Prispevki filtrirani po datumu: četrtek, 05 december 2013
četrtek, 05 december 2013 11:25

Boljša kakovost zraka v Ljubljani

Po uvedbi spremenjenega prometnega režima na Slovenski cesti so se koncentracije črnega ogljika na tem območju v primerjavi z lokacijo mestnega ozadja znižale za kar 58%.

V Mestni občini Ljubljana smo letos poleg klasičnih meritev uvedli tudi nadstandardne meritve črnega ogljika.

Meritve črnega ogljika sicer ne spadajo med standardni nabor meritev v skladu z direktivo 2008/50 ES, vendar pa so izjemno pomembne predvsem z vidika ugotavljanja vira onesnaževanja zraka. Prednost teh meritev je namreč ta, da omogočajo analiziranje in razlikovanje vpliva prometa od ostalih virov onesnaževanja. Ker merilnik črnega ogljika (aethalometer) meri le primarne delce, ki neposredno izhajajo v zrak z izpuhi, in ne tudi sekundarnih delcev, ki pod vplivom onesnaženja nastajajo v atmosferi, je z meritvami črnega ogljika mogoče natančno določiti delež lokalnega onesnaženja in učinke posameznih ukrepov, česar klasične meritve delcev PM10 ne pokažejo.
To je tudi parameter, ki je bistveno bolj povezan z učinki onesnaženega zraka na zdravje ljudi.

Letošnji ključni ukrep na področju trajnostne mobilnosti v Ljubljani je bila uvedba spremenjenega prometnega režima na delu Slovenske ceste, zato smo meritve črnega ogljika izvedli na lokacijah in v primernem obdobju z namenom ovrednotiti okoljske učinke tega ukrepa. Meritve črnega ogljika nam dajo podatke, na podlagi katerih lahko sklepamo, koliko delcev izhaja neposredno iz prometnega vira in koliko iz drugih virov (kurišča).

Meritve smo izvajali v času od 26.8. do 23.10.2013 in sicer na treh lokacijah:

- Pošta Slovenija (Slovenska c./Čopova ul.) – območje s spremenjenim prometnim režimom;
- Lokacija OMS (Tivolska c./Vošnjakova ul.) – območje povečanega prometa;
- Lokacija ARSO (Vojkova c.) – mestno ozadje.

Meritve je izvedlo podjetje Aerosol, ki ima odlične reference v svetovnem merilu. V sodelovanju s Pipistrelom in Matevžem Lenarčičem so v letošnjem letu kot prvi na svetu izmerili koncentracije črnega ogljika na poti okrog sveta.

Kaj so pokazale meritve črnega ogljika?

Po uvedbi spremenjenega prometnega režima na Slovenski cesti so se na tem območju v primerjavi z ozadjem koncentracije znižale za 58 %.
Pred uvedbo ukrepa smo izmerili največje koncentracije na Slovenski cesti, najmanjše pa na Vojkovi cesti, ki predstavlja mestno ozadje. V prvem tednu po izvedenem ukrepu se koncentracije niso bistveno zmanjšale, najverjetneje zaradi gradbenih del, ki so potekale v okviru preureditve prometa, po 30. septembru 2013 pa so koncentracije močno upadle.

Zaključek:

• Spremenjen prometni režim na Slovenski cesti je močno izboljšal kakovost zraka v središču mesta. Na merilnem mestu na Slovenski cesti je koncentracija črnega ogljika, normirana na ozadje (Vojkova cesta; s tem smo odstranili vplive vremenskih pojavov, ki so v celi kotlini enaki), padla za 58 %. To je zelo veliko znižanje primarnih onesnaževal, kar kaže, da lahko koreniti ukrepi drastično izboljšajo stanje okolja.
• Na Vošnjakovi ulici (okoljski merilni sistem) kljub spremembi prometnega režima na Slovenski cesti in posledično preusmeritve prometnih tokov, nismo zaznali povišanja koncentracije črnega ogljika. Vrednost omenjenih koncentracij se je tudi na tem merilnem mestu znižala.
• Tudi meritve drugih onesnaževal v zrak na lokacijah (križišče Vošnjakova/Tivolska, pri Drami) so pokazale izboljšanje stanja v primerjavi z lanskim letom v istem časovnem obdobju.

Vir: http://www.ljubljana.si

Objavljeno v Novice
četrtek, 05 december 2013 11:13

O pravicah starejših v Evropskem parlamentu

Včeraj je v Evropskem parlamentu v Bruslju potekala konferenca „Krepitev pravic starejših v Evropi – katera orodja?“, ki sta jo ob sodelovanju Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS), HelpAge International, AGE Platform Europe in EURAG pripravila poslanca mag. Tanja Fajon (S&D) in Ivo Vajgl (ALDE).

Do včerajšnje konference je prišlo po tem, ko je vodstvo ZDUS letos poleti poslancema podrobno predstavilo svojo vlogo in prizadevanja v zvezi s pripravami predloga konvencije Združenih narodov za zaščito človekovih pravic starejših. Njeno sprejetje podpirata tudi pristojno ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter ministrstvo za zunanje zadeve. ZDUS je aktivno vključen tudi v delo Odprte delovne skupine Združenih narodov o staranju (OEWG).

V uvodnem delu včerajšnje konference je ob obeh poslancih spregovorila tudi predsednica ZDUS dr. Mateja Kožuh Novak.

Dr. Mateja Kožuh Novak je predstavila nekaj statističnih podatkov, ki kažejo na zaskrbljujoč ekonomsko-socialni položaj starejših v Sloveniji v povezavi z drugimi družbenimi skupinami. Tako kot je za življenjski standard starejših v Sloveniji nevaren trend zniževanja višine pokojnin od leta 2000 dalje in posledično naraščanje revščine med starejšimi, posebej v enočlanskih gospodinjstvih, je na udaru tudi aktivna populacija, saj se namreč razmerje med aktivno zaposlenimi in upokojenimi slabša, hkrati pa narašča tudi brezposelnost.

Ob drugih težavah, značilnih za sistem slovenskega zdravstva in socialnega varstva, je dr. Kožuh Novak omenila tudi nevarnost razraščanja nestrpnosti in sovraštva med generacijami. Kritično je ocenila ravnanje oziroma odnos politikov do starejših, češ da ignorirajo potrebe starejših in odrivajo starejše od aktivnega sodelovanja pri vodenju države.

Evropska poslanka mag. Tanja Fajon je uvodoma povedala:

"Aktivno staranje in medgeneracijska solidarnost sta aktualni vprašanji bolj kot kdajkoli doslej, saj bo Evropa 2050 najstarejša celina na svetu. Število oseb, starejših od 60 let, se bo povečalo s sedanjih 605 milijonov na kar dve milijardi. Povprečna starost Evropejca bo takrat 49 let, danes je 39, zaskrbljujoča pa je tudi nizka rodnost. Ti izzivi zahtevajo inovativno načrtovanje. Tudi v Sloveniji potrebujemo celovito strategijo starajoče družbe.

Rabimo boljše razumevanje, kaj je človeško dostojanstvo, skozi vsa leta našega življenja. Spoštovati moramo različnost naših družb. Skrbeti moramo za najbolj ranljive. Vsak med nami je v določenem obdobju življenja ranljiv. Današnja konferenca je opozorila na vrsto izzivov, ampak tudi na vrsto primerov dobrih praks, ki jih v Sloveniji izvajajo številni prostovoljci. Te je treba podpreti na vseh nivojih."

Evropski poslanec Ivo Vajgl je v svojem pozdravnem nagovoru med drugim dejal:

"Žal smo priče trendu, ko starejši vse bolj, na jesen svojega življenja, znova prevzemajo odgovornost in skrb za svoje otroke, pripadnike srednje generacije, ki ob posledicah ekonomskega pešanja v velikem delu članic EU vse težje poskrbijo zase in za svoje otroke.

Vse številnejši revni zaposleni so torej naši otroci, ki nas spet in vse bolj potrebujejo. Tudi zato naš čas zaznamuje vnovična krepitev družinskih vezi, sodelovanja med generacijami na individualni, vsakodnevni ravni. Poskrbeti pa moramo tudi za primerne sistemske mehanizme spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja in krepitve moči starejših (empowerment).

Svetovna skupnost ne more in ne sme več spregledovati dejstva, da je na svetu, ne glede na to, v kakšnih tipih družb živijo, veliko starejših ljudi, ki imajo svoje, povsem specifične potrebe, pričakovanja, interese in ambicije.“

Na konferenci je bilo predstavljenih tudi več primerov dobre prakse iz Slovenije za krepitev pravic starejših in izboljšanje njihovega položaja.

Vir: http://www.zdus-zveza.si

Objavljeno v Novice

{AF template=round_bended_corner} "Danes ponoči nosi darila Miklavž. Preden greste zvečer spat, ne pozabite nastaviti nogavice, škornja ali krožnika. Sladko spite in naj bo jutro še slajše." {/AF}

{AF template=round_bended_corner}

1. December - Adventni koledar

 Adventni koledar

2. December - Adventni venček

Adventni venček

3. December - Pismo Miklavžu

Odštevajte dneve do božičnega večera - 3. december - Pismo Miklavžu

4. December - Rdeča zarja

Miklavž peče piškote
{/AF}
Objavljeno v Novice
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework