVOD ČEBELA, dnevno varstvo Karitas
  DOM DANIJELA HALASA VELIKA POLANA - KONCESIJA

  Velika Polana 109, 9225 Velika Polana
  telefon: 059 073 139
  faks: 059 07 31 40
  e-pošta: info(at)domhalas.si
  URL: http://www.domhalas.si/

 

Območna enota NOVA GORICA

 1. DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA
  Gregorčičeva 16, 5000 Nova Gorica
  telefon: 05 339 41 00
  faks: 05 339 41 60
  e-pošta: gorica(at)ssz-slo.si

 2. DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE
  Gradišče 4, 5294 Dornberk
  telefon: 05 330 69 00
  faks: 05 330 69 24
  e-pošta: gradisce(at)ssz-slo.si

 3. DOM STAREJŠIH OBČANOV AJDOVŠČINA
  Bevkova 10, 5270 Ajdovščina
  telefon: 05 365 98 10
  faks: 05 365 98 26
  e-pošta: ajdovscina(at)ssz-slo.si
  URL: http://www.dso-ajdovscina.si/ 

 4. DOM UPOKOJENCEV PODBRDO
  Podbrdo 33, 5243 Podbrdo
  telefon: 05 380 18 41
  faks: 05 380 18 51
  e-pošta: info(at)dompodbrdo.si
  URL: http://www.dompodbrdo.si/

 1. TURZIS d. o. o. - KONCESIJA
  Arčoni 8a, 5292 Renče
  telefon: 05 331 07 20
  faks: 05 331 07 30
  e-pošta: info(at)medichotel.com
  URL: http://www.medichotel.com/

 

Območna enota NOVO MESTO

 1. DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO
  Šmihel 1, 8000 Novo mesto
  telefon: 07 371 99 11
  faks: 07 371 99 44
  e-pošta: dso-nm(at)siol.net
  URL: http://www.dso-novomesto.com/

 2. DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ
  Ulica 21. oktobra 19c, 8340 Črnomelj
  telefon: 07 305 62 60, 305 62 61, 305 62 70, 305 62 71, 305 62 80
  faks: 07 305 62 82
  e-pošta: crnomelj(at)ssz-slo.si
  URL: http://www.domcrnomelj.si/

 3. DOM POČITKA METLIKA
  Mestni trg 16, 8330 Metlika
  telefon: 07 306 31 40, 306 31 41
  faks: 07 306 31 50
  e-pošta: metlika(at)ssz-slo.si

 4. DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE
  Stari trg 63, 8210 Trebnje
  telefon: 07 346 21 00
  faks: 07 346 21 51
  e-pošta: dso_trebnje(at)siol.net
  URL: http://www.dso-trebnje.si/

 5. PENZION SREČA, Varovanje starejših oseb, gostinstvo in turizem d. o. o. - dovoljenje za delo za varstvo starejših v oskrbnem domu in KONCESIJA
  Orešje 51, 8820 Šmarješke toplice
  telefon: 07 307 38 48 
  faks: 07 307 38 49

 

Območna enota RAVNE NA KOROŠKEM

 1. KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV
  Črneče 146, 2370 Dravograd
  telefon: 02 878 32 54, 878 43 30, 878 43 14, 878 36 81
  faks: 02 872 00 90
  e-pošta: kdsd(at)siol.net
  URL: http://www.kds-dravograd.si/

 2. ZAVOD ČEBELA, DNEVNO VARSTVO KARITAS,
  DOM SV. EME ŠENTJANŽ - KONCESIJA
  Šentjanž pri Dravogradu 102, 2373 Šentjanž pri Dravogradu
  telefon: 02 878 71 67, 878 55 59
  e-pošta: zavod.cebela.karitas(at)siol.net
  URL: http://www.rr-vel.si/turista/owa/kat_e1_detail?kat=744&kz=158&jez=1&bbg=FCE6C6&btg=F5C491&txt=972621&template=635
    
 3. DEOS D. D. LJUBLJANA, PE CENTER STAREJŠIH GORNJI GRAD - KONCESIJA
  Tlaka 28, 3342 Gornji Grad
  telefon: 03 839 28 12
  faks: 03 839 28 14
  e-pošta: info-gornji.grad(at)deos.si
  URL: http://www.deos.si/ 

 4. DOM STAREJŠIH NA FARI, PREVALJE
  Na Fari 50, 2391 Prevalje
  telefon: 02 824 09 20
  faks: 02 824 09 13
  e-pošta: dom.prevalje(at)siol.net
  URL: http://www.ds-nafari.si/

 5. DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE
  Kidričeva 23, 3320 Velenje
  telefon: 03 587 49 15, 587 49 14
  faks: 03 897 06 51
  e-pošta: dvov(at)siol.net
  URL: http://www.dom-velenje.com/

 6. DOM ZA STAREJŠE RADLJE OB DRAVI, DOM HMELINA, d. o. o. - KONCESIJA
  Koroška cesta 67a, 2360 Radlje ob Dravi
  telefon: 02 887 03 70
  faks: 02 887 03 79
  URL: http://www.domhmelina.si/

 7. PV Center starejših Zimzelen, d. o. o.  - KONCESIJA
  Topolšica 78a, 3326 Topolšica
  telefon: 03 896 37 00
  faks: 03 896 37 30 
  e-pošta: info(at)pvzimzelen.si
  URL: http://www.cs-zimzelen.si/
Objavljeno v portal

Seznam občinskih glasil

četrtek, 29 november 2012 11:56

BELTINCI; MALI RIJTAR;

CERKLJE NA GORENJSKEM; NOVICE IZPOD KRVAVCA;

DOBRNA; DOBRČAN;(pod rubriko Glasilo občine Dobrna)

DOMŽALE; SLAMNIK;

DRAVOGRAD; INFORMATOR;

GORNJI PETROVCI; NOVINE;

GROSUPLJE;GROSUPELJSKI ODMEVI

HOČE - SLIVNICA; UTRINKI;

HRPELJE KOZINA; OBČINSKO GLASILO;

IG; MOSTIŠČAR

JESENICE; JESENIŠKE NOVICE;

JEZERSKO; PR' JEZER;

KOMEN; BURJA;

KOPER; INFORMATIVNE PUBLIKACIJE MOK;

KRANJ; KRANJČANKA;

KRANJSKA GORA; ZGORNJESAV'C;

LAŠKO; LAŠKI BILTEN;

LJUTOMER; URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER;

LOGATEC; LOGAŠKE NOVICE;

MEŽICA; ŠUMC;

MORAVSKE TOPLICE; LIPNICA;

OPLOTNICA; UTRIP;

PREDDVOR; VIHARNIK;

PUCONCI; OBČAN;

RAČE - FRAM; NOVICE;

RADOVLJICA; DEŽELNE NOVICE;

RUŠE; BILTEN OBČINE RUŠE

SELNICA OB DRAVI; SELNIŠKE NOVICE

SEVNICA; GRAJSKE NOVICE

SEŽANA; KRAŠKI OBZORNIK;

ŠENTJUR;INFORMATOR OBČINE ŠENTJUR

ŠKOFJA LOKA; LOČANKA;

ŠMARTNO PRI LITIJI; MARTINOV GLAS;

ŠTORE; ŠTORSKI OBČAN;

TRZIN; ODSEV;

TRŽIČ; TRŽIŠKI GLAS;

VELIKE LAŠČE; TROBLA;

VIDEM; NAŠ GLAS;

VITANJE; VITANJČAN;

VODICE; KOPITARJEV GLAS

VOJNIK; OGLEDALO in SPLETNI ČASOPIS

VRHNIKA; NAŠ ČASOPIS;

ZREČE; POHORSKO SRCE

ŽIROVNICA; NOVICE OBČINE ŽIROVNICA;

Objavljeno v portal

Jogurtova strnjenka

nedelja, 06 januar 2013 10:49

POTREBUJEMO ZA 4 OSEBE:
• 400 ml jogurta ( lahko sadnega)
• 400 ml sladke smetane
• 100 g sladkorja v prahu
• 1 vanilin sladkor
• 1 limona
• 15g želatine
PRIPRAVA:
1. Želatini prilijemo šest žlic vode in jo raztopimo v topli vodni kopeli.
2. Sladko smetano trdo stepemo. Jogurt pomešamo s slaldkorjem v prahu, vanilijevim sladkorjem, naribano limonino lupino in stopljeno želatino. Postopoma ga dodajamo stepeni smetani. Vmes neprestano mešamo s kuhinjsko šibo.
3. Pripravljeno jogurtovo zmes zlijemo v namaščen model in damo v hladilnik, da se strdi. Jogurtovo strjenko postrežemo s svežim sadjem ali sadno omako.

Objavljeno v Sladice
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework