Prispevki filtrirani po datumu: petek, 13 januar 2017
petek, 13 januar 2017 10:42

Sezonska gripa in cepljenje

V Sloveniji smo že zaznali posamezne primere gripe, kar pomeni, da v prihodnjih tednih lahko pričakujemo povečevanje števila obolelih z gripo. Kakšna bo letošnja sezona gripe, je nemogoče napovedati. Običajno pa je vsako leto vrh sezone gripe konec januarja oziroma februarja, ko beležimo največje število obolelih.

Preprečevanje gripe

Gripa je zelo nalezljiva bolezen in virus se z lahkoto širi med prebivalci. Po ocenah zanjo vsako sezono zboli od pet do 10 odstotkov prebivalcev, kar je zelo veliko. Za preprečevanje širjenja je priporočljivo upoštevati tri enostavna pravila:

  • ostati doma, če zbolimo in bi lahko imeli gripo;
  • temeljito in pogosto si umivamo roke in pri kihanju ali kašljanju si usta pokrijemo s papirnatim robčkom za enkratno uporabo ali kihamo/kašljamo v rokav.
  • najučinkovitejša zaščita pred gripo pa je vsakoletno cepljenje.

Ogrožene skupine zaradi okužbe z gripo

Cepljenje priporočamo vsem prebivalcem, še posebej pa ogroženim skupinam:

  • starejšim od 65 let,
  • kroničnim bolnikom in njihovim družinskim članom,
  • majhnim otrokom (od šest mesecev do drugega leta starosti) in njihovim družinskim članom,
  • nosečnicam in družinskim članom,
  • posameznikom, ki čakajo na sprejeme na bolnišnično zdravljenje
  • zdravstvenim delavcem, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe,
  • drugim delavcem v nujnih službah, ki so pomembni za delovanje različnih dejavnosti. 

Virusi gripe se stalno spreminjajo, zato se spreminja tudi cepivo, ki je vsako leto pripravljeno tako, da ščiti proti virusom, ki bodo predvidoma krožili v prihajajoči sezoni. Cepiti se je treba vsako leto z enim odmerkom cepiva, za otroke mlajše od devet let, ki se prvič cepijo proti gripi, sta potrebna dva odmerka. Zaščita se vzpostavi približno dva tedna po cepljenju in traja več mesecev, postopoma upada in je po enem letu lahko že prenizka.

Cepljenje proti gripi ščiti tako pred boleznijo kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo spremljajo. Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih bolezni večinoma poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje z znaki obolenja dihal in bolečinami v mišicah in sklepih. Pri ogroženih skupina prebivalstva pa bolezen lahko poteka s težjo klinično sliko s pogostimi zapleti (kot so virusne in bakterijske pljučnice) in tudi z višjo smrtnostjo. Pri omenjenih skupinah cepljenje zmanjšuje tveganje za hospitalizacije in tudi smrt zaradi bolezni same ali njenih zapletov.

Precepljenost proti gripi se zmanjšuje

V Sloveniji je precepljenost proti gripi zelo nizka in je med najnižjimi v EU. Prejšnjo sezono je bilo pri nas cepljenih rekordno malo ljudi - le dobrih 68.000 oseb (podatki o cepljenih po posameznih regijah so v tabeli), kar je precej manj kot pred približno 10-imi leti, ko se je proti sezonski gripi cepilo skoraj 200.000 prebivalcev. 

tabela cepljenih gripa

Zaskrbljujoč je trend precepljenosti, saj se število cepljenih vsako leto zniža. Prav tako se zadnja leta znižuje delež cepljenih v najbolj ogroženi skupini prebivalcev, to je med starejšimi od 65 let, ki je lani znašal le še dobrih 10 odstotkov, kar je daleč od cilja Svetovne zdravstvene organizacije, da bi bil delež cepljenih proti gripi v skupini nad 65 let (in drugih rizičnih skupinah) kar 75 odstotkov. S povečanjem precepljenosti pri teh skupinah bi lahko preprečili težje poteke bolezni in številne zaplete, pa tudi marsikatero smrt. Zato bi bilo v Sloveniji treba dodatno spodbuditi cepljenje proti gripi, predvsem rizičnih skupin in zdravstvenih delavcev.  

Kje se izvaja cepljene?

Cepljenje se izvaja pri izbranih zdravnikih in v ambulantah na območnih enotah NIJZ po celi Sloveniji

Vir: http://www.nijz.si/

Objavljeno v Zdravje
petek, 13 januar 2017 10:34

Sistem eNaročanja se pospešeno uvaja

Storitev eZdravja, ki bo v letu 2017 zagotovo prinesla znatne koristi za paciente in bo pomenila korak naprej, je polna uvedba eNapotnice in eNaročanja na nacionalni ravni. Čeprav storitev eNaročanje, ki omogoča elektronsko napotitev in naročanje pacientov na zdravstvene storitve s primarne na sekundarno in terciarno zdravstveno raven ali znotraj sekundarne oziroma terciarne zdravstvene ravni, še niso v celoti vzpostavili vsi izvajalci zdravstvenih storitev na sekundarni in terciarni ravni in je bilo v sistem eNaročanja do konca leta 2016 vključenih tri četrtine izvajalcev, pa podatki kažejo, da je glede na obseg naročanja do zdaj že ustrezno pripravljenih okoli 90 odstotkov izvajalcev. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je načrtoval uvedbo naslednjega koraka: izenačitve elektronske in papirnate napotnice od 15. januarja 2017 dalje, vendar storitev s tem datumom še ne bo na voljo pri vseh zdravstvenih izvajalcih.

Kljub napovedani izenačitvi elektronske napotnice in papirne napotnice, ki je bila načrtovana za 15. januar 2017, smo morali na NIJZ ta teden rok za popolno izenačitev prestaviti. Vzrok za to prestavitev je to, da vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo zdravstvene storitve na drugem in tretjem nivoju, še niso sposobni sprejemati napotnic preko sistema eNaročanja za vse storitve, ki jih izvajajo. Zato je napotnico poleg elektronske verzije še naprej potrebno tudi natisniti in tako omogočiti naročanje tudi pri izvajalcih, ki eNapotnice še niso sposobni sprejeti. Pri tej odločitvi za podaljšanje roka nas je vodila predvsem skrb za varnost pacientov, saj smo situacijo, ko se pacient kljub veljavni elektronski napotnici ne bi mogel naročiti, iz stališča zagotavljanja potrebnih zdravstvenih storitev ocenili kot nesprejemljivo.

Uvedba storitve eNaročanja odvisna od izvajalcev

Uvajanje eNaročanja pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti pomeni poseg tudi v samo organizacijo delovnih procesov pri njih, kar je precej zahtevna naloga. Glavne težave so predvsem v tem, da se vsi izvajalci, kljub intenzivnim  aktivnostim za spodbujanje uporabe, še niso v celoti vključili v sistem in torej še ne omogočajo eNaročanja za storitve, ki jih izvajajo. Prav tako po primerjavi podatkov ugotavljamo, da ne poročajo o točnih čakalnih dobah. To je tudi eden od glavnih vzrokov, zakaj se je rok za popolno uveljavitev sistema zamaknil, saj ne moremo začeti s splošno uporabo sistema, kjer eNaročanje še ni omogočeno za vse storitve in kjer so podatki o čakalnih dobah neskladni z dejanskim stanjem.

ezdravje logo

Natančnega datuma vključitve vseh izvajalcev v eNaročanje za zdaj še ne moremo napovedati. Napovedujemo pa, da bomo skupaj z ostalimi deležniki v zdravstvu v sistemu aktivnosti v prihodnjem obdobju še bolj intenzivno izvajali, predvsem na področju zagotavljanja točnih podatkov o prvih razpoložljivih terminih za izvedbo zdravstvenih storitev in pri povečevanju števila izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki bodo omogočali naročanje – tudi preko portala za paciente zVEM, ki je v poskusni verziji za paciente že na voljo.

Prednosti eNaročanja za paciente

eNaročanje bo državljanom omogočilo boljši pregled nad tem, kdo v Sloveniji izvaja posamezne zdravstvene storitve. Na osnovi prikazanih čakalnih dob in prvih prostih terminov, ki se bodo tekoče osveževali, bodo ti na osnovi izdane eNapotnice dobili možnost, da se bodo lahko elektronsko naročili na termin pri izvajalcu z najkrajšo čakalno dobo oziroma pri tistemu izvajalcu, ki mu najbolj ustreza.  Preko portala zVEM bodo lahko svoje termine za izvedbo storitve kadarkoli odpovedali in se naročili pri drugem izvajalcu. Portal zVEM vsem uporabnikom kadarkoli omogoča pregled prvih prostih terminov ali okvirnih terminov pri vseh izvajalcih, tudi če nimajo izdane eNapotnice. Posebej poudarjamo, da se z uvedbo eNapotnice še naprej ohranjajo vsi dosedanji načini naročanja na zdravstvene storitve (telefonsko, osebno) in tako pacienti, ki so s spletnimi stranmi manj domači, nikakor niso kakorkoli prikrajšani pri naročanju na zdravstvene storitve.

Vir: http://www.nijz.si/

Objavljeno v Zdravje

V skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov, mora prodajalec za dobavo blaga in storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora. Obveznost izdaje računa določa že Zakon o varstvu potrošnikov, v skladu s katerim že od leta 1998 velja, da je prodajalec ali izvajalec storitve v skladu s 35. členom dolžan potrošniku izdati račun.

Kljub temu se nekateri potrošniki zavestno odpovejo izdaji računa, misleč, da bodo s tem privarčevali, vendar je lahko takšen nakup blaga ali plačila storitve za potrošnika precej dražji, kot bi bil, če bi prejel račun. Če se na blagu pojavi napaka ali pa je bila storitev opravljena nepravilno in potrošnik želi uveljavljati svoje pravice iz naslova reklamacij, ki mu pripadajo po Zakonu o varstvu potrošnikov, potrošnik tako nima dokazila o nakupu, s čimer pa je oteženo, če ne celo onemogočeno uveljavljanje takšnih pravic.

Izdan račun tudi omogoča, da po nakupu preverimo pravilnost zaračunanega zneska. Prav gotovo se je vsakomur izmed nas že zgodilo, da je po preverjanju računa ugotovil, da mu je bilo nekaj zaračunano napačno in v takem primeru je z računom pri trgovcu mogoče doseči pravilen obračun.  

Z neizdajanjem računov se podpira tudi siva ekonomija ter utaja davkov. Še vedno se potrošniki premalo zavedamo, da neplačani davki škodujejo vsem državljanom, saj se tudi iz plačanih davkov financira naš šolski in zdravstveni sistem in vse druge javne storitve, ki jih državljanom zagotavlja država.

Zato pozivamo tako potrošnike kot tudi podjetja, da vsi skupaj vklopimo razum ter zahtevamo račun, hkrati pa lahko s prejetim računom sodelujemo tudi v nagradni igri, v kateri lahko z malo sreče dobimo tudi visoko denarno nagrado. Več o nagradni igri si lahko preberete na http://www.fu.gov.si/mediji/nagradna_igra_vklopi_razum_zahtevaj_racun/ .

Vir: http://www.ti.gov.si/

Objavljeno v Novice

Potrošnica je v nedeljo potrebovala dve zdravili, ki sta na voljo brez recepta. Presenetila pa jo je cena, saj je na računu opazila, da so ji za vsako zdravilo posebej zaračunali še takso v času dežurstva, in sicer 1,29 evra. Zanimalo jo je, ali je takšno zaračunavanje takse upravičeno in v kateri predpis to določa?

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja določajo, da lahko izvajalec zdravstvenih storitev zahteva doplačilo, če gre za storitve, ki niso nujne in so opravljene v nočnem času (med 22. in 6. uro) ter ob nedeljah in praznikih.

Dežurna služba je namenjena izdajanju zdravil na recept, ki je predpisan istega dne ali označen kot nujen. Za takšna zdravila plačilo dodatka za dežurstvo ni potrebno. Za ostala zdravila in zdravila brez recepta pa lahko lekarna zaračuna poseben dodatek. Lekarne morajo obvezno vidno označiti, da se tak dodatek zaračunava v času dežurstva zaračunava.

Vir: https://www.zps.si

Objavljeno v Nasveti
petek, 13 januar 2017 10:08

V veljavi novi zakon o voznikih

Z današnjim dnem začne veljati novi zakon o voznikih. Poleg uskladitve z evropsko direktivo prinaša tudi prenovo določb, ki urejajo usposabljanje kandidatov za voznike v šolah vožnje, s čimer naj bi se povečala varnost cestnega prometa.

Zakon spreminja in dopolnjuje vsebine s področja usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil v šolah vožnje, izvajanja programov dodatnih usposabljanj za voznike motornih vozil, strokovnega in inšpekcijskega nadzora nad šolami vožnje in izvajalci programov dodatnih usposabljanj, elektronskega vodenja podatkov, potrebnih za izdajo vozniškega dovoljenja na enem mestu ter sklenitve sporazuma o vzajemnem priznavanju vozniških dovoljenj s tretjimi državami.
 
Predpisuje pogoje za izvajanje usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil. Odločbo o registraciji šole vožnje bo izdala agencija za varnost prometa, ki bo tudi vodila register šol vožnje. Kot so že ob predstavitvi zakona poudarili na vladi, zagotavljanje kakovostnega usposabljanja bodočih voznikov bistveno vpliva na splošno prometno varnost, pri tem pa so poudarili, da je največ prometnih nesreč s hudimi posledicami ravno med mladimi vozniki.
 
Za novince v kategorijah A2 in A oz. motorna kolesa pa je po novem obvezno dodatno usposabljanje za voznike začetnike, četudi so ta program pred tem že opravili za kategorijo.
 
Zakon poskuša v prihodnje preprečiti tudi nepravilnosti, kot so bile tiste, ki so jih razkrile policijske preiskave v avtošolah iz leta 2013. Tako se po novem šola vožnje, ki bi bila izbrisana iz registra šol vožnje zaradi neizvajanja usposabljanja v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, še tri leta po tej prepovedi ne bo mogla ponovno vpisati v register šol vožnje.
 
Spreminjajo se tudi pogoji za opravljanje dejavnosti izobraževanja kandidatov za pridobitev vozniškega dovoljenja. Poleg tega se bistveno spreminja ureditev delovnih razmerij učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje. Po veljavnih predpisih so kadri v šoli vožnje delo opravljali na podlagi pogodb o zaposlitvi in na podlagi podjemnih pogodb. Po novem bo to razmerje mogoče le še na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Šole vožnje morajo pogodbena razmerja z zaposlenimi urediti v pol leta.
 
Podaljšuje se tudi rok za zamenjavo vozniških dovoljenj na obrazcih, izdanih pred julijem 2009. Nov rok za menjavo je 19. januar 2023. Ureja se tudi ena od temeljnih zahtev za izdajo vozniškega dovoljenja - običajno prebivališče, ki je kraj, kjer oseba živi najmanj 185 dni v tekočem letu.
Objavljeno v Novice

V 2015 je bilo v Sloveniji izdanih več kot 17 milijonov receptov ali 8,5 recepta na prebivalca.

Število predpisanih zdravil (receptov) narašča s starostjo oseb; opazno se zviša po 60. letu. Ženske, stare nad 85 let, so prejele za 3 % več receptov kakor moški te starosti. Največ receptov je bilo predpisanih za zdravila za bolezni srca in ožilja, za zdravila z delovanjem na živčevje ter za zdravila za bolezni prebavil in presnove.

recepti 2015

Vir: http://www.stat.si/

Objavljeno v Zdravje
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework