Prispevki filtrirani po datumu: petek, 11 avgust 2017
petek, 11 avgust 2017 11:39

Preventivni program skupaj za zdravje

Preventivni program integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri odraslih. Namenjen je izboljšanju zdravja odraslih prebivalcev Slovenije.

Namen Preventivnega programa Skupaj za zdravje:

  • Zgodnje odkrivanje oseb s prisotnimi dejavniki tveganja za kronične bolezni, ogroženih za razvoj nekaterih najpogostejših kroničnih bolezni in bolnikov s kroničnimi boleznimi ter 
  • Zagotavljanje strokovnih informacij, učenje veščin in nudenje podpore za dolgotrajno spremembo z zdravjem povezanega življenjskega sloga, opolnomočenje za življenje s kroničnimi boleznimi in krepitev duševnega zdravja.

Program prav tako podpira skupnostni pristop za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju z vključevanjem ranljivih skupin.
 

Kaj so kronične bolezni

Kronične bolezni so skupina bolezni, kamor sodijo bolezni srca in žilja, rak, sladkorna bolezen, kronične bolezni dihal, duševne motnje in mišično-skeletne bolezni. Omenjene bolezni zmanjšujejo kakovost življenja obolelih, obenem pa bolezni srca in žilja ter rak predstavljajo najpogostejši vzrok umrljivosti pri prebivalcih Slovenije. 

Pri posameznikih lahko večje tveganje za razvoj teh bolezni ugotovimo na podlagi dejavnikov tveganja. Med najpomembnejše prištevamo tiste, ki so povezani z nezdravimi življenjskimi navadami posameznika: nezdravim prehranjevanjem, nezadostno telesno dejavnostjo, kajenjem, tveganim in škodljivim pitjem alkohola ter dolgotrajno izpostavljenostjo stresu. Pomembna dejavnika tveganja sta tudi prekomerna telesna teža in debelost.

KAJ VKLJUČUJE PREVENTIVNI PROGRAM SKUPAJ ZA ZDRAVJE

centri

 

Za pravočasno odkrivanje tveganja za razvoj kroničnih bolezni ter za krepitev, ohranjanje ali izboljšanje vašega zdravja, sta vam v Preventivnem programu Skupaj za zdravje na voljo:

  • Preventivni pregled, ki ga lahko opravite pri svojem izbranem osebnem zdravniku ali diplomirani medicinski sestri v referenčni ambulanti družinske medicine in
  • Program za krepitev zdravja, ki se ga lahko udeležite v Centru za krepitev zdravja v vašem zdravstvenem domu in je namenjen osebam s tveganji za razvoj kroničnih bolezni in kroničnim bolnikom.

Če imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje sta preventivni pregled in udeležba v Programu za krepitev zdravja za vas brezplačni. 

PREVENTIVNI PREGLED ZA PREPREČEVANJE KRONIČNIH BOLEZNI

preventivni pregledi

Kakšen je namen preventivnega pregleda? 

Udeležba na preventivnem pregledu vam omogoča pravočasno odkrivanje tveganja za kronične bolezni oziroma pravočasno odkrivanje že prisotnih kroničnih bolezni in ustrezno ukrepanje. 

 

Kje poteka preventivni pregled? 

Preventivni pregled poteka v ambulantah družinske medicine pri vašem osebnem izbranem zdravniku ali pri diplomirani medicinski sestri v referenčnih ambulantah družinske medicine. 

Referenčna ambulanta družinske medicine je naziv za ambulanto družinske medicine z razširjenim timom zdravstvenega osebja. Poleg zdravnika družinske medicine in medicinske sestre oziroma tehnika zdravstvene nege je vanjo vključena tudi diplomirana medicinska sestra, ki prevzema aktivnosti na področju preventive.

 

Kdo izvaja preventivni pregled?

Preventivni pregled v referenčni ambulanti družinske medicine izvaja diplomirana medicinska sestra, ki ob ugotovljeni ogroženosti oziroma obolelosti, posameznika usmeri k zdravniku družinske medicine. 

V ambulanti družinske medicine, ki ni referenčna, pa celoten preventivni pregled izvaja zdravnik družinske medicine. 

Pri tistih osebah, ki se iz različnih razlogov ne morete udeležiti preventivnega pregleda pri vašem osebnem izbranem zdravniku, preventivni pregled na domu lahko izvede tudi diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu.

 

Kaj obsega preventivni pregled?

  • Pogovor o vaših življenjskih navadah, povezanih z zdravjem;
  • Meritve krvnega tlaka, telesne višine, teže in obsega pasu;
  • Laboratorijske meritve ter
  • Kratko svetovanje o spreminjanju nezdravih življenjskih navad in krepitvi duševnega zdravja.

 

Kako pogosto poteka preventivni pregled? 

Do preventivnega pregleda ste upravičeni vsakih 5 let. 

Ogroženi za razvoj kroničnih bolezni in kronični bolniki pa vsako leto. 

 

Kaj pridobim z opravljenim preventivnim pregledom?

Po opravljenem preventivnem pregledu se boste skladno z rezultati le-tega, prisotnimi nezdravimi življenjskimi navadami oziroma glede na novo odkrite kronične bolezni, lahko udeležili različnih skupinskih delavnic in individualnih svetovanj v Programu za krepitev zdravja, ki vam bodo pomagale pri krepitvi, ohranjanju ali izboljšanju zdravja oziroma pripomogle h kakovostnemu življenju s kronično boleznijo.

Vir: http://skupajzazdravje.nijz.si

Objavljeno v Zdravje

Pred dnevi smo prek evropskega sistema hitrega obveščanja izvedeli, da naj bi jajca in piščančje meso iz nizozemskih farm vsebovalo pesticid fipronil.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je 9. 8. 2017 obvestila Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) o distribuciji jajčnega proizvoda (predpakirana kuhana in olupljena jajca), ki bi lahko vseboval fipronil, v Slovenijo. Jajca so uporabljali pri pripravi solat in sendvičev. 

Na NIJZ smo pripravili indikativno oceno tveganja, ki bi ga uživanje teh proizvodov lahko predstavljalo za zdravje ljudi.

Ocenili smo, da bi pri zaužitju ene porcije solate z jajci (65 g jajc oz. eno jajce v porciji) ali sendviča z jajci (65 g jajc v porciji) otroci (1-2 leti) dnevno zaužili 87 % akutnega referenčnega odmerka fipronila, odrasli pa 14 %. Po naših ocenah bi odrasli lahko dnevno zaužili do skupno sedem porcij solate ali sendvičev, ki bi vsebovala s fipronilom onesnažena jajca in izpostavljenost fipronilu še ne bi presegla akutnega referenčnega odmerka. Akutni referenčni odmerek je količina snovi, ki jo človek lahko v enem obroku ali dnevu zaužije in pri kateri ne pričakujemo škodljivih učinkov na zdravje.

Pri oceni tveganja smo upoštevali, da je edini vir vnosa fipronila v telo z jajci. Pri izračunih smo uporabili najvišjo izmerjeno količino fipronila v jajcih, ki je bila določena v Belgiji -  1,2 mg/kg jajc. V ostalih vzorcih jajc, ki so jih analizirali na Nizozemskem in v Nemčiji, so bile izmerjene vrednosti fipronila precej nižje, največ 0,36 mg/kg jajc.

Ocenjena izpostavljenost fipronilu zaradi predvidenega uživanja solate ali sendvičev, ki bi vsebovala s fipronilom onesnažena jajca, torej ne presega akutnega referenčnega odmerka.
Poleg tega bi želeli poudariti, da preseganje tega odmerka tudi sicer še ne pomeni, da se bodo škodljivi učinki na zdravje ljudi dejansko pojavili, temveč gre za pokazatelja verjetnosti, da se škodljivi učinki lahko pojavijo.


Kaj je fipronil?

Fipronil je insekticid s širokim spektrom delovanja, ki se uporablja za zatiranje in uničevanje bolh, uši, moljev in drugih insektov. V EU je dovoljena uporaba fipronila v fitofarmacevtskih sredstvih, vendar v Sloveniji že od leta 2004 ni registrirano nobeno sredstvo s to aktivno snovjo.

Dovoljena je uporaba fipronila v biocidnih proizvodih za zatiranje mravelj, mrčesa in zajedavcev ter kot veterinarsko zdravilo za zatiranje bolh in zajedavcev na hišnih živalih, ne pa na živalih namenjenih za prehrano ljudi.

Toksikološke študije s fipronilom so pokazale, da je za poskusne živali akutno strupen po zaužitju, stiku s kožo in vdihavanju. Ne draži oči ali kože in ne povzroča alergije po stiku s kožo. Pri enkratni in ponavljajoči izpostavljenosti fipronil vpliva na živčevje podgan, miši, psov in kuncev, a učinki izginejo po prenehanju izpostavljenosti fipronilu. Vpliv na živčevje so opazili tudi pri mladičih podgan, ki so bile v času brejosti in med laktacijo izpostavljene fipronilu. V primeru dlje časa trajajoče izpostavljenosti fipronilu so pri poskusnih živalih ugotovili škodljive učinke še na jetrih in ščitnici. Na podlagi rezultatov toksikoloških študij sklepamo, da fipronil ne povzroča raka in ni mutagen. več informacij najdete na naslednji povezavi.

Kakšni so znaki akutne zastrupitve s fipronilom pri ljudeh?

V primeru akutnih zastrupitev (npr. nepravilna uporaba veterinarskih zdravil in biocidov) so se pri ljudeh pojavili glavobol, slabost, bruhanje, omotica, mravljinčenje v izpostavljenih predelih telesa, tesnoba s telesnim nemirom in krči. Znaki akutne zastrupitve so bili pri večini zastrupljencev blagi in prehodnega značaja.

Ali uživanje jajc, onesnaženih s fipronilom, lahko predstavlja tveganje za zdravje?

Nemški inštitut za vrednotenje tveganja (BfR) je ocenil akutno tveganje za pojav škodljivih učinkov na zdravje ljudi zaradi uživanja jajc, onesnaženih s fipronilom. Pri oceni so kot najslabši možni primer upoštevali najvišjo izmerjeno količino fipronila v jajcih in piščančjem mesu in podatke o zaužitih količinah teh živil. Tveganje so ocenili za populacijo otrok starih od dve do štiri leta in za odraslo populacijo.

Ocenili so, da pri odraslih občasno uživanje onesnaženih jajc in piščančjega mesa ne predstavlja tveganja za pojav škodljivih učinkov, medtem ko občasno uživanje onesnaženih jajc lahko predstavlja tveganje za zdravje otrok. To so ugotovili le za en vzorec jajc, v katerem je bila izmerjena najvišja koncentracija fipronila, medtem ko uživanje piščančjega mesa ne predstavlja tveganja za zdravje otrok. Podrobnejše informacje najdete na naslednji povezavi.

Kakšne so aktivnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)?

NIJZ spremlja in strokovno podpira aktivnosti za zaščito zdravja ljudi Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Kakšne so aktivnosti Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)?

UVHVVR nadzira in spremlja varnost živil v vseh segmentih verige z hrano (»od vil do vilic«) z namenom varovanja zdravja ljudi.

Kaj lahko storite sami?

Če bi bilo ugotovljeno, da obstaja možnost prenosa onesnaženih jajc v Slovenijo, bo Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sprožila postopke, po katerih bodo potrošniki o tem nemudoma obveščeni.

 

Besedilo pripravil NIJZ v sodelovanju z UVHVVR.

Vir: http://www.nijz.si

Objavljeno v Zdravje
petek, 11 avgust 2017 11:23

Vabilo k akciji Prekolesarimo svet 2017

Že četrto leto zapored simbolična podpora kolesarjev ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora 2017.

Nacionalni Inštitut za javno zdravje, Slovenski center za raziskovanje samomora, Slovensko združenje za preprečevanje samomora in Nacionalno združenje za kakovost življenja OZARA Slovenija vas vabimo, da se nam pridružite in sodelujete v simbolni akciji Prekolesarimo svet ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora 2017. Pobudnik akcije Prekolesarimo svet je Mednarodna zveza za preprečevanje samomora. Ker so bile pretekle akcije uspešne tudi v Sloveniji, se ji letos zato pridružujemo že četrtič zapored. Z akcijo, v kateri se simbolično poveže ves svet (sodelujejo udeleženci iz vseh celin), nam pomagate razširjati zavedanje, da samomore lahko preprečujemo.

Cilj akcije 
Uresničiti izziv, da bi udeleženci iz vsega sveta z združenimi močmi prekolesarili 40.075 kilometrov, kolikor znaša obseg Zemlje. Akcije v preteklih so bile po celem svetu zelo odmevne, saj je skupno število prekolesarjenih kilometrov znašalo skoraj štirikrat toliko, kot je obseg Zemlje.

Namen akcije
Vzpodbujati druženje med ljudmi in s tem premagovati osamljenost, ki je eden izmed dejavnikov tveganja za razvoj duševnih stisk. Glavni namen akcije je razširjati zavedanje, da samomore lahko preprečujemo.

Kdaj
V akciji lahko sodelujete od danes, 10. avgusta, do 10. septembra 2017, ko uradno obeležujemo svetovni dan preprečevanja samomor. Letošnje geslo je Vzemi si trenutek, reši življenje, ki poudarja pomen skupnosti in pozornosti do bližnjega.

Kako in kje lahko sodelujem
Kolesarite lahko na kakršnem koli kolesu, lahko je tudi sobno. Kolesarite lahko sami, v družbi s svojimi bližnjimi ali v okviru svojih delovnih organizacij. Na kolo vabimo vse: odrasle, otroke, mladostnike in družine – z željo, da bi se kot skupnost povezali in angažirali v nameri za preventivno delovanje in ohranjanje življenj.

Uradni znak akcije in potrdilo o udeležbi
Da bi bila akcija čim bolj prepoznavna, smo za udeležence pripravili tudi etikete za udeležence z uradnim znakom akcije ter potrdilo o sodelovanju oziroma udeležbi. Uradni znak akcije oziroma etiketo za udeležence lahko natisnete ter ga pripnete na oblačila ali kolo. Dostopen je na naslednji povezavi. Da bi vam lahko poslali potrdilo o udeležbi, vas prosimo, da po končanem kolesarjenju na naslednji povezavi izpolnite spletni obrazec z vašimi podatki in številom prekolesarjenih kilometrov. Na ta način bomo ob koncu skušali zbrati skupno število kilometrov, ki jih bodo vsi udeleženci prekolesarili v Sloveniji. Seštevek bomo kot vsako leto posredovali tudi Mednarodni zvezi za preprečevanje samomora, kjer bodo zbirali informacije o skupnem številu prekolesarjenih kilometrov po vsem svetu. Vabimo vas, da svoje izkušnje in utrinke iz akcije delite tudi preko socialnih omrežij, razširite informacijo o akciji in k sodelovanju povabite svoje znance in bližnje. Pridružite se aktivnosti. Vzajemno angažirajmo prebivalce Slovenije za preprečevanje samomora.

Več v sporočilu za medije na naslednji povezavi.

***

Organizatorji akcije Prekolesarimo svet v Sloveniji

Objavljeno v Dogodki

Akviziterji zaenkrat neznanega podjetja pod krinko kampanje ZAMENJAJ in PRIHRANI potrošnikom `pomagajo´ pri zamenjavi dobavitelja energije.

Na ZPS se je obrnilo več potrošnikov, ki so jih terenski akviziterji z obrazložitvijo da pomagajo potrošnikom do cenejše elektrike in plina v imenu Zveze potrošnikov Slovenije, prepričali v podpis dokumentacije. Poudarjamo, da na terenu nimamo nobenih terenskih sodelavcev in da potrošniki lahko sodelujejo v naši akciji izključno s prijavo prek spletne strani www.zamenjajinprihrani.si ali telefonske številke 01/432 30 35.

Po informacijah, ki smo jih prejeli od potrošnikov, akviziterji nagovarjajo predvsem starejše ljudi, od njih zahtevajo račune in položnice za elektriko ter jih prepričujejo k podpisu dokumentacije.

ZPS poziva vse potrošnike naj nas o morebitnem obisku `akviziterjev´, ki se sklicujejo na ZPS, obvestijo na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., saj želimo ukrepati in preprečiti zavajanje potrošnikov na terenu. Potrošnikom so dodatne informacije o kampanji ZPS kot tudi pomoč pri prijavi na voljo po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na telefonski številki 01/432 30 35 (vsak delavnik med 8. in 20. uro).

Kaj lahko storite, če ste pogodbo že podpisali, pa bi jo sedaj radi preklicali?
Pri pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, imajo potrošniki pravico, da v roku 14 dni obvestijo podjetje, da od pogodbe odstopajo. Pri tem jim ni potrebno navesti razloga za odločitev. Odstop od pogodbe naj podjetju sporočijo pisno, tako da bodo imeli dokazilo.

Nasvet ZPS: Bodite previdni pri sklepanju pogodb zunaj poslovnih prostorov
1. Če vas na domu obišče predstavnik podjetja, se prepričajte o identiteti osebe in o tem katero podjetje zastopa. Zahtevajte uradno identifikacijo in dokazilo o namenu prihoda. Dodatno lahko identiteto obiskovalca potrdite s klicem neposredno na podjetje, ki naj bi ga obiskovalec zastopal.
2. Če je zastopnik pretirano vsiljiv ali noče zapustiti vašega doma, pokličite policijo na številko 113.
3. Preverite ponudbo. Tudi če vam agent zagotavlja, da boste dosegli visoke prihranke, to ni nujno res – agent vam želi prodati svoj produkt in vaš prihranek ni nujno na vrhu lestvice njegovih prioritet.
4. Zahtevajte ponudbo v pisni obliki in si vzemite dovolj časa, da jo primerjate z vašo obstoječo pogodbo in drugimi primerljivimi ponudbami na trgu.
5. Ničesar vam ni potrebno podpisati takoj ob prvem obisku agenta – to celo odsvetujemo. Za podpis nove pogodbe se odločite le, ko poznate njeno vsebino ter vse pravice in obveznosti, ki vam jih prinaša. 
6. Predhodno morate prejeti tudi vse informacije o pogojih, rokih in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe. Če vam podjetje ne poda informacij o pravici do odstopa od pogodbe, se rok za odstop od pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, podaljša na 12 mesecev. Pri pogodbah o opravljanju storitev začne odstopni rok teči z dnem sklenitve pogodbe.

Vir: https://www.zps.si

Objavljeno v Novice
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework