Prispevki filtrirani po datumu: četrtek, 23 februar 2017

V letošnjem letu Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/2016; ZIPRS1718) ne določa novih višin letnih dodatkov in višin cenzusa, določa pa novost za tiste uživalce pokojnin, ki poleg pokojnine oziroma nadomestila, ki ga izplačuje zavod, prejemajo tudi pokojnino, ki jo izplačuje tuj nosilec pokojninskega ali invalidskega zavarovanja.

Po novem se torej v znesek pokojnine oziroma nadomestila upošteva tudi znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Tem uživalcem se letni dodatek izplača le v primeru, če skupna vsota vseh pokojnin ne presega zastavljenega cenzusa 750,00 evrov.

Višina letnega dodatka se za te uživalce določi glede na skupen znesek pokojnin oziroma nadomestil iz slovenskega pokojninskega sistema ter pokojnin, prejetih iz tujine. Če uživalec prejema slovensko pokojnino v sorazmernem delu, se mu tudi letni dodatek po 96. členu ZPIZ-2 obračuna in izplača v sorazmernem delu. Navedenim uživalcem se letni dodatek ne bo izplačal skupaj z izplačilom rednih prejemkov v juliju 2017.

Zavod bo uživalce, ki imajo na dan 1. januarja 2017 prebivališče v drugi državi, uživalce, ki imajo bivališče v Republiki Sloveniji in se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu, ter uživalce z bivanjem v Republiki Sloveniji in po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije prejemajo tudi pokojnino od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja obvestil po uradni dolžnosti in jim do konca februarja 2017 posredoval tudi obrazec, ki se bo štel kot dokazilo o višini tuje pokojnine.

Ti uživalci bodo morali zavodu predložiti podatke o višini zneska tuje pokojnine, izplačane v mesecu januarju 2017. Zavod bo vsem uživalcem posredoval varnostno PIN kodo, s katero bodo lahko višino tuje pokojnine, sporočili elektronsko preko internetne povezave, lahko pa po pošti preko ročno izpolnjenega obrazca. Če bo zavod prejel vrnjeno dokazilo najpozneje do 30. 4.  2017, jim bo letni dodatek izplačan do 30. 9. 2017, če bo zavod dokazilo o višini tuje pokojnine prejel do 30. 9. 2017, bo letni dodatek izplačan do konca leta 2017. V primeru, da zavod vrnjenega dokazila o višini tuje pokojnine ne bo prejel do 30. 9. 2017, se letni dodatek za leto 2017 v skladu z zakonom ne izplača.

Sicer pa se bo v letu 2017 letni dodatek izplačal skupaj z izplačilom redne pokojnine za mesec julij tekočega leta v štirih različnih zneskih, odvisno od višine pokojnine oziroma nadomestila v mesecu izplačila letnega dodatka:

  • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 414,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 390,00 evrov;
  • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 414,01 evrov do 518,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 250,00 evrov;
  • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 518,01 evrov do 622,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 190,00 evrov;
  • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 622,01 evrov do 750,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 140,00 evrov;
  • uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku do 622,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 190,00 evrov;
  • uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku od 622,01 evra do 750,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 140,00 evrov.

Uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, katerih pokojnina oziroma nadomestilo presega 750,00 evrov, se letni dodatek ne izplača.

V znesek pokojnine se upošteva seštevek zneska osebne in dela vdovske pokojnine oziroma seštevek zneskov družinske pokojnine po prvem in drugem roditelju.

Vir: http://www.zpiz.si

Objavljeno v Novice

Mladinski svet Slovenije (MSS) in Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) verjameta v sožitje med mladimi in starejšimi. To sta potrdila z današnjim posvetom o medgeneracijskem sodelovanju in solidarnosti, na katerem so sicer opozorili, da mora morebitne medgeneracijske spore, ki jih povzroča tekmovalnost, zamenjati medgeneracijsko partnerstvo.

 

Obe organizaciji, ki zastopata dve različni generaciji, se soočata s skupnim občutkom manjvrednosti v družbi, je v uvodnem nagovoru na posvetu dejal podpredsednik MSS za mladinske politike Tibor Vöröš. "Ena je premlada, druga pa prestara za udeležbo v družbi," je poudaril. Posvet z ZDUS so tako po njegovih besedah pripravili, ker na neenakovredno vlogo v družbi in tekmovalnost med generacijami ne bodo pristali.

Medgeneracijsko povezovanje v družbi, ki se vztrajno stara, postaja nuja. Rodnost v Sloveniji po podatkih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) namreč pada, življenjska doba pa se podaljšuje. Marijana Bednaš z Umarja je izpostavila, da se bo v naslednjih letih število starejših od 65 let močno povečalo, število delovno sposobnega prebivalstva pa zmanjšalo.

Kot je pojasnila Bednaševa, demografske spremembe narekujejo prilagoditve v gospodarstvu in v družbi, denimo na trgu dela in na področju izobraževanja, v sistemih socialne zaščite, kamor spadajo pokojnine, ali v oblikovanju okolja. Na vse te segmente v družbi pa po njenih besedah vpliva tehnološki razvoj, ki ga je prav tako treba upoštevati.

Na ZDUS medgeneracijsko povezovanje, ki ga zahtevajo vse te spremembe, med drugim razumejo kot izmenjavo izkušenj in spoznanj, druženje, učenje, pomoč ene generacije drugi, ustvarjanje, ohranjanje in širjenje socialne mreže. "Znanj ni nikoli preveč", je dejal predsednik zveze Janez Sušnik in ob tem izpostavil velik pomen vseživljenjskega učenja.

Po njegovih trditvah si na zvezi prizadevajo spodbuditi ljudi v tretjem življenjskem obdobju, da se učijo, pri čemer je izpostavil uporabo računalnika in interneta. Projekt Simbioza je sicer pohvalila tudi Bednaševa. Sušnik je še zatrdil, da več kot 500 društev upokojencev navezuje stik z mladimi prek različnih dejavnosti. Prepričan je, da je ena izmed njihovih zadolžitev tudi vzgoja otrok.

O medgeneracijski dinamiki je spregovoril tudi predsednik MSS Tin Kampl, ki je opozoril predvsem na težave mladih pri vstopu na trg dela. Področja, kjer opažajo, da je potrebno sistemsko urejanje, so po njegovih navedbah še izobraževanje, odločevalski procesi in stanovanjska politika.

Na področju zaposlovanja predlagajo mentorske sheme, postopno upokojevanje, vseživljenjsko učenje, pomen neformalnega izobraževanja, na področju odločevalskih procesov predlagajo, da se tako mlade kot starejše vključi v Ekonomsko-socialni svet, predstavnike mladih pa tudi v različne zavode, kot sta Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. V okviru stanovanjske politike pa predlagajo uvedbo sistema za medgeneracijsko sobivanje, je naštel Kampl.

Na to se je navezal tudi državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Peter Pogačar, ki je med drugim potrdil, da si za možnosti mladih za dostojno delo na ministrstvu prizadevajo, ukvarjajo pa se tudi z vprašanjem udeležbe starejših na trgu dela.

Predsednik MSS je sicer ob robu posveta ocenil, da je današnja razprava jasno pokazala, da so različne generacije med seboj pripravljene sodelovati ter da obstajata volja in skupen interes za oblikovanje rešitev.

Vir: http://www.zdus-zveza.si

Objavljeno v Novice
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework