Prispevki filtrirani po datumu: torek, 21 oktober 2014

Program Zora

  • Ime državnega programa ZORA sestavljajo črke iz naslova programa »Zgodnje Odkrivanje predRAkavih sprememb materničnega vratu«.
  • ZORA je preventivni program za odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb na materničnem vratu. To pomeni, da v sklopu programa ZORA ginekologi s pregledovanjem zdravih žensk pravočasno odkrijejo tiste, ki imajo predstopnjo ali začetno stopnjo raka materničnega vratu (RMV). Tedaj je možno z enostavnimi terapevtskimi posegi raka preprečiti ali povsem pozdraviti.
  • ZORA je državni presejalni program (DP ZORA), kar pomeni, da vsaka ženska, stara med 20 in 64 leti, ki v zadnjih treh letih ni opravila pregleda z odvzemom brisa materničnega vratu, dobi na dom pisno vabilo na pregled. Ker RMV raste počasi in potrebuje več let, da iz predrakave oblike napreduje v raka, je mogoče s pregledi žensk na tri leta veliko večino nevarnih sprememb materničnega vratu odkriti in zdraviti pravočasno.
  • DP ZORA je dinamičen sistem, ki za doseganje svojih ciljev sledi sodobnim medicinskim spoznanjem. S stalnim zagotavljanjem, spremljanjem in nadzorom kakovosti stremi k čim boljši organiziranosti ter kakovosti dela vseh posameznikov v interdisciplinarnem timu.

 

Rak materničnega vratu je ena redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s pravočasnim odkrivanjem in zdravljenjem predrakavih sprememb. Presejalni program ZORA s preventivnimi ginekološkimi pregledi in pregledi celic v brisu materničnega vratu omogoča pravočasno odkriti predrakave spremembe.  

 

Program ZORA z vsemi, ki v njem sodelujejo (ginekologi, patologi, citopatologi, presejalci in ženske s svojo udeležbo) uspešno zmanjšuje zbolevnost za rakom materničnega vratu med slovenskimi ženskami že od leta 2003: takrat je (Register raka RS) zbolelo 211 žensk, leta 2013 pa 122 - za skoraj polovico manj kot leta 2003.

Rak materničnega vratu

Rak materničnega vratu (RMV) je posledica okužbe s humanim papilomskim virusom (HPV), ki lahko pri majhnem deležu okuženih žensk, ki imajo hkrati še druge, ne povsem znane dejavnike tveganja, povzroči spremembo zdravih celic v rakave. Te celične spremembe potekajo počasi in postopno več let. V tem obdobju se zdrave celice najprej spremenijo v predrakave, ki imajo že nekatere rakave lastnosti, vendar se ne delijo nenadzorovano, ne rastejo invazivno in ne zasevajo. Iz njih se, če jih ne zdravimo, postopno razvije rak. Ginekolog lahko s testom PAP (brisom materničnega vratu) predrakave celice odkrije in pravočasno zdravi.


Simptomi

Zgodnjih simptomov, ki bi opozarjali na nevarnost raka, ponavadi ni.

Prvi simptomi in znaki se pojavijo pozno:

  • krvavitev ali rjav izcedek po spolnem odnosu oz. med dvema menstruacijskima krvavitvama;
  • krvavitev v pomenopavzi;
  • dolgotrajen smrdeč izcedek iz nožnice;
  • boleč spolni odnos;
  • stalne bolečine v križu (če niso posledica sprememb v hrbtenici);
  • pogosto in boleče uriniranje ali krvav urin (če ni posledica vnetja mehurja).

Vir: http://zora.onko-i.si/

Objavljeno v Zdravje

1. oktobra 2014 se je zaključil projekt Pravočasni pregled ustne votline lahko reši življenje.

V njem je sodelovalo več kot 250 zobozdravnikov in skupaj so prebivalcem Slovenije omogočili okoli 2000 brezplačnih pregledov, s ciljem, da bi odkrili zgodnje maligne spremembe v ustni votlini in ozavestili prebivalstvo o tej hudi bolezni. Projekt je že sedaj izpolnil vsa pričakovanja, od približno 2000 pregledanih pacientov je bilo 125 napotenih k specialistu. Sporočilo projekta je bilo, da samo redni zobozdravniški pregledi rešujejo mnoge težave, v primerih zgodnjega odkritja malignih obolenj pa tudi življenja. Uradne rezultate bomo javno objavili in z njimi seznanili javnost.

Projekt je potekal pod okriljem Odbora za zobozdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije in ob sodelovanju Kliničnega oddelka za maksilofacialno kirurgijo UKCL in Centra za ustne bolezni in parodontologijo Stomatološke klinike. Častni pokrovitelj projekta je bilo Ministrstvo za zdravje.

Projekt je bil medijsko zelo odmeven. Zahvaljujemo se vsem medijem, ki so se odzvali našemu vabilu in so postali pri obveščanju javnosti ključni partner projekta, ki je temeljil na pro bono osnovi. Samo na ta način smo lahko privabili najbolj rizično skupino, da se je udeležila projekta.

Odbor za zobozdravstvo ZZS

Vir: http://www.zdravniskazbornica.si/

Objavljeno v Zdravje

ZZZS je v preteklih dneh in tednih prejel več prijav in informacij zavarovancev iz različnih območnih enot Slovenije, da jim iz zdravstvene zavarovalnice Vzajemna d.v.z. (v nadaljevanju Vzajemna) oziroma da jih s strani njenih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov telefonsko pozivajo na sklenitev zavarovalne pogodbe za zavarovanje težjih bolezni, ki naj bi krilo tudi stroške zdravljenja in stroške zdravil za rakova obolenja. 

ZZZS zavarovance opozarja, da je v teh primerih ugotovil, da se zavajajoče prikazuje, da v primeru zdravljenja rakavih obolenj stroški bolnišničnega zdravljenja oziroma zdravil niso v celoti kriti iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, zaradi česar bodo morali zavarovanci razliko pokrivati iz lastnih sredstev, čemur pa se lahko glede na izjave zavarovalnih zastopnikov izognejo s sklenitvijo njihovega na novo ponujenega zavarovanja, ki bi pokril morebitno negativno razliko stroškov rakavega obolenja. Poleg tega zavarovalni zastopniki zavarovancem pojasnjujejo, da za sklenitev zavarovalne pogodbe zadošča že ustno telefonsko soglasje in domnevna naknadna pisna sklenitev pogodbe sploh ni potrebna. 

Zavarovance obveščamo, da je po mnenju ZZZS tovrstno oglaševanje storitev in tovrsten način sklepanja zavarovalnih pogodb v nasprotju z določilom 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki nedvoumno določa, da je z obveznim zdravstvenim zavarovanjem zavarovanim osebam v celoti zagotovljeno zdravljenje in rehabilitacija malignih bolezni ter tudi v celoti krita zdravila za zdravljenje malignih bolezni (več o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja). To pomeni, da sta tako strošek samega institucionaliziranega bolnišničnega zdravljenja kot tudi strošek zdravil za rakave bolnike v celoti pokrita že iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zaradi česar osebna participacija zavarovancev za te storitve ni potrebna, v kolikor se storitve koristijo znotraj mreže javne zdravstvene službe. S tem pa tudi odpade potreba po sklepanju zavarovalne pogodbe za tovrsten riziko, saj je ta krit že iz sredstev obveznega zavarovanja. Še več, tudi Splošni dogovor za pogodbeno leto 2014, sklenjen na področju izvajanja zdravstvenih storitev, prav za področje zdravljenja onkoloških bolnikov v 40. členu predvideva izjemo, tako da se izvajalcem zdravstvenih storitev tudi za zdravljenje rakavih obolenj povrnejo stroški vseh realiziranih storitev (brez količinskih omejitev). 

ZZZS v takšnih primerih zavarovancem svetuje previdnost ter da nepravilnosti prijavijo Tržnemu inšpektoratu RS in Agenciji za zavarovalni nadzor

ZZZS je tako Tržnemu inšpektoratu že predlagal, da v skladu z 70. členom Zakona o varstvu potrošnikov izvede nadzor nad delovanjem oziroma oglaševanjem Vzajemne ter ji upoštevaje 73. in 77. člen istega zakona z odločbo prepove nadaljnje oglaševanje storitev sklepanja tovrstnih zavarovalnih produktov oziroma ji izreče sankcijo globe za prekršek. 

Prav tako je ZZZS predlagal Agenciji za zavarovalni nadzor, da opravi nadzor nad zakonitostjo poslovanja Vzajemne, zavarovalnih zastopnikov in posrednikov v zvezi z oglaševanjem zavarovalnih produktov Vzajemne ter v primeru ugotovljenih kršitev zastopnikom in posrednikom odvzame dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, ter da v primeru ugotovljenih kršitev Vzajemni z odredbo naloži odpravo kršitev oziroma ji prepove nadaljnje sklepanje nezakonitih zavarovalnih pogodb.

Vir: http://www.zzzs.si/

Objavljeno v Novice

V Mestni občini Ljubljana si s številnimi ukrepi na vseh področjih vsak dan prizadevamo za izboljšanje kakovosti življenja naših meščank in meščanov. Pri tem posebno skrb namenjamo najranljivejšim skupinam, ki so pomoči najbolj potrebne, saj se zavedamo, da je mesto, ki je njim prijazno, prijazno vsem. S sprejetjem že tretje Strategije razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana za obdobje od leta 2013 do 2020 nadaljujemo že začrtano pot. Nabor ukrepov iz pričujoče strategije bo marsikomu, ki se je znašel v življenjski stiski, olajšal in olepšal vsakdan. Zato se tudi na tem mestu zavezujemo, da bomo še naprej sledili načelom socialne pravičnosti, stremeli k zagotavljanju enakih možnosti za vse ter aktivno prispevali k preprečevanju socialne izključenosti naših meščank in meščanov. Pri tem so nepogrešljive tudi nevladne organizacije, ki dopolnjujejo in bogatijo javno službo na tem področju. Verjamem, da se bo skupno sodelovanje ohranjalo v dobro tistih, katerim je naša pomoč potrebna.
Tudi na področju skrbi za socialno dobrobit naših prebivalcev sledimo trajnostnemu razvoju Ljubljane, s katerim zagotavljamo kakovostno življenje vseh generacij v zeleni, čisti, zdravju in okolju prijazni Ljubljani. Izredno ponosni smo na prestižni naziv »Zelena prestolnica Evrope 2016«, najvišjo nagrado na področju trajnostnega razvoja evropskih mest, ki nam ga je letos podelila Evropska komisija.

Drage Ljubljančanke in Ljubljančani, prav zaradi vas je Ljubljana najlepše mesto na svetu!

Zoran Janković
župan Mestne občine Ljubljana

Strategijo si lahko prebere na tej povezavi.

Vir:http://www.ljubljana.si/

Objavljeno v Novice
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework