Nam lahko zaračunajo embalažo po ceni živila?

četrtek, 28 november 2013 08:54
(0 glasov)

Moti me, da v delikatesi pri tehtanju solate, ali pa recimo oliv, ipd., poleg živila zaračunajo tudi plastično embalažo, in to po ceni živila. To se mi zdi nesprejemljivo in zanima me, ali je sploh dovoljeno."

zaracunavanje embalaze2Zakonodaja pravi, da mora prodajalec maso (težo) embalaže, torej plastične posode, kadar se živilo tehta skupaj z njo (kot embalaža ne štejejo delikatesni papir, folija in vrečke), odšteti od skupne mase (teže). Pri določitvi cene mora torej upoštevati le neto oziroma dejansko maso živila. Tehtnica je lahko pri tehtanju že nastavljena na težo embalaže (pravimo, da je "tarirana", torej je embalaža že odšteta), če ni, pa jo mora prodajalec odšteti od stehtane bruto teže.

Pri prodaji narezanih salam, sira, ipd. pa zakonodaja pravi, da se delikatesni papir tehta skupaj z izdelkom in tudi vračuna v ceno izdelka / živila.

Avtorica: Marjana Peterman

Vir: http://www.zps.si

Prijavite se za komentiranje