Prispevki filtrirani po datumu: četrtek, 07 september 2017

Patronažna nega je integralni del primarne zdravstvene nege in s tem primarnega zdravstvenega varstva. Izvaja se na bolnikovem domu, v zdravstvenem domu, v lokalni skupnosti in na terenu. Glede na to, da se življenjska doba podaljšuje in da vse več starostnikov ostaja v domačem okolju, je potreba po teh storitvah po navedbah občin vse večja.

 
Patronažno varstvo v ljubljanski občini (Mol) zagotavlja Zdravstveni dom (ZD) Ljubljana, ki ima po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) 113,05 programa patronaže in nege na domu.
 
"To pomeni, da imamo financiranih 113 patronažnih medicinskih sester, 88 diplomiranih medicinskih sester v patronaži in 25 srednjih medicinskih sester v negi na domu," so za STA pojasnili v domu. Po podatkih Mola v občini deluje en koncesionar z enim programom.
 
Patronažna služba pokriva vse prebivalce, ki živijo na območju ljubljanske mestne občine oz. tiste, ki potrebujejo pomoč patronažne sestre v dogovoru z zdravnikom. Potrebe prebivalcev Mola so po navedbah uprave ZD Ljubljana večje od obsega storitev, ki jih omogoča ZZZS.
 
"Gre za preventivne obiske odrasle populacije in starih, ki so jih patronažne medicinske sestre v preteklosti opravljale, a je ZZZS v zadnjih letih kriterije za izvedbo oz. pravico do teh obiskov glede na pravila o obveznem zdravstvenem zavarovanju zelo okrnil," so poudarili.
 
Lani so v ZD Ljubljana izvedli obsežen mednarodni projekt CPC+, v okviru katerega so patronažne sestre preventivno obiskovale starejše osebe. Potrebe po strokovni službi, kot je patronažna, so se po navedbah uprave potrdile, kot zelo koristne pri preprečevanju in ugotavljanju kroničnih bolezni.
 
V okolici Ljubljane patronažno službo zagotavljajo občine, stroške izvajanja v celoti krije ZZZS. Tako na primer patronažno varstvo v občini Kamnik zagotavlja tamkajšnji zdravstveni dom dr. Julija Polca s svojo patronažno službo, ki zaposluje 12 patronažnih delavcev. "V občini ni koncesionarjev, ki bi izvajali patronažno službo. Na ravni nege oz. pomoči na domu pa storitev izvaja zavod Pristan s koncesijsko pogodbo," so za STA pojasnili na občini.
 
Življenjska doba se podaljšuje, vse več starostnikov ostaja v domačem okolju, zato je potreba po patronažnih storitvah, kot pravijo na občini, vse večja. Podatki kažejo, da je bilo lani 17.300 obravnav, v prvi polovici tekočega leta pa že 10.073, kar pomeni, da bo letos obravnav bistveno več. "Pojavlja se tudi to, da se v eni družini obravnava oba zakonska starostnika, saj so cene storitev za premestitev v domove za ostarele previsoke za svojce," so poudarili.
 
Patronažna služba sledi 14 načelom temeljnih življenjskih funkcij. Največ je kurativnih obiskov, in sicer laboratorijskih storitev, prevezov ran, merjenj vitalnih funkcij. V to službo sodijo obiski nosečnic in novorojenčkov (babiški obiski). Preventivni obiski pa so namenjeni preprečevanju oziroma spodbudi k izboljšanju zdravstvenega stanja občanov.
 
"Patronažna služba v občini Dol pri Ljubljani je urejena s koncesijsko pogodbo z dvema izvajalkama, ki opravljata to javno zdravstveno službo za naše občane v obsegu in na način, ki ga določa ZZZS," so za STA pojasnili z občinske uprave. Letno opravita okoli 1400 obiskov, od tega 200 preventivnih in 1200 kurativnih obiskov. Tudi v tej občini so potrebe po patronažnem varstvu, kot pravijo, čedalje večje.
 
Občina Ig je nedavno objavila razpis za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju patronažnega varstva in zdravstvene nege na domu v občini. Rok za prijave je 18. september.
 
Vir: http://www.zdus-zveza.si
Objavljeno v Zdravje

Danes je objavljeno javno povabilo: »AKTIVNI DO UPOKOJITVE«, katerega namen je spodbujanje delodajalcev k trajnejšemu zaposlovanju starejših brezposelnih. S tem bomo subvencionirali zaposlitve 110 brezposelnim osebam, starejšim od 55 let. Delodajalec bo za zaposlitev starejšega delavca lahko pridobil do 13.000 evrov subvencije. Skupaj je za javno povabilo na voljo skoraj 1,5 milijona evrov.Med brezposelnimi je vse večji delež oseb, starih 50 let ali več. Skupno število brezposelnih se v zadnjih dveh letih zmanjšuje, medtem ko pri starejših brezposelnih beležimo podpovprečen upad. Položaj starejših na trgu dela je še posebej neugoden, saj so za delodajalce manj zanimivi zaradi starosti, ki pa se pogosto povezuje s slabšo izobrazbeno strukturo, manjšo fleksibilnostjo, zdravstvenimi težavami in zmanjšano produktivnostjo. Zaradi navedenega so pogosto brezposelni dlje časa, kar jim dodatno otežuje ponoven vstop na trg dela. 

V zadnjem obdobju je vse več zaposlovanja starejših brezposelnih, pomemben porast beležimo v letu 2016. Pomembno k zaposlovanju prispevajo tudi ukrepi aktivne politike zaposlovanja (APZ), vključevanje starejših brezposelnih se je ponovno okrepilo predvsem v zadnjem letu. 

Danes je objavljen nov program oziroma javno povabilo: »AKTIVNI DO UPOKOJITVE«, katerega namen je spodbujanje delodajalcev k trajnejšemu zaposlovanju starejših brezposelnih, in sicer za nedoločen čas oz. do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev. Ciljna skupina so osebe, starejše od 55 let, ki so vsaj en mesec prijavljene v evidenci brezposelnih. Prednost pri vključevanju bodo imeli  prejemniki denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči.  
 
Subvencija v višini 13.000 evrov bo dobil delodajalec, ki  bo zaposlil starejšo brezposelno osebo, in sicer v dveh delih: 10.000 evrov po 24 mesecih in 3.000 evrov, če bo zaposlitve po 24 mesecih ohranjena še 6 mesecev.
 
Javno povabilo bo odprto od 13. 9. 2017 do 13. 10. 2017 oziroma do razdelitve sredstev javnega povabila za katerega je sicer namenjenih 1.430.000,00  evrov.

Razpis in razpisna dokumentacija

Vir: http://www.mddsz.gov.si
Objavljeno v Novice
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework