Prispevki filtrirani po datumu: sreda, 02 december 2015
četrtek, 03 december 2015 00:00

3. december mednarodni dan invalidov

Trenutno okoli 10 % celotnega prebivalstva sveta  ali okoli 650 milijonov ljudi živi z invalidnostjo. V Sloveniji je okoli 170.000 invalidov, kar pomeni 8,5 % prebivalstva.

Nikoli se ne bi naučili biti pogumni in potrpežljivi, če bi bilo na svetu samo veselje. 
                                            Helen Keller (1880–1968), slepa, gluha in nema pisateljica

3. december je za mednarodni dan invalidov oktobra 1992 z resolucijo razglasila Generalna skupščina Združenih narodov, z namenom, da bi v najširši družbi spodbudila vedno boljše razumevanje problematike, povezane z invalidnostjo, s temeljnimi pravicami invalidov in z vključevanjem invalidov v življenje.Mednarodni dan invalidov je vsako leto osredotočen na drugo temo; geslo letošnjega dneva je "Držati obljubo: vključevanje invalidov v razvojne cilje tisočletja do leta 2015 in naprej".Invalidi predstavljajo najštevilnejšo manjšinsko skupino v svetu in so edina skupina, katere član lahko postane vsak od nas v vsakem trenutku. Po oceni Svetovne zdravstvene organizacije je skoraj 10 % prebivalstva oziroma 650 milijonov ljudi na svetu invalidnih, med temi pa jih je več kot 60 % starih med 15 in 64 let. Invalidnost prizadene povprečno 15–20 % prebivalstva vsake države.

Med prebivalci EU je približno 16 % invalidov

Po podatkih, objavljenih v publikacijah EU z naslovoma »The European Disability Forum Response to the Consultation on the EU 2020 Strategy« in »Towards a Barrier Free Europe for People with Disabilities, 2000«, je v EU, ki ima preko 500 milijonov prebivalcev, okoli 80 milijonov (16 %) invalidnih oseb. To je približno toliko, kot je prebivalcev Belgije, Češke, Grčije in Nizozemske skupaj. Vsak 4. Evropejec ima družinskega člana, ki je invalid.Ljudje z omejeno mobilnostjo predstavljajo več kot 40 % prebivalstva EU. Šest od desetih Evropejcev pozna vsaj eno osebo s posebnimi potrebami v svoji neposredni bližini ali v bolj oddaljenem okolju.

V Sloveniji je vsak 13. prebivalec invalid

V Sloveniji je invalidom zagotovljeno vstopanje v celoten sistem socialnih in drugih pravic, da lahko živijo enako kot drugi. Trendi pojavnosti invalidnosti in dolgotrajnih obolenj so tudi v Sloveniji podobni kot v Evropi, in sicer je v Sloveniji med 160.000 in 170.000 invalidov (delovnih invalidov, otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vojaških in vojnih invalidov ter zmerno, težje ali težko duševno in najtežje telesno prizadetih oseb). Poleg teh živi v Sloveniji tudi okoli 230.000 bolnikov z dolgotrajnimi boleznimi.

Manj kot polovica invalidov je zaposlenih

Med invalidi je 2–3-krat več brezposelnih kot med preostalimi prebivalci. Samo 16 % tistih, ki se srečujejo pri svojem na delu z različnimi omejitvami zaradi invalidnosti, ima nekaj pomoči za delo. Po podatkih ILO je bilo leta 2003 med vsemi invalidi, ki so tedaj po starosti spadali med delovno aktivne, zaposlenih samo 40 % invalidov, medtem ko jih je bilo med preostalimi toliko starimi osebami zaposlenih dobrih 64 %. Podatki tudi kažejo, da je bilo 52 % invalidov v starosti, ko je človek običajno delovno aktiven, ekonomsko neaktivnih, med prav toliko starimi drugimi osebami pa je bilo ekonomsko neaktivnih 28 % oseb. Med zaposlenimi invalidi je tedaj bilo dvakrat več moških kot žensk.

Neenako obravnavanje invalidov na trgu dela

Slovenija pri zaposlovanju invalidov sledi dvema temeljnima skupnima ciljema EU: invalidom zagotoviti zaposlitev in s tem ekonomsko oziroma socialno varnost. Tako je v Sloveniji zdaj zaposlenih skoraj 32.000 invalidov, kar pomeni 3,9 % vseh zaposlenih.V letu 2010 mineva 5 let od uvedbe kvotnega sistema pri zaposlovanju invalidov v Sloveniji in aktivnega delovanja Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ter izvajanja nalog v skladu z zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Pomemben institut za zaposlovanje invalidov so invalidska podjetja, ustanovljena v Sloveniji pred letom 1976 kot invalidske delavnice, ki so se leta 1988 preoblikovale v invalidska podjetja. Po osamosvojitvi Slovenije, s prehodom v tržno gospodarstvo, se je število teh podjetij v Sloveniji in število invalidov, zaposlenih v teh podjetjih, zelo povečalo (najbolj v obdobju 1993–1994). Danes zaposlujejo invalidska podjetja slabo petino vseh zaposlenih invalidov: septembra 2010 je bilo med vsemi osebami, zaposlenimi v teh podjetjih, 5.782 ali 43,8 % invalidov.

 

Delež gluhih oseb je v EU večji kot v Sloveniji

 

Po podatkih Svetovne zveze gluhih (World Federation of the Deaf - WFD) za leto 2005 je imelo v svetu približno 278 milijonov ljudi zmerno do močno okvaro sluha, med njimi jih je 80 % živelo v državah z nizkim in s srednjim dohodkom. Po ocenah Sveta Evrope pa je v vseh državah članicah EU tedaj bilo okoli en milijon gluhih.Obseg gluhote je odvisen od starosti človeka, ko se je gluhota pojavila - med mladimi je delež gluhih oseb nižji. Približno 45 % prebivalcev, ki so starejši od 60 let, ima okvaro sluha.V Sloveniji ima približno 10 % prebivalcev okvaro sluha. V Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije je včlanjenih 5.400 gluhih in naglušnih oseb, ocenjujejo pa, da je v Sloveniji okoli 2.000 gluhih in 50.000 naglušnih oseb; okoli 50.000 jih nosi slušne aparate. Ker se s staranjem naglušnost in gluhost človeka povečujeta, se zaradi staranja prebivalstva Slovenije povečuje tudi število te vrste invalidnih oseb pri nas.

Slepota ni enakomerno porazdeljena

Slepih ali slabovidnih ljudi je v svetu 314 milijonov, tj. 4 % vsega svetovnega prebivalstva. Med ljudmi z okvaro vida so večinoma starejši: približno 82 % slepih in slabovidnih oseb je starih 50 ali več let.
Slabovidnost po vsem svetu ni enakomerno porazdeljena. Približno 87 % slabovidnih ljudi na svetu živi v državah v razvoju. Ženske pa so bolj ogrožene v vseh starostnih skupinah v vseh delih sveta.Število ljudi, ki so oslepeli kot posledica nalezljivih bolezni, se je močno zmanjšalo, močno pa se povečuje slabovidnost ljudi, ki je povezana s staranjem.
Siva očesna mrena je, razen v najbolj razvitih državah, še vedno najpogostejši vzrok za slepoto ljudi v svetu.Približno 85 % vse slabovidnosti in slepote v svetu bi se bilo mogoče izogniti z danes dostopnimi sredstvi – s pregledom, z zdravljenjem in z ustreznimi očali. Na ta način bi lahko 153 milijonov ljudi, prizadetih zaradi slabovidnosti, skoraj normalno videlo.

Vir: http://www.stat.si

Objavljeno v Novice

Ste že napisali pismo Miklavžu?  Sporočite mu svoje želje in postavite pismo na okno. Njegovi darovi so preprosti, največkrat prinese jabolka, orehe, suho sadje ali sladkarije.

 

1. December - Adventni koledar

 Adventni koledar

2. December - Adventni venček

Adventni venček

Objavljeno v Novice
četrtek, 03 december 2015 00:00

Vrtna opravila v decembru

Vrt v decembru večinoma počiva. Zato si lahko toliko več časa vzamemo za priprave na praznične dni, za nego sobnih rastlin in za zeliščni vrtiček na kuhinjskem oknu.

 

Praznični december

V začetku meseca posejmo božično žito, ki ga postavimo k jaslicam, na mizo ali v okno. Božično zvezdo, postavimo na svetlo, vendar ne sončno mesto, kjer ni prepiha in skrbimo za stalno vlago. Pogostemu zalivanju se izognemo tako, da površino prekrijemo z mahom.

Za novoletno drevesce si lahko omislimo umetno smreko ali pa drevesce v loncu. Da se bo drevesce v loncu bolje ohranilo naj čim manj časa naj stoji v topli sobi. Ker potrebuje svetlobo, ga postavimo v bližino okna. Prst naj bo stalno vlažna, vendar ne prenamočena, drevesce pa tudi pogosto škropimo s postano vodo, da preprečimo sušenje iglic.

Okrasni in sadni vrt

Trajnice, ki smo jih jeseni porezali in zavarovali z dračjem, redno pregledujemo, saj se v dračju rade naselijo miši. Miši imajo rade tudi drevesno skorjo ob koreninskem vratu, zato je koristno, da po obilnem sneženju odkopljemo pas snega tik ob deblu in tam mišim nastavimo vabe - pazimo le, da ne bomo škodovali tudi domačim živalim.

Po sneženju z dela trate, po kateri hodimo, odstranimo sneg, saj se bo pod trdim, zgaženim snegom precej slabo počutila zaradi pomanjkanja zraka in nevarnosti okužbe s snežno plesnijo.

Sneg, ki zimsko zelenjavo lepo varuje pred mrazom, lahko naredi veliko preglavic v sadnem in okrasnem vrtu, saj se veje dreves nevarno upognejo pod belo težo. Preveč upognjene veje nežno stresemo, da se ne bi zlomile, nižje drevje in grmovje, ki ga je sneg prekril do tal in ni nevarnosti da bi se pod njegovo težo veje polomile pa pustimo, saj pokrivalo služi tudi kot zaščita pred zmrzaljo.

Pozimi dela v sadnem vrtu veliko škode tudi divjad. Debla dreves smo že jeseni zavarovali z žično ograjo, slamo, koruznico, valovito lepenko in podobnim, ali pa smo jih premazali z odvračalnimi sredstvi.

Zelenjavni vrt in shramba

Precej zimske zelenjave raste pod tuneli (zimska solata, endivija, radič, kitajsko zelje), nekatere vrtnine pa uspevajo kar pod snežno odejo, na primer brstični ohrovt. Najboljši okus bo imel, če ga bomo pustili, da bo v vrtu premrznil.

Zelenjavo, ki smo jo shranili v shrambe in kleti moramo redno pregledovati in morebitne gnile dele odstraniti, predvsem pa je to pomembno pri ozimnici sadja, saj bomo z odstranjevanjem pomagali tudi lačnim pticam vrtu, ki nam bodo hvaležne za marsikatero gnilo jabolko. V shrambah nam precej težav lahko delajo tudi glodalci, zato poskrbimo za pravočasno nastavljanje vab. Izbiramo lahko med različnimi vabami ali pa se odločimo za lepilo oziroma mehanske pasti.

Ne pozabimo tudi na ptice, ki v hladnih dneh iščejo hrano v našem vrtu

hranjenje ptic pozimi

Vir: http://www.kalia.si

Objavljeno v Vrtnarjenje
Na SI-CERT so v v zadnjih dneh prejeli številne prijave okužb z izsiljevalskim virusom TeslaCrypt 2.0, ki zašifrira datoteke in uporabniku prikaže navodila za plačilo odkupnine v digitalni valuti bitcoin v protivrednosti 500 USD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Način širjenja in delovanje

V do sedaj znanih primerih se virus širi preko elektronske pošte, v zadevi sporočila (subject) je naveden le datum in čas (v ameriškem formatu, recimo: 11/28/2015 10:22:58 AM), ta se ponovi tudi v telesu sporočila, priložena pa je datoteka z imenom love.zip. Ta vsebuje javascript kodo v datoteki info.js, koda pa je namenoma izmaličena v nerazpoznavno obliko.

Screen-Shot-2015-11-30-at-11.43.05

Javascript koda sestavi spletni naslov in prenese izvršljivo .exe datoteko na računalnik, ki prične s šifriranjem datotek in na koncu predstavi uporabniku navodila za obisk spletne strani, preko katere lahko nakaže odkupnino v digitalni valuti bitcoin v protivrednosti 500 USD.

Ukrepanje

Izogibajte se odpiranju priponk, ki so jih poslali neznanci, ali pa ne poznate razloga, zakaj ste priponko prejeli. Če ste v dvomih in pošiljatelja poznate, se prej pozanimajte, ali je res on pošiljatelj.

Uredite si izdelovanje varnostnih kopij računalnika, ali ročno občasno skopirajte podatke na zunanjo enoto, ki ni stalno priklopljena.

Odšifriranje datotek brez zasebnega ključa, ki ga imajo v lasti le storilci, ni mogoče. Podatke lahko povrnete iz varnostnih kopij, storilci pa v dokaz, da res posedujejo šifrirni ključ, omogočajo odšifriranje ene izbrane datoteke.

decrypt1

Vir: https://www.cert.si

Objavljeno v Računalništvo
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework