Izposoja denarja pri ponudnikih kreditov

ponedeljek, 26 junij 2017 11:56
(0 glasov)

Na Tržnem inšpektoratu RS so prejeli vprašanje potrošnika, ki si je pri ponudniku posojil izposodil denarna sredstva v višini 2.000,00 EUR pod naslednjimi pogoji: Mesečni obrok je znašal 240,00 EUR ali 12% mesečno. Po enem letu je odplačal 2.880,00 EUR, vendar je ponudniku še vedno dolgoval glavnico v višini 2.000,00 EUR.  

Na Tržnem inšpektoratu RS, že vrsto let opozarjajo potrošnike, da  pred najetjem kredita preverijo:

 

1. ali ima dajalec kredita (na vidnem mestu v poslovalnici) nalepko - dovoljenje za opravljanje dejavnosti potrošniškega kreditiranja. Če jo nima, ne sklepajte pogodbe, in o tem obvestite Tržni inšpektorat RS.

2. da pred odločitvijo o najetju kredita skrbno proučijo predhodne informacije, do katerih so upravičeni in jih je dajalec kredita dolžan izročiti v pisni obliki ali drugem trajnem nosilcu podatkov.

3. da pred podpisom pogodbe skrbno preberejo vsa določila pogodbe. Posebej pozorni naj bodo na določila o stroških kredita, ki zaradi zamude zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe ne smejo biti višji od dejanskih stroškov in od višine zamudnih obresti, določenih v zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti.

4. da v primeru če pogodbe ne razumejo, jo ne podpišejo, dokler ne dobijo ustreznega (pisnega) pojasnila oz. si poiščejo strokovno pomoč. 

5. Ob sklenitvi pogodbe zahtevajo izvod celotne dokumentacije (pogodbo, ponudbo, izračune..) za svoj arhiv.

 

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o potrošniških kreditih (ZpotK-2) izvaja Tržni inšpektorat RS, Dunajska cesta 160 Ljubljana, na katerega se potrošniki lahko obrnejo, v času uradnih ur na telefonsko številko 01/ 280-87-00 ali po elektronski pošti gp.tirs(at)gov.si.

Da bi Tržni inšpektor lahko preverili konkretne okoliščine, ki kažejo na sum prekrška po Zakonu o potrošniških kreditih (ZPotK-2), ter zoper kršitelja ustrezno ukrepal, potrebuje čimbolj natančne informacije o dajalcu kredita (podjetju), pri katerem je bila potrošniška kreditna pogodba sklenjena.

Potrošnike ponovno opozarjajo, da pogodbo pred podpisom skrbno preberejo in jo ne podpišejo, če je v pogodbi naveden višji znesek denarja od prejetega. Pri tem velja pravilo, da se vračilo kredita izvaja na TRR račun podjetja (dajalca kredita) in ne »na roke« brez ustreznega potrdila, o prejemu denarja.

V zadnjem času so bili s strani posameznikov obveščeni, da se pojavljajo posojilne pogodbe, ki jih sklepajo fizične osebe med seboj. V primeru sklenitve posojilne pogodbe v obliki notarskega zapisa (verodostojna listina), potrošnike opozarjajo na neposredno izvršljivost takšne pogodbe.

Potrošnike opozarjajo, da v primeru posojilnih pogodb, ki jih sklepajo fizične osebe med seboj njihove pravice niso varovane po Zakonu o potrošniških kreditih ( ZpotK-2). Morebitne spore iz naslova takšnih pogodb lahko rešujejo le sodišča.

Previdnost pri sklepanju posojilnih pogodb torej ni odveč!

Vir: http://www.ti.gov.si

Prijavite se za komentiranje
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework