Prispevki filtrirani po datumu: ponedeljek, 20 oktober 2014

Licitacija v okviru kampanje ZPS "Zamenjaj in prihrani" zelo uspešna.

24.168 gospodinjstev je sodelovalo v prvem skupinskem nakupu energije v Sloveniji, ki ga organizira Zveza potrošnikov Slovenije. Licitacija pretekli četrtek je bila izjemno uspešna. Skupinski nakup z ZPS potrošnikom omogoča kar 21-odstotkov nižjo ceno električne energije in 15-odstotkov nižjo ceno zemeljskega plina (1). To pomeni, da si lahko povprečno gospodinjstvo, ki uporablja elektriko in plin, obeta prihranke v višini 164 evrov.

Tri zmagovalne ponudbe, dva zmagovalca, prihranki znatni
Licitacija je potekala v četrtek, 16. oktobra 2014. V kategoriji elektrika je zmagalo podjetje Gen-I, d.o.o., v kategoriji plin je zmagalo podjetje Energija Plus, d.o.o., v kategoriji elektrika + plin je zmagalo podjetje Gen-I, d.o.o..

V posamezni kategoriji so za povprečno gospodinjstvo pričakovani prihranki sledeči (2):  

 • za elektriko 70,10 EUR oz. več kot znaša mesečna položnica povprečnega gospodinjstva,
 • za plin 94,51 EUR oz. več kot znaša povprečna mesečna položnica povprečnega gospodinjstva,
 • za elektriko + plin 140,71 EUR.

Posebej izpostavljamo, da zgornji izračuni temeljijo na profilu povprečnega gospodinjstva, porabe pa se med seboj zelo razlikujejo. Zato bo višina prihranka, ki si ga potrošnik lahko obeta od zamenjave vsakemu znan šele, ko bo prejel oceno prihrankov.

Preverili smo določila pogodb in splošnih pogojev, ki veljajo za potrošnike, ki bodo dobavitelja zamenjali v okviru skupinskega nakupa. Gre za pogodbe brez vezave, brez skritih stroškov, z navzgor omejeno ceno za prihodnjih 12 mesecev, ter z zavezo dobavitelja, da bo pravočasno sporočil potrošnikom ceno, ki bo veljala po izteku 12 mesecev.

Prve individualne ocene prihrankov za potrošnike najkasneje v drugi polovici novembra 
Potrošniki, ki so prijavo za sodelovanje v skupinskem nakupu oddali do 15. oktobra, bodo prejeli individualno oceno prihrankov v drugi polovici novembra, in sicer na podlagi podatkov iz oddane prijave.

Zaradi izjemnega zanimanja in uspešne licitacije – prijava spet mogoča
Vse potrošnike, ki se v skupinski nakup (še) niso prijavili obveščamo, da je prijava spet mogoča. Vabimo vas, da se pridružite skupinskemu nakupu nawww.ZAMENJAJinPRIHRANI.si – toda samo do zapolnitve prostih mest. Na osnovi v prijavi posredovanih podatkov boste najkasneje decembra prejeli oceno prihrankov in ponudbo za zamenjavo dobavitelja.
Oddajte svojo prijavo ZDAJ!

Zamenjava dobavitelja se splača
Rezultati licitacije kažejo, da se zamenjava splača. Najvišje prihranke si lahko obetajo tisti, ki dobavitelja elektrike in plina še nikoli niso zamenjali. Zamenjava dobavitelja je po zagotovilih Agencije za energijo preprosta in varna.

Zmagovalna ponudnika bosta na nove odjemalce pripravljena
navedekNaša zmaga na avkciji ZPS tako v kategoriji oskrbe z električno energijo in kot tudi kategoriji skupne oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom samo še enkrat dokazuje, da smo zares edina prava izbira za odjemalce. navedek1Veseli smo, da se bo našim skoraj 120.000 odjemalcem v kratkem pridružilo novih 20.000 gospodinjstev, je ob zmagi izjavil dr. Robert Golob, predsednik uprave družbe GEN-I.


navedekV Energiji plus smo zelo ponosni, ker smo po uspešno izpeljani avkciji oz. projektu skupinskega nakupa z ZPS trenutno najugodnejši dobavitelj zemeljskega plina v Sloveniji. Na delo, ki nas čaka v prihodnjih tednih, smo dobro pripravljeni tako, da bomo za vse nove kupce zemeljskega plina uredili vse formalnosti povezane z zamenjavo dobavitelja v najkrajšem možnem času. Našim novim kupcem bomo ponudili tudi vrsto ugodnosti, ki so jih deležni vsi naši sedanji kupci. navedek1Želimo, da bi tudi z novimi kupci spletli dolgoročen odnos, saj zvestobo še posebej cenimo in nagrajujemo. Energija plus je partner s pravo energijo, pasporočajo iz Energije plus.

(1) Znižanje cene električne energije in zemeljskega plina je izračunano na podlagi povprečja tarif iz rednih cenikov ponudnikov, ki so objavljeni na spletni strani Agencije za energijo.

(2) Metodološko pojasnilo izračuna
•    Povprečno gospodinjstvo, prijavljeno v skupinski nakup porabi 5.000 kWh električne energije letno. 24% prijavljenih gospodinjstev ima enotarifni števec. Tisti, ki imajo dvotarifni števec pa 52% elektrike porabijo v manjši tarifi in 48 % v večji tarifi. 
•    Povprečno gospodinjstvo, prijavljeno v skupinski nakup porabi 1.500 sm3 zemeljskega plina letno. 
•    Pri izračunih so upoštevane cene iz rednih cenikov elektrike in plina, ki jih na svoji spletni strani objavlja Agencija za energijo ter tržne deleže ponudnikov iz baze sodelujočih v skupinskem nakupu. 
•    Ker po podatkih Ministrstva za infrastrukturo in prostor več kot 90% potrošnikov plačuje svojo porabo elektrike v okviru rednih ponudb (študija Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Analiza cen električne energije gospodinjskih odjemalcev glede na izbranega dobavitelja v letu 2013) so upoštevani samo redni ceniki elektrike in plina.

Vir: http://www.zps.si/

Objavljeno v Novice
ponedeljek, 20 oktober 2014 10:31

ZPS svetuje - Poznate pacientove pravice?

Imam pravico do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo? Mi lahko zaračunajo za fotokopiranje zdravstvenega kartona? 

 
Me zdravnik lahko s ceno storitve seznani šele po končanem posegu? Lahko zavrnem prisotnost oseb pri posegu, ki neposredno ne opravljajo posega? V kakšnem času moram dobiti izvide po pošti?
 

Preverite!

 
Avgusta letos je preteklo že šest let od uveljavitve Zakona o pacientovih pravicah, s katerim so pacienti tudi v Sloveniji pridobili t. i. univerzalne pravice. Te veljajo v javni zdravstveni mreži in tudi pri zasebnikih, in sicer ne glede na to, ali gre za samoplačniško storitev ali storitev v okviru zdravstvenega zavarovanja. Čeprav pravice niso več novost, pa potrošniki še niso najbolj seznanjeni z njimi. Na Zvezo potrošnikov Slovenije še vedno dobivamo kar precej vprašanj o pravicah pacientov. Najpogostejša vprašanja z odgovori predstavljamo v nadaljevanju.
 
vip vip 2Članek v celoti objavljamo v oktobrski številki 10/2014 revije za potrošnike VIP.
 
Pravica do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo
poznate pacientove pravice5"Od zdravnika sem zahteval vso originalno zdravstveno dokumentacijo, da bi jo odnesel k drugemu zdravniku, vendar je mojo zahtevo zavrnil. S tem se ne strinjam, saj je zdravstveni karton moja last. Je zdravnik ravnal prav?"

poznate pacientove pravice6Da. Zdravnik je ravnal pravilno, saj vam originalne zdravstvene dokumentacije ne sme izročiti, omogočiti pa vam mora vpogled vanjo in jo, če to zahtevate, fotokopirati oziroma zagotoviti drug način reprodukcije. Pri tem pacient ni dolžan navajati razloga, zakaj želi vpogled v svojo dokumentacijo. Od izvajalca zdravstvenih storitev lahko tudi zahtevate, da v zdravstveno dokumentacijo vpiše vaše pripombe.

 

 
poznate pacientove pravice5"Za fotokopijo zdravstvenega kartona so mi za vsako stran zaračunali 1,5 evra ter 5 evrov za rentgenske slike na DVD-ju. Znesek se mi je zdel ogromen. Pojasnili so mi, da so take pač njihove cene v ceniku. Je administratorka v ambulanti ravnala prav?"

poznate pacientove pravice6Ne, najvišje dovoljene stroške, ki jih lahko izvajalec zaračuna pacientu, določa Pravilnik o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki. Izvajalec lahko za posredovanje ene strani formata A4 zaračuna največ 0,10 evra, za večji format (A3)pa največ 0,20 evrov na stran. Če posreduje podatke na zgoščenki DVD-R, pa lahko zaračuna največ 2,75 evra.

 
poznate pacientove pravice5"V ambulanti so zavrnili mojo zahtevo, da bi dobila svoj "ortopan" in odtis zob, in sicer zato, ker nimajo naprav, ki bi omogočile reproduciranje takšne zdravstvene dokumentacije. So ravnali prav?"

poznate pacientove pravice6Ne, saj bi vam morali izročiti izvirnik zdravstvene dokumentacije. V nasprotnem primeru bi bila namreč ogrožena vaša pravica do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo, lahko pa bi bile ogrožene tudi druge pravice (npr. pravica do drugega mnenja, pravica do uveljavljanja zahtevka iz zavarovanja). V takih primerih mora torej zdravstveno osebje izjemoma izročiti originalno zdravstveno dokumentacijo. Ob prejemu dokumentacije pa ste dolžni podpisati izjavo o prejemu ter se zavezati, do kdaj jo boste vrnili. Lastnik zdravstvene dokumentacije je namreč izvajalec zdravstvenih storitev in zanjo tudi odgovarja. 

 
Kdo je pacient?
Pacient ni samo bolnik, temveč vsak uporabnik zdravstvenih storitev, in sicer ne glede na njegovo zdravstveno stanje (npr. mamica v porodnišnici, uporabnik storitev lepotne kirurgije), v odnosu do izvajalcev zdravstvenih in lekarniških storitev.
Pravica do seznanitve s stroški zdravljenja
poznate pacientove pravice5"Zobozdravnik s koncesijo je predlagal, da bi očistil še zobni kamen. S posegom sem se strinjal, saj sem bil prepričan, da je vključen v zdravstveno zavarovanje. Po opravljeni storitvi sem bil neprijetno presenečen, saj sem moral plačati kar 70 evrov. Je zobozdravnik ravnal prav?"

poznate pacientove pravice6Ne, zakon določa, da mora izvajalec zdravstvenih storitev pacientu, ki v celoti ali deloma sam plača zdravstveno storitev, predhodno predložiti pisno informacijo o predvidenih stroških. Na pacientovo zahtevo je izvajalec dolžan tudi obrazložiti končni račun.

 
Pravica do obveščenosti in sodelovanja
poznate pacientove pravice5"Zaradi vse večjih težav s kolenom sem razmišljal o operaciji. Zdravnik mi je sicer na hitro predstavil poseg ter možne zaplete, za kaj več pa ni bilo časa, saj se mu je mudilo. Na medicino se ne spoznam ravno veliko, zdravnik pa je uporabljal večinoma strokovne izraze, zato kaj dosti nisem razumel. Je ravnal pravilno?"

poznate pacientove pravice6Ne, zakon določa, da mora zdravnik, ki je odgovoren za zdravljenje, pojasniti pacientu njegovo zdravstveno stanje, bolezen, zdravstvene posege, način zdravljenja ipd. v neposrednem stiku, obzirno, na pacientu razumljiv način, v celoti ter pravočasno. Za večje medicinske posege, kot so npr. operacije, pa mora pacient dobiti pojasnila v pisni obliki.

 
Pravica do varstva zasebnosti
poznate pacientove pravice5"Med skoraj enomesečnim bivanjem v bolnišnici so bile pri različnih posegih poleg zdravnika in sestre prisotne tudi druge osebe. Domnevam, da so bili to pripravniki. Ob tem sem se počutila precej nelagodno, še posebej, ker so vedno prihajali novi obrazi, nihče pa me ni vprašal, ali se mi zdi to v redu. S svojim nelagodjem sicer nisem želela obremenjevati zdravnika, vendarle pa me zanima, ali je ravnal prav?"

 

poznate pacientove pravice6Ne, pri zdravstvenem posegu so lahko navzoči le zdravstveni delavci, ki opravljajo poseg, in osebe, za katere pacient želi, da so navzoče. Druge osebe so lahko prisotne zaradi zdravstvenega izobraževanja, vendar le na podlagi pacientove predhodne privolitve.
 
Pravica do spoštovanja pacientovega časa
poznate pacientove pravice5„Pri osebnem zdravniku sem dobila napotnico za pregled pri kardiologu. Na spletnem mestu ZZZS sem poiskala najbližjega specialista z najkrajšo čakalno dobo. Ko sem poklicala v ordinacijo, mi je prijazna gospa razložila, da se moram za naročilo za pregled osebno oglasiti pri njih z napotnico med 12. in 15. uro. Zaradi takega postopka naročanja sem morala v službi prositi za dopust. Je izvajalec ravnal pravilno?“

poznate pacientove pravice6Ne, izvajalci zdravstvenih storitev so dolžni zagotoviti tudi možnost telefonskega naročanja na pregled oziroma naročanja po elektronski pošti.

 
poznate pacientove pravice5"Po opravljenem pregledu mi je medicinska sestra pojasnila, da bom izvide dobila po pošti v enem mesecu. Je to prav?“

poznate pacientove pravice6Ne, pisno strokovno mnenje mora pacient v vsakem primeru dobiti po koncu pregleda oziroma v treh dneh po opravljenem pregledu. V nujnih primerih mora zdravnik pisno strokovno mnenje pripraviti takoj.

 
vip klicaj 2Pacient ima pravico do:
 • dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev, 
 • enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi, 
 • proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev, 
 • primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe, 
 • spoštovanja njegovega časa, 
 • obveščenosti in sodelovanja, 
 • samostojnega odločanja o zdravljenju, 
 • upoštevanja vnaprej izražene volje, 
 • preprečevanja in lajšanja trpljenja, 
 • drugega mnenja, 
 • seznanitve z zdravstveno dokumentacijo, 
 • varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov, 
 • obravnave kršitev pacientovih pravic, 
 • brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.
 
Avtorica: mag. Jana Huč Uršič

Vir: ZPS , ZDUS

Objavljeno v Nasveti
ponedeljek, 20 oktober 2014 10:16

Evropski film za dejavno staranje - CINAGE

CINAGE - Grundtvig multirateralni projekt, ki ga podpira Evropska komisija, program Vseživljenjsko učenje, - je projekt, ki prikazuje tematiko dejavnega staranja v evropskem filmu, pri čemer je uporaba filma metoda za analizo družbenega in osebnega pogleda na dejavno staranje.

S projektom želimo osveščati strokovnjake in javnost o tem, kako filmi vplivajo na predstave o dejavnem staranju in na način, kako danes obravnavamo starost. Rezultati projekta so namenjeni izobraževalcem starejših odraslih, organizacijam, ki ponujajo izobraževanje odraslih, starejšim ljudem, izvedencem na področju dejavnega staranja in izvedencem za evropski film.

Dejavnosti v projektu:

 • Raziskava na teme dejavno staranje in učenje za dejavno starost, evropski film in staranje ter modeli kompetenc za dejavno staranje. Vsaka partnerska organizacija izvede raziskavo o politikah dejavnega staranja in predstavi definicije dejavnega staranja, ki veljajo v njeni državi in njenem kulturnem okolju;
 • Žariščna skupina skozi analizo dvanajstih evropskih filmov raziskujejo kompetence za dejavno staranje;
 • CINAGE mapa je sestavljena iz CINAGE smernic in priročnika, ki se osredotočata na dejavno starost skozi oči evropskega filma;
 • S Pilotnimi izvedbami bomo preizkusili CINAGE mapo. Udeleženci težaja bodo posneli tri triminutne filme o tem, kako sami vidijo dejavno staranje;
 • Končna delavnica in zaključna konferenca.

Cilji

 • Kako lahko starejši ostanejo v celoti vključeni v družbo po upokojitvi?
 • Kako je mogoče omiliti negativne in pozitivne stereotipe o starejših?
 • Kako lahko film pripomore k temu cilju?

Končni cilj CINAGE je prispevati k nadaljnjemu izboljševanju možnosti vseživljenjskega učenja za starejše, pri čemer se evropski film uporablja kot metodo.

CINAGE si prizadeva za oblikovanje, testiranje in vrednotenje filmsko usmerjenega tečaja, ki spodbuja in podpira pozitivno in dejavno staranje.

Ciljna skupina

 • Ciljna skupina CINAGE projekta:
 • izobraževalci odraslih, starejši učeči se;
 • organizacije, ki ponujajo izobraževanje odraslih;
 • izvedencem na področju dejavnega staranja in izvedencem za evropski film;
 • nosilci političnega odločanja.

Ciljna skupina projekta CINAGE bo dejavno sodelovala v dejavnostih projekta: v žariščni skupini, pilotnih izvedbah, končni delavnici in zaključni konferenci. Ciljna skupina bo pomemben dejavnik povratne informacije v času trajanja projekta in izvir predlogov, idej, kritik in pohval. Širša javnost lahko CINAGE projekt sprmelja na spletni strani projekta in FB strani.

Vir: http://www.cinageproject.eu/si/

Objavljeno v Novice
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework