Prispevki filtrirani po datumu: torek, 17 november 2015
Vsako leto po celotni Evropi 18. novembra poteka Evropski dan antibiotikov. V zadnjih letih so se pobudi pridružile tudi številne institucije in Svetovna zdravstvena organizacija, tako da obeležitev poteka po celem svetu.

Namen pobude je ozaveščanje o preudarni ravni antibiotikov in nevarnostih, ki jih za javno zdravje predstavlja pojavljanje odpornosti proti njim. Najnovejši podatki potrjujejo, da število bolnikov, okuženih z odpornimi bakterijami, v Evropski uniji narašča, in da je odpornost bakterij proti antibiotikom velika grožnja za javno zdravje. Preudarna raba antibiotikov lahko pomaga ustaviti razvoj odpornih bakterij ter pripomore, da antibiotiki ostanejo učinkoviti tudi za naslednje generacije.

 

Video o preudarni rabi antibiotikov

 

 

odpornost proti antibiotikom

Objavljeno v Zdravje
Odbor Gore in varnost, ki je skupni organ Planinske zveze Slovenije in Gorske reševalne zveze Slovenije, v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje organizirata 11. STROKOVNI POSVET GORE IN VARNOST, ki bo potekal v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije na Igu, v soboto, 28. novembra 2015, z začetkom ob 9. uri.

 

 

Na 11. strokovnem posvetu se bomo zbrali strokovnjaki, novinarji, obiskovalci gora in drugi, ki nas povezuje delovanje na področju preventive in nesreč v gorah.
S posvetom želimo analizirati gorske nesreče v letošnjem letu in posamezne primere ter opozoriti na najpogostejše napake, ki so jih posamezniki naredili ali pa so bile splet okoliščin in naključij.

Na posvetu bodo predstavljena predavanja priznanih domačih strokovnjakov.

Posvet je brezplačen.

PRIJAVE do dneva posveta, 28. novembra 2015.
Izpolnjeno prijavnico (dokument je na dnu objave) pošljite na:
Planinska zveza Slovenije
Matjaž Šerkezi
Dvorakova ulica 9, SI-1000 Ljubljana
E Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Objavljeno v Novice

Kurilne naprave (peči na trda goriva, kamini, električne peči, peči na tekoča goriva in drugo) in dimni vodi ter zračniki naj bodo redno vzdrževani in očiščeni.

 

Kamini in peči na trda goriva

Stene okoli naprav in prostor pred kuriščem naj bodo iz negorljivega materiala, v bližino ne postavljajte lahko gorljivih snovi.

 

 

 

Električne naprave za gretje

Naprave izklopite, ko niste doma in ko greste spat.

Grelne naprave na tekoča goriva

Gorivo hranite v dobro zaprti posodi in zračnem prostoru, vendar ne v stanovanju.

Kamini in peči na trda goriva

 • Drva previdno polagajte na ogenj, sicer lahko iskre, ki letijo po prostoru,  zanetijo požar.
 • Na ogenj ne dajajte papirja, dekorativnega papirja ali vej in iglic novoletne smreke, saj lahko tleči leteči delci poletijo skozi dimnik.
 • Za prižiganje ognja ne uporabljajte vnetljivih tekočin, v ogenj ne vlivajte ali pršite vnetljivih snovi in ne mečite snovi, ki lahko eksplodirajo.
 • Ohlajen pepel s kovinsko lopato pospravite v kovinsko vedro, ki ga je mogoče zapreti. Pepel zmočite z vodo, da se popolnoma ohladi. Vedra s pepelom ne puščajte v stanovanju, temveč ga odnesite ven in šele popolnoma ohlajenega ustrezno odložite.
 • Pred kamin postavite varnostni zaslon.
 • Otroci naj kamina ali peči ne prižigajo sami.
 • Otroci in domače živali naj se ne igrajo preblizu kamina ali peči.
 • V bližini kamina ali peči ne shranjujte snovi, ki hitro zagorijo.
 • Na kaminu ali peči ne sušite perila in nanju ne odlagajte predmetov.
 • Prižganega kamina nikoli ne pustite brez nadzora.
 • Pri kurjenju, čiščenju in vzdrževanju naprav je treba upoštevati navodila proizvajalca.
 • Priporočamo, da namestite javljalnik požara in poskrbite za ustrezno zračenje sobe.
 • Priporočamo, da v prostore, v katerih lahko pride do požara, namestite ustrezen gasilnik.

Električne naprave za gretje (radiatorji, kaloriferji)

 • Naprave naj bodo vgrajene po predpisanem standardu in uporabljajte jih po navodilu proizvajalca.
 • V bližini naprave ne shranjujte snovi, ki hitro zagorijo.
 • Napravo izključite iz električnega omrežja, ko je ne uporabljate, ko vas ni doma in ko greste spat.
 • Naprave ne uporabljajte, če sta kabel ali vtikač poškodovana.

Grelne naprave na tekoča goriva

 • Uporabljajte le predpisano gorivo.
 • Preden polnite rezervoar, izklopite napravo in počakajte, da se ohladi.
 • Bodite pazljivi pri polnjenju rezervoarja, goriva ne polivajte.
 • Gorivo hranite v dobro zaprti posodi, v dobro prezračenem prostoru in nikoli v stanovanju.
 • V bližini naprave ne hranite lahko gorljivih snovi.
 • Napravo uporabljajte v prostoru, ki ga lahko dobro prezračite.
 • Naprave naj bodo vgrajene po predpisanem standardu in uporabljajte jih po navodilu proizvajalca.
 • Priporočamo, da namestite javljalnik ogljikovega oksida.
 • Priporočamo, da v prostore, v katerih lahko pride do požara, namestite ustrezen gasilnik.

Grelne naprave na plin

 • Napravo uporabljajte v prostoru, ki ga lahko dobro prezračite.
 • Priporočamo, da namestite javljalnik ogljikovega oksida.
 • Pri vgradnji in uporabi upoštevajte navodila proizvajalca.

Vir: http://www.sos112.si/

Objavljeno v Novice
torek, 17 november 2015 08:45

Donacija Razvojne banke Sveta Evrope

Na Ministrstvu za obrambo sta ministrica za obrambo Republike Slovenije Andreja Katič in namestnik generalnega direktorja za posojila Razvojne banke Sveta Evrope Stephan Sellen podpisala pogodbo o donaciji sredstev v višini 1,5 milijona evrov. Republika Slovenija je zaradi stroškov z nastanitvijo in oskrbo migrantov Razvojno banko zaprosila za donacijo 2,5 milijona evrov. Banka je Sloveniji odobrila 1,5 milijona, in sicer za nakup 100 bivalnih in 10 sanitarnih zabojnikov, tovornega vozila za njihov prevoz in namestitev ter 10 kombiniranih vozil.

Slovenija je 29. oktobra 2015 s pismom ministra za finance zaprosila guvernerja Razvojne banke Sveta Evrope (Council of Europe Development Bank – CEB) za odobritev pomoči v višini 2,5 milijona evrov za nakup opreme (mobilne namestitve in sanitarni zabojniki, kombinirana vozila, tovornjak za prevoz mobilnih namestitev), prevoze (vlak, avtobus) ter administrativne stroške. Notranji organi CEB so 5. novembra 2015 prošnjo obravnavali in odobrili donacijo v višini 1,5 milijona evrov, pojasnili pa so, da prevozni stroški ne štejejo med upravičene stroške.

Iz sredstev donacije bo do aprila 2016 kupljeno: 

 • 100 bivalnih zabojnikov,
 • 10 sanitarnih zabojnikov,
 • 10 kombiniranih vozil (4 x 4),
 • tovorno vozilo za prevoz in namestitev bivalnih in sanitarnih zabojnikov. 

CEB je pripravil in v usklajevanje poslal pogodbo o donaciji med Republiko Slovenijo in Razvojno banko Sveta Evrope, ki bo podlaga za izplačilo donacije. Členi v pogodbi se nanašajo na višino donacije, pogoje za njeno porabo, odgovornost za projekt, na izpolnjevanje drugih zavez (javna naročila, okoljska politika, človekove pravice, protikorupcijska klavzula itd.), na zahteve o obveščanju, poročanju in nadzoru ter na kršitve obveznosti. Podpisnik pogodbe Stephan Sellen je tudi skrbnik novega sklada za begunce in migrante pri Razvojni banki Sveta Evrope.

 Razvojna banka Sveta Evrope je bila ustanovljena leta 1956 kot Sklad za socialni razvoj v okviru Sveta Evrope, katerega temeljni namen je bil zagotoviti finančna sredstva za odpiranje novih delovnih mest za številne begunce, ki so v povojni Evropi ostali brez dela. Pozneje se je seznam prednostnih nalog širil tudi na druga socialna področja, kot so odprava posledic naravnih nesreč, gradnja socialnih stanovanj, financiranje programov v šolstvu in zdravstvu, programov za varovanje okolja, varstvo kulturne dediščine itn. Razvojna banka Sveta Evrope ima danes 41 držav članic, Slovenija je postala njena članica leta 1994.

 Zaradi povečanja števila migrantov je CEB ustanovil poseben sklad za begunce in migrante (Migrant and Refugee Fund) za pomoč državam članicam, ki so najbolj obremenjene z migranti. Novi instrument je namenjen financiranju delovanja, gradnje ter obnove centrov za sprejem in nastanitev beguncev oziroma migrantov. Sredstva so namenjena tudi pokrivanju upravičenih investicijskih stroškov (gradnja oziroma obnova objektov in ustrezne infrastrukture) ter rednih stroškov (nujna pomoč, stroški osebja itd.).

 Sodelovanje s prispevkom v sklad ni pogoj za pridobitev pomoči iz njega (v obliki nepovratnih sredstev). CEB je za zagon sklada prispeval začetnih pet milijonov evrov in predvideva, da bo končni znesek sredstev, ki bodo na voljo, približno 20 milijonov evrov.

 Povzeto po vladnem poročilu.

 

 

 

Objavljeno v Novice
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework