Novosti pri izplačilu marčevskih denarnih prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe na osebnem bančnem računu

sreda, 30 marec 2016 09:23
(0 glasov)
Novosti pri izplačilu marčevskih denarnih prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe na osebnem bančnem računu (dodatek za pomoč in postrežbo, invalidnina za telesno okvaro, nadomestilo za invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb)

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) bo pri marčevskih pokojninah z valuto nakazila 31. 3. 2016 uživalcem pokojnin, ki uživajo tudi pravico do dodatka za pomoč in postrežbo in invalidnino za telesno okvaro oziroma obe pravici, pričel nakazovati na njihove osebne bančne račune dva ločena zneska. Tako bodo uživalci prejeli sočasno dve nakazili, ločeno znesek pokojnine in ločeno znesek dodatka za pomoč in postrežbo oziroma znesek invalidnine za telesno okvaro ali oba prejemka skupaj.

Noveli Zakona o davčnem postopku in Zakona o izvršbi in zavarovanju določata, da se denarnih prejemkov nakazanih ne glede na njihovo višino, med katere sodijo tudi dodatek za pomoč in postrežbo, invalidnina za telesno okvaro in nadomestilo za invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDTPO), ne sme zarubiti in morajo ostati v celoti na prejemnikovem bančnem računu, kar pomeni, da bo zavod pri rednem nakazilu pokojninskih in invalidskih dajatev od meseca marca 2016 dalje posredoval na poslovne banke podatke o nakazilih za te prejemke ločeno.

Novi način posredovanja podatkov, ki je bil predhodno tudi usklajen z Združenjem bank Slovenije in vsemi poslovnimi bankami, kjer imajo uživalci pokojnin odprte svoje osebne račune, bo omogočal poslovnim bankam, da bodo že s strani izplačevalca pridobile informacijo o prejemkih, ki so izvzeti iz sodne in davčne izvršbe preko nove kode namena plačila, s čimer bo uživalcem zagotovljeno, da ti prejemki ne bodo zaseženi za poplačilo dolga iz osebnega bančnega računa.

Zavod bo uživalcem dodatka za pomoč in postrežbo ter invalidnine za telesno okvaro posredoval obvestilo o nakazilu ob izplačilu pokojnin v mesecu marcu 2016 in jih pravočasno obvestil, da so ti prejemki na bančnem izpisku odslej posebej označeni s svojo kodo namena ALMY, znesek pokojnine bo še nadalje prikazan na bančnem izpisku s kodo namena PENS, medtem ko se zapis prejemkov na obvestilu o nakazilu ne spreminja.

Na zavodu ocenjujemo, da bo nova rešitev pri uživalcih pokojnin in drugih dajatev pozitivno sprejeta, saj bodo njihovi prejemki odslej ločeno nakazani od pokojnine in tako varni pred morebitno izvršbo na njihovem osebnem bančnem računu. O tej novosti so bile predhodno obveščene tudi vse banke vključno s poslovno mrežo in so pripravljene za posredovanje informacij svojim strankam, tako kot na zavodu služba za informacije o nakazovanju pokojnin.

Vir: http://www.zpiz.si/

Prijavite se za komentiranje
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework