Prispevki filtrirani po datumu: ponedeljek, 04 avgust 2014

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pozorno spremljajo dogajanje v zvezi z izbruhom Ebola virusne bolezni, ki je prizadela tri države Zahodne Afrike. Kljub temu, da se izbruh Ebole ne umirja, ocenjujejo, da za zdaj še vedno predstavlja majhno tveganje za splošno prebivalstvo Slovenije. Največje tveganje predstavlja morebitni vnos s potovanjem povezanega primera, ki pa je tudi majhno. Tudi če bi prišlo do vnosa primera, ocenjujejo da ne bi prišlo do znatnega širjenja v državi, zato zdaj prebivalcem Slovenije ne predlagajo drugih posebnih ukrepov, razen priporočil za potnike.

Za preprečevanje okužbe z virusom Ebola se priporočajo splošni varnostni ukrepi, ki tudi sicer veljajo za potovanja po svetu, kot so izogibanje neposrednim stikom z živimi ali mrtvimi divjimi živalmi, izogibanje uživanju mesa divjih živali, obvezno pranje in lupljenje sadja in zelenjave pred zaužitjem, zaščiteni spolni odnosi in redno umivanje rok. Predvsem pa je za preprečevanje okužbe z virusom Ebola pomembno izogibanje stikom z bolniki oziroma  stikom s krvjo ali telesnimi izločki bolnikov ali umrlih. Najbolj zanesljivo preprečimo okužbo z virusom Ebola tako, da se izognemo krajem, kjer poteka izbruh bolezni.

Ob vrnitvi domov moramo biti še 21 dni pozorni na morebitni pojav bolezenskih znakov. V primeru, da smo bili na potovanju v neposrednem stiku s krvjo ali drugimi telesnimi tekočinami živih ali mrtvih okuženih oseb ali živali, vključno z nezaščitenimi spolnimi odnosi z bolnikom (tudi če je že okreval), se čim prej  posvetujemo z zdravnikom. Zdravnika seznanimo, da smo bili na območju, kjer poteka izbruh ebole. V primeru pojava bolezenskih znakov, je potreben obisk pri zdravniku, ki bo okužbo potrdil ali zavrgel. Pred odhodom v zdravstveno ustanovo obvestimo osebje, da se pred sprejemom ustrezno zaščiti.

Dodatne informacije so na spletni strani ECDC:

Ozadje

10. marca 2014  so bolnišnice in javne zdravstvene službe v Guéckédou in Macenti in nato dva dneva dneva kasneje še Zdravniki brez meja v Gvineji opozorili Ministrstvo za zdravje Gvineje o pojavu skupkov skrivnostne bolezni, za katero so značilni vročina, huda driska, bruhanje in visoka smrtnost. V Guéckédou je bilo hospitaliziranih osem bolnikov, trije od njih so umrli, o dodatnih smrtnih primerih so poročali tudi med družinskimi člani bolnikov. O številnih smrtnih primerih so poročali tudi v Macenti, vključno s smrtnimi primeri med bolnišničnim osebjem.

Ministrstvo za zdravje je 14. marca 2014 na območje izbruha poslalo ekipo, tudi ekipa Zdravnikov brez meja iz Evrope je 18. marca prispela v Gueckedou. Začela se je epidemiološka preiskava, odvzeti so bili vzorci krvi in poslani na virološko preiskavo v laboratorije, ki zagotavljajo najvišjo stopnjo varnosti v Lyon (Francija) in v Hamburg (Nemčija). Z metodo PCR– RT je bil v  vzorcih bolnikov potrjen povzročitelj  izbruha -  virus iz rodu Ebolavirusov Ebola virus (EBOV).

ebola map1

Slika: Prikaz začetne lokacije izbruha Ebole virusne  bolezni v Gvineji (označeno rdeče) (vir: Emergence of Zaire Ebola Virus Disease in Guinea - Preliminary Report April 16, 2014DOI: 10.1056/NEJMoa1404505)

S tem se je začel  do sedaj največji izbruh Ebola virusne bolezni v Zahodni Afriki, ki se je razširil še na Sierra Leone in Liberijo.

O Eboli

Povzročitelj

Ebola virusna bolezen (EVB), prej znana kot Ebola hemoragično mrzlica je posledica okužbe z Ebola virusom, ki spada v družino Filoviridae. Izbruh EVB se je prvič istočasno pojavil leta 1976 v Sudanu in Demokratični republiki Kongo. V Kongu se je izbruh pojavil v vasi, ki se nahaja v bližini reke Ebola, po kateri je bolezen dobila ime. Bolezen se od takrat občasno pojavlja v različnih državah Afrike. O potrjenih primerih EVB so poročali iz podsaharske Afrike, iz Demokratične republike Kongo, Gabona, Sudana, Slonokoščene obale, Ugande in Konga. Od marca 2014 o novih primerih in smrtih zaradi EVB poročajo iz držav zahodne Afrike - Gvineje, Liberije in Sierra Leone.

Bolezenski znaki

EVB je akutna virusna bolezen z visoko stopnjo smrtnosti. Bolezen se pogosto začne s splošnimi znaki kot so nenadna visoka vročina, slabost, bolečine v mišicah, glavobol. Temu sledijo bruhanje, driska, izpuščaj, okvara ledvic in jeter, v nekaterih primerih notranje in zunanje krvavitve. Diagnozo postavimo z laboratorijsko preiskavo krvi, s katero dokazujemo prisotnost virusa ali protiteles.

Način prenosa

Virus Ebola se med ljudmi prenaša preko stika s krvjo in drugimi telesnimi tekočinami in izločki, bolnika ali okuženih živali. Za naravne gostitelje virusa Ebole se smatrajo rastlinojedi netopirji, ki prenašajo okužbo na divje živali, predvsem primate. Okužba se na človeka prenese preko stika z mrtvimi ali bolnimi divjimi živalmi (šimpanzi, gorile, opice ...). Med ljudmi se okužba prenaša z neposrednim stikom (skozi poškodovano kožo ali sluznico) s krvjo in drugimi telesnimi tekočinami bolnikov, ali z neposrednim stikom s predmeti, ki so okuženi s temi izločki. Človek postane kužen, ko se pojavijo prvi bolezenski znaki in njihova kri in izločki vsebujejo virus. Dokler je človek brez simptomov, ni kužen.

Najbolj ogrožene skupine  ljudi so zdravstveni delavci, ki negujejo in zdravijo bolnike  ter družinski člani, ki bivajo skupaj z bolnikom.

Inkubacijska doba

Traja od 2 do 21 dni, v povprečju od 8 do10 dni.

Zdravljenje

Bolnika moramo izolirati, da se prepreči širjenje okužbe. Specifičnega zdravila za zdravljenje ni, zdravimo samo simptome in vzdržujemo telesne funkcije. Pri zdravljenju in negi morajo zdravstveni delavci uporabljati ustrezno varovalno opremo  in strogo upoštevati ukrepe kontaktne izolacije, ki preprečujejo posreden in neposreden prenos okužbe pri stiku z bolnikom. Cepiva ni na voljo.

Vir: http://www.ivz.si/

Objavljeno v Zdravje

Hranite pisma, razglednice, fotografije prijateljev ali sorodnikov, ki so bili priče prve svetovne vojne? Pošljite  jih in sodelujte pri zaznamovanju tega pomembnega obdobja svetovne zgodovine. 

Če hranite kakršen koli dokument tistega časa, vas vabimo, da ga s kar se da natančnimi podatki pošljete na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

Objavljeno v Novice
Pripombe k Delovnemu osnutku koalicijskega sporazuma o sodelovanju v Vladi  RS za mandatno obdobje 2014-2018, Ljubljana, avgust 2014
 
V nadaljevanju pošiljamo pripombe in stališča k Delovnemu osnutku koalicijskega sporazuma o sodelovanju v Vladi  RS za mandatno obdobje 2014-2018, Ljubljana, avgust 2014, ki se nanašajo na poglavje 3.6. Sociala in pokojninski sistem in 3.14 Politični sistem.
 
Menimo, da so usmeritve in ukrepi v poglavju 3.6., ki obravnava področje sociale in pokojninskega sistema pomanjkljive.  Soglašamo z usmeritvami glede prizadevanj za zmanjšanje deleža ljudi pod pragom revščine predvsem s vzpodbujanjem  fleksibilnega zaposlovanja vseh starostnih skupin ter enostavnega, preglednega in poštenega uveljavljanja vseh oblik pomoči. Prav tako soglašamo z namero ureditve sistema dolgotrajne oskrbe za osebe, ki so dolgotrajno odvisne od nege in pomoči, prav tako podpiramo prizadevanja za zagotovitev dostojne ravni pokojnin in vzdržno pokojninsko blagajno.
 
Na splošno ugotavljamo, da je področje sociale z ukrepi na obravnavano zelo skromno, upoštevaje trend rasti deleža ljudi pod pragom revščine. Med ukrepi, ki so našteti ta zagotovitev vseh navedenih usmeritev pogrešamo zlasti konkretnejše ukrepe  na področju sociale, saj ugotavljamo, da je sedanja sistemska zakonodaja v veliki meri nedorečena, ne samo na področju dolgotrajne oskrbe, ampak zlasti na področju socialno varstvenih prejemkov oziroma uveljavljanja pravic iz javnih sredstev nasploh, še posebno starejših. Zlasti je potrebno zagotoviti ne le  uvedbe centrov za socialno delo kot enotne vstopno-svetovalne točke za vse oblike socialnih pomoči, temveč zlasti centre usposobiti strokovno izvajanje nalog, ki jih opravljajo.
 
Ukrepi pod tč. 10, ki se nanašajo na pokojninski sistem so po našem mnenju dokaj nedorečeni. Osnutek koalicijske pogodbe sicer navaja, da bo potrebno pripraviti okvir za novo pokojninsko reformo in iskati rešitve za delovanje pokojninske blagajne, v ničemer pa ne navaja usmeritve tega ovira, pa tudi rešitev za delovanje pokojninske blagajne. Tako ostaja dokument na ravni deklaratornih obljub, brez konkretnih ukrepov, na podlagi katerih  bi bili zastavljeni cilji uresničljivi. V skladu z navedenim, med ukrepe za zagotovitev stabilnejše delovanje pokojninske blagajne določi oblikovanje Demografskega sklada, na katerega naj se prenesejo sredstva KAD in naložbo ZPIZ-a v Zavarovalnici Triglav ter ukrep, po katerem se 10 % sredstev od prodaje državnega premoženja nameni skladu. Na ta način bi zagotovili začetna sredstva za delovanje sklada, katera bo potrebno v nadalje dopolnjevati z različnimi oblikami kolektivnih ali individualnih zavarovanj
 
Prav tako menimo, da navedba, po kateri bodo v letu 2015 regres prejeli upokojenci in upokojenke, če bodo slednje dopuščale javnofinančne zmožnosti pomeni zgolj obljubo, saj pri tem niso konkretno navedeni kvantificirani pogoji.
 
Z ukrepom pod tč. 11 je naveden Urad za starejše, kjer ni jasno, ali gre za ustanovitev urada ali za ustanovitev delovne skupine, kot iz besedila ukrepa sicer izhaja. Iz slednje je razbrati, da bo ustanovljena delovna skupina, ki bo  analizirala dosedanje področne ukrepe, aterih namen je zagotavljanje aktivnega staranja ter prilagajanja demografskim spremembam v družbi. Predlagamo, da se v koalicijski pogodbi  določi ustanovitev  Urada za starejše, ki bo skrbel za oblikovanje politik aktivnega staranja prebivalstva, za oblikovanje bivalne kulture in pravic starejših ter vseh drugih vprašanj, ki zadevajo starejše.
 
V poglavju 3.14., ki obravnava Politični sistem, je predviden ukrep pod tč. 5, ki opredeljuje pobudo za proporcionalni volilni sistem s preferenčnim glasom za  prve prihodnje parlamentarne volitve in v tej povezavi morebitna sprememba volilne zakonodaje. Opozarjamo, da je ZDUS na podlagi zbranih 5000 podpisov volivk in volivcev v že v letu 2013 predložila v proceduro zakonsko besedilo, ki pomeni kombiniran volilni sistem, ki v največji meri zagotavlja volilni sistem po meri volivcev. Zaradi nepripravljenosti političnih strank nam do sedaj ni uspelo zakonske pobude uvrstiti na dnevni red Državnega zbora. Glede na usmeritve, ki jih ta osnutek koalicijske pogodbe navaja prav v poglavju politični sistem, ocenjujemo, da naš predlog o kombiniranem volilnem sistemu sledi zavezi koalicije, da bo s svojim delovanjem s ciljem po dvigu transparentnosti in zaupanja v delo in institucijo države, zato predlagamo, da ga sprejmete med svoje zaveze.
 
Ljubljana, 30. 7. 2014
 
Pripravila:               
Branka Kastelic                                                                 Slavica Golob,
                                                                                         Podpredsednica ZDUS
 
Objavljeno v Novice