Prispevki filtrirani po datumu: ponedeljek, 02 februar 2015
ponedeljek, 02 februar 2015 18:51

Čokoladna fantazija

POTREBUJEMO ZA BISKVIT:

• 300 g čokolade za kuhanje
• 200 g masla
• 100 g orehov
• 150 g ostre moke
• 5 jajc
• 4 žlice sladkorja
• 1 pecilni prašek
GLAZURA:
• 125 g čokolade za kuhanje
• 150 ml sladke smetane
PRIPRAVA BISKVITA:
1. Raztopimo čokolado in maslo, da dobimo gladko maso, ter pustimo, da se ohladi.
2. Penasto zmešamo s sladkorjem, dodamo zmlete orehe, pecilni prašek, ter umešamo maso od čokolade in masla.
3. Nastalo maso vlijemo v model za torte, ter pečemo v pečici na 160°C okoli 45 minut.
4. Ko je pečen ga pustimo, da se ohladi.
PRIPRAVA GLAZURE:
1. Segrejemo sladko smetano, dodamo čokolado, ter dobro premešamo, dokler se čokolada na stopi.
2. Z ohlajeno glazuro premažemo torto in jo posujemo po želji z malo mletimi orehi. Nato jo postavimo v hladilnik, da se ohladi.
NASVET:
1. Če torto pustite, da se dalj časa hladi bo bolj sočna.
PA DOBER TEK

Objavljeno v Sladice

Z novelo Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS, št. 95/2014; v nadaljevanju ZUJF-C) se za dijake in študente, ki opravljajo začasna in občasna dela, in so zavarovani po 6. točki 17. člena ZZVZZ, spreminja osnova, stopnja in zavezanec za plačilo prispevkov. Zaradi spremembe zavezanca za plačilo prispevka, se posledično spreminja tudi zavezanec za prijavo v zavarovanje.

Določbe novele ZUJF-C se začnejo uporabljati 1. februarja 2015.

1. Zavezanec za prijavo v zavarovanje

Zavezanec za prijavo v zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen je delodajalec, ki posreduje začasna in občasna dela dijakom in študentom (v nadaljevanju organizacija).

Prijavo v zavarovanje vloži na predpisanem obrazcu M12.

2. Prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen

Zavezanec za plačilo prispevka je organizacija.

Osnova za plačilo prispevka je vsako posamezno plačilo za opravljeno začasno in občasno delo, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Osnova za plačilo prispevkov je enaka osnovi, ki je določena za osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo oziroma storitev za plačilo - 5. točka 17. člena ZZVZZ.

Stopnja prispevka znaša 0,53% od plačila.

3. Prispevek zavarovanca po 55. a členu ZZVZZ

Organizacija je zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca po 55. a členu ZZVZZ, in sicer v višini 6,36% od plačila, ki ga zavarovana oseba prejme.

Tabela 1: Prispevne stopnje in osnove za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen za zavarovane osebe iz 6. točke 17. člena ZZVZZ

Vrsta prispevka                                                                  Stopnja in osnova
Prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen        0, 53% od dohodka
Prispevek po 55. a členu ZZVZZ                                           6,36% od dohodka


4. Nadzor nad obračunom in plačilom prispevkov

Glede obračunavanja prispevkov, rokov za plačilo, izterjave prispevkov, vračila preveč plačanih prispevkov, zamudnih obresti, odpisa zaradi neizterljivosti, poroštva, zastaranja in kaznovanja, se smiselno uporabljajo določbe posebnega zakona, ki ureja plačevanje prispevkov. Pristojnost glede nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov ima Finančna uprava RS (FURS).

Vir: http://www.zzzs.si/

Objavljeno v Novice
ponedeljek, 02 februar 2015 10:29

Spremembe pri študenskem in dijaškem delu

Spremembe pri obveznih dajatvah iz naslova začasnega in občasnega dela dijakov in študentov od 1. februarja 2015 dalje

V Uradnem listu RS št. 95/2014 z dne 29.12.2014 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF-C, ki od 1. februarja 2015 dalje prinaša spremembe pri obveznih dajatvah iz naslova začasnega in občasnega dela dijakov in študentov.

ZUJF-C, ki začne veljati 30. decembra 2014, uporablja pa se od 1. februarja 2015 dalje, prinaša naslednje novosti pri obveznih dajatvah iz naslova začasnega in občasnega dela dijakov in študentov:

 

 

 • Uvedba polnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od dohodkov na podlagi študentske napotnice, ki jih ob izplačilu dohodka obračuna in plača pooblaščena organizacija (študentski servis): prispevek zavarovanca po stopnji 15,5 % obračuna in odtegne v breme prejemnika dohodka, prispevek delodajalca po stopnji 8,85 % pa obračuna in plača na znesek dohodka.
 • Sprememba pri plačevanju prispevkov za zdravstveno zavarovanje: pooblaščena organizacija na znesek dohodka po študentski napotnici obračuna in plača prispevek delodajalca za poškodbe pri delu in poklicno bolezen po stopnji 0,53 % ter prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje po 55.a členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ po stopnji 6,36 %.
 • Sprememba pri plačevanju koncesijske dajatve od prejemkov iz naslova začasnega in občasnega dela dijakov in študentov: namesto sedanje 23 % dajatve, pooblaščene organizacije od 1. februarja 2015 obračunavajo dajatev v višini 16 %, od 1. januarja 2016 pa dajatev v višini 9,59 %.

 

ZAČASNO IN OBČASNO DELO DIJAKOV IN ŠTUDENTOV PO 1. 2. 2015

Državni zbor Republike Slovenije je 16. decembra 2014 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ - ZUJF-C (Uradni list RS, št. 95/14), ki dopolnjuje ureditev na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (t.i. študentskega dela). ZUJF-C je stopil v veljavo 30. 12. 2014 in se bo pričel uporabljati s 1. 2. 2015. Začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanja za primer brezposelnosti mladim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj, stik s trgom dela in možnost dodatnega zaslužka, delodajalcem pa selekcijo potencialnih prihodnjih kadrov in fleksibilno delovno silo za pokrivanje izrednih kadrovskih potreb.

Osnovni mehanizmi in namen študentskega dela se z ZUJF-C ne spreminjajo. Začasno in občasno delo dijakov in študentov bo tudi v prihodnje potekalo preko posrednikov (t.i. študentskih servisov), na podlagi napotnice, pretežno v elektronski obliki in brez dodatnih administrativnih bremen ali omejitev tako za dijake in študente kot delodajalce. Ključne spremembe nove zakonodaje na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov se nanašajo na vključitev te oblike dela v sisteme socialnih zavarovanj in določitev minimalne urne postavke. Na ta način se dosledneje uveljavlja načelo »vsako delo šteje«, ki prinaša socialno in ekonomsko varnost vseh, ki to delo opravljajo, hkrati pa prinaša primerljivejše obremenitve vseh oblik dela. Z vključitvijo v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega zavarovanja pa se posredno zasleduje tudi načeli medgeneracijske solidarnosti in socialne države.

Kljub vključitvi prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in prispevkov za zdravstveno zavarovanje in s tem sorazmernem zvišanju stroškov začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, je treba poudariti, da bo začasno in občasno delo dijakov in študentov tudi v prihodnje ostalo ena najcenejših in najbolj prožnih oblik na trgu dela.

Ključne novosti


Napotnica

 • znesek na napotnici ne bo več enak neto izplačilu dijaku ali študentu, ampak bo vseboval tako neto izplačilo dijaku in študentu kot prispevke dijaka ali študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pri 100 evrih na napotnici bo tako dijak ali študent dobil izplačanih 84,5 evra; 15,5 evra pa bodo znašali njegovi prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • uvaja se minimalna bruto urna postavka za začasno in občasno delo dijakov in študentov v višini 4,5 evra (3,8 evra neto)
 • določena minimalna urna postavka se uporablja za vse izdane napotnice in delo opravljeno po 1. 2. 2015

Vključitev v socialna zavarovanja

 • začasno in občasno delo dijakov in študentov bo po novem vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaradi česar se bodo od te vrste dela plačevali polni prispevki (15,5 % dijaka ali študenta in 8,85 % delodajalca), dijakom in študentom pa bodo priznane tudi sorazmerne pravice iz tega naslova (npr. pokojninska doba)
 • od začasnega in občasnega dela dijakov in študentov se bo po novem prav tako plačeval poseben prispevek za zdravstveno zavarovanje od dohodka pridobljenega z opravljanjem določenih oblik dela v skladu s 55.a členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ (6,36 %), ki pa gre pri tej obliki dela v breme delodajalca
 • spreminja se oblika prispevka za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki se ne bo več plačeval v obliki pavšala, ampak v deležu od zaslužka dijaka ali študenta (0,53%)Informativna primerjava obstoječe in nove ureditve pri 100 evrih na napotnici

 

Obstoječa ureditev

Ureditev od 1. 2. 2015

 

Delež obremenitve

Znesek

Delež obremenitve

Znesek

Napotnica

 

100,00 €

 

100,00 €

DELODAJALEC

Koncesijska dajatev (štipendije, ŠOS, posredniki)

23,00%

23,00 €

16,00%

16,00 €

Dodatna koncesijska dajat

v (študentski domovi)

2,00%

2,00 €

2,00%

2,00 €

Pavšal za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

4,58%

4,58 €

0,53%

0,53 €

Pavšal za zavarovanje za primere smrti in invalidnosti

0,80%

0,80 €

/

/

Prispevki delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

/

/

8,85%

8,85 €

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

/

/

6,36%

6,36 €

DIJAK/ŠTUDENT

Prispevki zavarovanca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

/

/

15,50%

15,50 €

Izplačilo študentu

 

100,00 €

 

84,50 €

 

 

 

Strošek delodajalca

30,38%

130,38 €

33,74%

133,74 €

Koncesijska dajatev

 • višina koncesijske dajatve se v primerjavi z obstoječo ureditvijo, zaradi vključitve prispevkov za socialna zavarovanja, sorazmerno znižuje iz 23,00 % na 16,00 % v letu 2015 %
 • sredstva iz koncesijske dajatve se bodo tudi v prihodnje namenjala za štipendije (8,41 o.t.), delovanje Študentske organizacije Slovenije (3,795 o.t.) in kritje stroškov organizacij za posredovanje začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (3,795 o.t.)

Primerjava obstoječe in nove ureditve koncesijske dajatve

 

Koncesijska dajatev

Odstotne točke

Delež

ZUJF

23 %

23

100%

Proračunski sklad za štipendije MDDSZ

15,4

67 %

ŠOS

3,8

16,5 %

Koncesionarji

3,8

16,5 %

ZUJF-C

16 %

16

100 %

Proračunski sklad za štipendije MDDSZ

8,4

52,6 %

ŠOS

3,8

23,7 %

Koncesionarji

3,8

23,7 %

Viri: http://www.mddsz.gov.si/http://www.fu.gov.si/

Objavljeno v Novice
ponedeljek, 02 februar 2015 10:10

ZPS svetuje - Nezaželjena SMS sporočila

Med slovenskimi uporabniki mobilnih telefonov ponovno krožijo kratka sporočila, ki niso nič drugega kot poskusi zlorab.

Kot je sporočila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve gre po vsej verjetnosti za naključno množično pošiljanje sporočil SMS z različnih številk s tekstom: "Zelis spoznati nove ljudi? Kava, prijateljstvo, romanca?

Pošlji sms VEZA! (ne zelis prejemati taksna sporoc. poslji STOP, ali svojo stev. na mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Končnim uporabnikom, ki se na tovrstne storitve niso naročili, svetujemo, da ne odgovarjajo na telefonsko številko in ne pošiljajo kakršnih koli podatkov na naveden e-naslov, o prejetem sporočilu pa naj obvestijo svojega operaterja. Priporočamo, da uporabniki vsa sumljiva sporočila SMS takoj po prijavi izbrišejo.

Končni uporabniki lahko prejem neželenih sporočil prijavijo tudi agenciji na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Trije zlati nasveti

1. Nikoli ne vpisujte telefonske številke v kakršen koli obrazec, objavljen v časopisu ali na spletu.
2. Če z neznane številke dobite SMS-sporočilo, v katerem vas vabijo, da s potrditvijo pridobite kodo za nagradno igro ali kakšno podobno "nagrado", ne odgovarjajte nanj.
3. Če ste se nehote in nevede že včlanili v SMS-klub in ste zato dobili sporočilo s sumljivo vsebino (dodatna koda, vabilo k ogledu nekaterih spletnih mest ...), odgovorite nanj z besedo "STOP" in s tem ne boste več član kluba.

Odrešilni "STOP"

Če ste se nehote včlanili v SMS-klub, ni treba čakati na prvi račun, ko boste jezno ugotovili, da boste morali plačali še za dodatno storitev, ki je po navadi označena z imenom ponudnika. Takoj, ko začnete dobivati prva nenavadna sporočila, se lahko z besedico "STOP" odjavite in sporočil ne bo več.

Vir: https://www.zps.si

Objavljeno v Nasveti
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework