Izplačilo letnega dodatka v letu 2018

Izplačilo letnega dodatka v letu 2018 Foto: Andraž Gombač
ponedeljek, 30 julij 2018 12:51
(0 glasov)

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo letni dodatek za leto 2018 izplačal skupaj z julijskimi pokojninami v torek, 31. julija 2018. Prejelo ga bo 604.975 uživalcev, od tega 589.292 uživalcev pokojnin in 15.683 uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Prejemniki, ki so rezidenti Republike Slovenije, bodo o zakonskih podlagah ter pogojih za izplačilo letnega dodatka pravočasno in celovito informirani preko obvestila o izplačilu julijskih pokojnin, ki ga bodo prejeli na domači naslov.

Letni dodatek bo izplačan skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/2017; ZIPRS1819). Tudi v letu 2018 se za obračun višine letnega dodatka pri posameznem prejemniku poleg seštevka zneskov osebne pokojnine in dela vdovske pokojnine oziroma seštevkov zneskov družinske pokojnine po prvem in po drugem roditelju upošteva znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.

Letni dodatek v skupnem znesku 119.877.401 evrov bo pri julijskih pokojninah izplačan v naslednjih višinah, ob upoštevanju novodoločenih zneskov v letošnjem letu, in sicer:

  • 121.747 uživalcem, ki prejemajo pokojnino v znesku do 450,00 evra, se bo letni dodatek izplačal v višini 410,00 evra;
  • 114.680 uživalcem, ki prejemajo pokojnino v višini od 450,01 evra do 550,00 evra, se bo letni dodatek izplačal v višini 270,00 evra;
  • 96.605 uživalcem, ki prejemajo pokojnino v višini od 550,01 evra do 650,00 evra, se bo letni dodatek izplačal v višini 210,00 evra;
  • 91.817 uživalcem, ki prejemajo pokojnino v višini od 650,01 evra do 780,00 evra, se bo letni dodatek izplačal v višini 160,00 evra;
  • 164.443 uživalcem, ki prejemajo pokojnino višjo od 780,00 evra, se bo letni dodatek izplačal v višini 100,00 evra.

Letni dodatek bo 589.292 uživalcem pokojnin izplačan v skupnem znesku 116.628.113 evrov. Pri tem je treba poudariti, da bo izmed zgoraj navedenih prejemnikov letnega dodatka v 74.001 primeru letni dodatek obračunan in izplačan v sorazmernem delu, ker imajo ti uživalci tudi pokojnino odmerjeno v sorazmernem delu.

Letni dodatek bo 15.683 prejemnikom nadomestila iz invalidskega zavarovanja izplačan v višini 3.249.288 evrov, in sicer:

  • 15.507 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo v višini do 650,00 evra, se bo letni dodatek izplačal v višini 210,00 evra;
  • 195 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo v višini od 650,01 evra do 780,00 evra, se bo letni dodatek izplačal v višini 160,00 evra;
  • 81 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo višje od 780,00 evra, se bo letni dodatek izplačal v višini 100,00 evra.

Upoštevajoč ZIPRS18198 je zavod pozval 125.901 uživalca, da posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine. Do junija je bilo vrnjenih 100.421 izjav, med katerimi je 13.715 uživalcev izjavilo, da ne prejemajo tuje pokojnine. Preostalih 86.706 uživalcev je posredovalo podatek o višini tuje pokojnine. Večini navedenim uživalcem, ki so posredovali izjave, bo v juliju 2018 izplačan letni dodatek v skupni višini 14.762.864 evrov.

Če bo zavod dokazilo o višini tuje pokojnine prejel do 30. septembra 2018, bo uživalcem, ki podatka o višini tuje pokojnine zavodu do junija še niso posredovali, letni dodatek izplačan septembra ali decembra 2018. V primeru, da zavod podatka o višini tuje pokojnine ne bo prejel do 30. septembra 2018, se bo letni dodatek izplačal v višini 100,00 evra oziroma v pripadajočem sorazmernem delu v mesecu decembru 2018.

Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po juliju letos, se bo letni dodatek izplačal skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

 

Vir: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Kolodvorska 15, Ljubljana Telefon: (01) 47 45 155 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Prijavite se za komentiranje
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework