Prispevki filtrirani po datumu: torek, 01 april 2014

"V trgovini z otroškimi oblačili sem za hčerko kupila majico. Ogledala in izbrala sem razstavljeno majico z motivom. Ker pa je bila za hčerko premajhna, sem prodajalko prosila za enako, vendar za eno številko večjo. Prodajalka mi jo je zapakirala, sama pa nisem pregledala, ali je vse v redu. Doma sem majico oprala, pri likanju pa sem ugotovila, da je po celotni hrbtni strani natrgana. Majico sem naslednji dan reklamirala v trgovini, prodajalka pa je reklamacijo zavrnila. Kako naj uveljavim svoje pravice?"

 

Stvarna napaka: 2 leti od nakupa
Potrošnik lahko pravico z naslova stvarne napake uveljavlja v dveh letih od nakupa, pogoj pa je, da o napaki pisno obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Napako je treba natančno opisati, prodajalcu pa omogočiti, da izdelek pregleda.

 

Kaj lahko zahtevate v primeru stvarne napake?
Od prodajalca lahko potrošnik po lastni izbiri zahteva odpravo napake na blagu ali vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali zamenjavo blaga z napako z novim brezhibnim blagom ali pa vrnitev plačanega zneska.

 

Po našem posredovanju reklamacija ugodno rešena
Naša članica je sicer majico pravilno reklamirala, ker pa je prodajalec njeno reklamacijo zavrnil, smo mu na njeno željo in v njenem imenu pisali še mi. Prodajalec je po našem posredovanju ponudil zamenjavo majice z novo, kar je naša članica sprejela.

 

Avtorica:Tina Fonovič

Vir: http://www.zps.si/

 

Objavljeno v Nasveti

Finančne podpore Eko sklada so zelo uporaben vir financiranja vsega, kar je povezano z energijo in okoljem. V Sloveniji kar 81 odstotkov stavb potrebuje obnovo.

To predstavlja okoli 14 milijonov kvadratnih metrov pročelij, za njihovo obnovo pa bi bilo potrebnih 600 milijonov evrov, kažejo analize. Slovenski okoljski javni sklad tako občanom vsako leto podeljuje nepovratna sredstva za naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost objektov. Subvencije se med drugim podeljujejo za dodatno toplotno zaščito starih stavb, zamenjavo oken, strehe, izboljšavo energetskih sistemov in sistemov prezračevanja, za gradnjo pasivnih hiš in novih pasivnih večstanovanjskih objektov.

Višine spodbud so odvisne od posameznega ukrepa. Pri večini ukrepov je višina nepovratne finančne spodbude do 25 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne more preseči absolutnega zneska, ki je določen za vsak ukrep posebej. Za nekatera območja, kjer je prednostni način ogrevanja daljinsko ogrevanje ali plin, spodbude za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso in toplotne črpalke za ogrevanje ne pridejo v poštev.

Tako občanom kot tudi pravnim osebam so za širok spekter okoljskih naložb na voljo tudi ugodna posojila Eko sklada (obrestna mera 3M EURIBOR + 1,5 %). Zaradi spodbujanja celovite prenove stavb je za vse investicije nad deset tisoč evrov mogoče hkrati uveljavljati posojilo in subvencije. 

Letos je nepovratnim sredstvom namenjenih skupno 21,5 milijona evrov. Trenutno je aktualnih pet javnih pozivov za:

  • nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb,
  • nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila,
  • kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov ter
  • kreditiranje okoljskih naložb občanov.
  • Za gradnjo ali nakup novih pasivnih energijskih stanovanjskih stavb ter za nakup stanovanj v večstanovanjskih pasivnih stavbah je letos na voljo 700 tisoč evrov.

Vlogo s prilogami je treba na Eko sklad oddati pred začetkom vseh del, sicer vlagatelj do spodbude ni upravičen. Nepovratnih sredstev za naložbe, ki so ob oddaji vloge že izvedene, ni mogoče dodeliti. Podrobne zahteve so opisane v razpisni dokumentaciji Eko sklada.

Javni pozivi za nepovratna sredstva in kreditiranje načeloma veljajo do objave zaključka poziva v Uradnem listu, vendar najpozneje do 31. 12. 2014. Zaradi velikega povpraševanja namreč obstaja možnost, da sredstev zmanjka pred koncem leta in se javni pozivi predčasno zaprejo.

Vlogo zato na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti oddajte na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Vir: http://druzina.enaa.com

Objavljeno v Nasveti