Začetek razdeljevanja evropske pomoči v hrani za leto 2013

petek, 22 marec 2013 09:34
(0 glasov)

Slovenija bo letos že osmič zapovrstjo socialno ogroženim osebam razdeljevala hrano iz evropskega ukrepa pomoči v hrani.

 

Prvi del pošiljk z živili bo prispel v skladišča Rdečega križa Slovenije in Slovenske Karitas v prvi polovici marca. Humanitarni organizaciji bosta nato na več kot 300 razdelilnih mestih hrano razdelili pomoči potrebnim. Slovenija je za leto 2013 prejela evropsko pomoč v skupni vrednosti skoraj 2,6 milijona evrov. Skupaj bo v letu 2013 razdeljenih okoli 4.250 ton hrane.

Ukrep se letos zadnjič izvaja kot del skupne kmetijske politike. Vendar, ker potreba po tovrstni pomoči še vedno obstaja, je Evropska komisija za naslednje finančno obdobje, od leta 2014 do 2020, v okviru socialne kohezije predlagala vzpostavitev Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, ki naj bi nadomestil evropski ukrep pomoči v hrani. Za ta sklad naj bi se zagotovilo2,1 milijarde EUR.

V letu 2013 je EU sicer ukrepu namenila 500 milijonov EUR. Sredstva bodo razdeljena med 19 držav članic, ki letos sodelujejo pri njegovi izvedbi, Slovenija bo prejela skoraj 2,6 milijona EUR, od tega 2.463.445,00 EUR za dobavo hrane na trgu, preostanek sredstev pa je namenjen povračilu dela transportnih, administrativnih in skladiščnih stroškov dobaviteljem in humanitarnim organizacijam.

Podatki o izdelkih, ki jih bodo izbrani dobavitelji dostavili v centralna skladišča humanitarnih organizacij so navedeni v spodnji preglednici. Skupaj bo razdeljenih okoli 4.250 ton hrane.

 

Tabela: Izdelki za dobavo v centralna skladišča humanitarnih organizacij

IZDELEK

PONUDNIK

KOLIČINA

ŠT. DOBAV

MOKA (pšenična)

Žito

500 ton

2 (marec, oktober)

TESTENINE  2-krat (mar./okt.)

Mlinotest

 831,25 ton

2 (marec, oktober)

BRUŠEN RIŽ 

Žito

468 ton

2 (marec, oktober)

MLEKO

Ljubljanske mlekarne

1.822.916 litrov

 3 (marec, junij, oktober)

ZDROB (pšenični)

Euricom (ITA)

 397 ton

2 (marec, oktober)

OLJE (sončnično)

GEA

230.400 litrov

2 (marec, oktober)

 

Evropski ukrep pomoči v hrani je v Sloveniji skupni projekt Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO) ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), ki se je začel izvajati leta 2006. Razpise za izbiro dobaviteljev hrane vsako leto pripravi Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželje, živila iz ukrepa pa razdelita na razpisu izbrani humanitarni organizaciji, v Sloveniji sta to Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas.

Sicer je bil ukrep vzpostavljen leta 1987 v okviru skupne kmetijske politike EU (SKP), in sicer z namenom uporabe kmetijskih presežkov, ki bi jih drugače morali skladiščiti ali uničiti, za pomoč v hrani za najbolj ranljive osebe v EU. Postopno izčrpanje intervencijskih zalog zaradi zaporednih reform SKP je odpravilo prvoten namen tega ukrepa, to je stabilizacija kmetijskih trgov, zato se ukrep letos zadnjič izvaja kot del SKP. Namesto tega je Evropska komisija za naslednje finančno obdobje v okviru socialne kohezije predlagala vzpostavitev Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, za katerega naj bi po predlogu proračuna za naslednje sedemletno finančno obdobje zagotovilo 2,1 milijard EUR.

Slovenija podpira ukrep in je skupaj s Francijo na potrebo po ohranitvi ukrepa opozorila v okviru Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO) in tudi v okviru Sveta za kmetijstvo in ribištvo (AGRI). Decembra 2011 so države članice EU na AGRI dosegle politični dogovor, s katerim so zagotovile izvajanje ukrepa v polnem obsegu (500 milijonov EUR letno) za leti 2012 in 2013. Tako se je Slovenija pridružila 12 državam članicam EU, ki so se v skupni deklaraciji zavzele za ohranitev ukrepa tudi v finančnem obdobju 2014-2020.

Več informacij o ukrepu je na voljo tudi na strani Evropske komisije:

Prijavite se za komentiranje
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework